Anda di halaman 1dari 2

YASINAN KEMATIAN

MUQODIMAH…..
Ingkang kawulo hormati sohibul hajat bapak.. dlah sak keluargo.
Ingkang kawulo hurmati jama’ah ugi poro undangan dzikir fidak/ yasin ingkang tansah dipun rohmati
allah SWT.

Sepindah sumonggo kito sareng2 manjataken puji syukur wonten ngarso dalem allah swt bilih menopo
kito sedoyo wonten dalu meniko saget makempal nunggil hajat ngraawuhi pamundutipun bapak …..
kanthi mbonten wonten aral punopo2. Pramilo sumonggo kito sareng2 ngucapaken alhamdulillahirobbil
alamin, ing pangajab miwit meniko ngantos paripurnane gesang mugi kito sedoyo tansah pikantuk
tetepipun iman, islam ihsan, pinaringan kawilujengan dhohir ugi batin, dipun gampilaken sedoyo
urusanipun, dipun paringono putro putri ingkang solihah lan tansah pinaringan rizki ingkang katah
barokah fidunya wailal akhiroh alohuma amin yarobbal alamin.

Sholawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kito nabiyuna Muhammad SAW ingkang
tansah paring pinten2 tarbiyah ugi tuntunan pramilo sumonggo kito sareng2 ngaturaken sholawat
biqoulina allohuma sholi ala sayidina Muhammad waala alihi sayidina Muhammad ing pangajab mugo
kito tansah pinaringan syafaat miwit ndunyo tumusing ing akhirot mbenjang amin yarobbal alamin.

Poro rawuh samudayanipun wonten mriki kawulo minongko sesulih saking keluargo bapak …..
- Sepindah ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak, mbok bilih anggenipun keluargo mriki paring
aruh, wawuh tuwin lungguh kirang mahanani dumateng poro undangan sedoyo kawulo minongko
wakil naming saget ngaturaken agunging panuwun ingkang sak kataah2ipun. Lan ugi atas keihlasan
karawuhan panjenengan sedoyo keluarga mriki mboten saget males punopo2 ananging saget
ngaturaken jazakumullohul ahsanal jaza’ mugi amal kesaenan panjengan sedoyo tansah pikantuk
lelintu ingakng saktraju kaliyan allah SWT
- Ingkang ongko kalih panjenengan sedoyo kasuwun rawuh mriki mboten sanes keluargo bapak tukidi
nywun dungo restu ingkang wilujeng kagem ruh arwahipun bapak/ibu…… ingkang sakmeniko
kaleres… awit sedanipun. Pramilo lantaran dungo kito sedoyo mugi ruh arwahipun bapak/ibu… lan
ugi sedoyo leluhuripun tansah pinaringan maghfiroh ugi kanikmatan wonten alamipun, ing akhiripun
saget lumebet wonten suwarganipun allah swt. Amin yarobbal alamin..

Sumonggo kito sareng milai punopo ingkang dados hjatipun keluargo mriki…
Istaghfiru robakum innahu kana ghoffaro……

DOA….
ALLOHUMMA YAGHONIYU YA HAMID
ALLOHUMMA INNI ASALUKA SALAMATAN FIDDIN
ALLOHUMMA SHOLI ALA SAYIDINA MUHAMMADIN SHOLATAN TUNJI
ALLOHUMMADFA’ ANAL GHOLAK WAL BALAK
ALLHUMA FIRLAHU WARHAMHU
ROBBANA LATUZIGH QULUBANA
ROBBANA HABLANA MIN AZWAJINA
PASRAH MANTEN
MUQODIMAH…..
Dumateng poro alim ulama bopo yai ibu nyai ingkang tansah hanggung tetekan kayu kasucen tetudung
bu rahayu ingkang rinten kelawan dalu tansah sinanding kitab suci ilahi robbi ingkang tansah kawulo
bekteni

Poro sesepuh pini sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng kpepayuning kautamen ingkang satuhu
panates pinundhi

Poro pangemban pangemnaing projo pro satriyone nagari ingkang tansah kawulo hurmati

Poro rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan wonten papan palenggahan..

Dumateng shobul hajar bopo…. Dalah sak gotrah tansah dipun rohmati allah SWT

Wabil khusus dumateng temanten kekalih ingkang tansah nandang


Ingkang kawulo hormati sohibul hajat bapak.. dlah sak keluargo.katresnan

Ngengeti kulo lan panjengena nsedoyo titah sawantah pinurbo kawaseso dening gusti ingkang murbo
ing dumadi pramilo sumonggo kito sareng manjataken puji syukur wonten ngarso dalem allah swt bilih
menopo kito sedoyo wonten dalu/siang meniko saget makempal nunggil hajat ngraawuhi ………bopo …..
kanthi mbonten wonten aral punopo2. Pramilo sumonggo kito sareng2 ngucapaken alhamdulillahirobbil
alamin, ing pangajab miwit meniko ngantos paripurnane gesang mugi kito sedoyo tansah pikantuk
tetepipun iman, islam ihsan, pinaringan kawilujengan dhohir ugi batin, dipun gampilaken sedoyo
urusanipun, dipun paringono putro putri ingkang solihah lan tansah pinaringan rizki ingkang katah
barokah fidunya wailal akhiroh alohuma amin yarobbal alamin.

Sholawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kito nabiyuna Muhammad SAW ingkang
tansah paring pinten2 tarbiyah ugi tuntunan pramilo sumonggo kito sareng2 ngaturaken sholawat
biqoulina allohuma sholi ala sayidina Muhammad waala alihi sayidina Muhammad ing pangajab mugo
kito tansah pinaringan syafaat miwit ndunyo tumusing ing akhirot mbenjang amin yarobbal alamin.

Poro rawuh samudayanipun keparengo matur wonten mriki kawulo minongko sesulih saking keluargo
bapak ….. nggeh puniko tiyang sepuhipun pinagaten kakung/putri
- Sepindah bopo… sho ibu… sakmeniko mboten waget rawuh ing mriki keranten wonten setunggaling
perkawis ingkang mboten saget dipun tilar, ananging kala wawu panjenganipun ngaturaken salam
takdzim dumateng keluargo mriki kanti ucapan assalamualaikum wr wb. Mugi2 kanti salam meniko
mboten ndadosaken kuciwane manah keluargo mriki

- Ingkang ongko kalih panjenengan sedoyo kasuwun rawuh mriki mboten sanes keluargo bapak tukidi
nywun dungo restu ingkang wilujeng kagem ruh arwahipun bapak/ibu…… ingkang sakmeniko
kaleres… awit sedanipun. Pramilo lantaran dungo kito sedoyo mugi ruh arwahipun bapak/ibu… lan
ugi sedoyo leluhuripun tansah pinaringan maghfiroh ugi kanikmatan wonten alamipun, ing akhiripun
saget lumebet wonten suwarganipun allah swt. Amin yarobbal alamin..