Anda di halaman 1dari 13

KOSA KATA MAKSUD DAN APLIKASI DALAM AYAT 7 WASILAH Maksud:

1 POLEMIK Maksud : Ikatan


Perbahasan yang dilakukan dalam Aplikasi dalam ayat[Tema: Jasa Guru]
surat  khabaratau dalam majalah mengenai Seseorang pelajar tidak
sesuatu perkara wajar   melupakanwasilah  yang terjalin dengan
guru .
Aplikasi dalam ayat [Tema: Lumba Haram] 8 NIRMALA Maksud:
Akhir-akhir ini, isu lumba haram Suci
kerap   menjadipolemik dalam kalangan
masyarakat Aplikasi dalam ayat[Tema: Budi Bahasa]
2 MARHAEN Maksud: Pada pagi yang  nirmala  ini, saya akan
Rakyat jelata menyampaikan syarahan bertajuk, Budi Bahasa
Budaya Kita.
Aplikasi dalam ayat[Tema:Menabung] 9 SAKINAH Maksud:
Golongan  marhaen tidak diabaikan oleh kerajaan Ketenangan
dalam usaha mentransformasikan ekonomi ke
arah negara berpendapatan tinggi. Aplikasi dalam ayat[Tema: Keluarga Bahagia]
4 DASAWARSA Maksud: Ajaran agama yang diterapkan dalam keluarga
Dekad mampu menjamin sakinah berpanjangan

Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat 1 SINERGI Maksud:


Kejiranan] 0 Kerjasama
Dasawarsa  ini , hubungan kejiranan semakin
diabaikan terutama dalam kalangan Aplikasi dalam ayat[Tema: Inap Desa]
masyarakatmetropolitan. Akhir   kalamnya, rakyat dan kerajaan perlu
5 IKHTISAR Maksud: bersinergi untuk merealisasikan pelancongan
Pendapat yang ringkas mengenai sesuatu inap desa menjadi pilihan kalangan rakyat
Malaysia .
Aplikasi dalam ayat[Tema: Pelajar Cemerlang] 1 USLUB/MINHA Maksud:
Pelajar perlu memberikan   ikhtisar yang mantap 1 J/MANHAJ Kaedah, cara
sewaktu pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas. Aplikasi dalam ayat[Tema: Membaca]
6 AMSAL/TAMSI Maksud: Membaca merupakan uslub  berkesan untuk
L Seperti,umpama, misal menambah ilmu pengetahuan dalam kalangan
pelajar.
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung] 1 PRAKARSA Maksud:
Amsalnya  ,tabiat menabung bukanlah sesuatu 2 Inisiatif
yang asing dalam kalangan masyarakat.
Aplikasi dalam ayat[Tema:Lumba Haram] musuh.
Prakarsa perdana dalam membanteras gejala 1 MAYAPADA/M Maksud:
lumba haram ialah pemantauan ibu bapa di rumah. 8 ARCAPADA Dunia hari ini
1 AFORISME Maksud:
3 Ungkapan, peribahasa, bidalan Aplikasi dalam ayat[Tema: Kemalangan Jalan
Raya]
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Ponteng Mayapada, isu kemalangan  remaja kerap
Sekolah] disiarkan dalam media massa
Kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa 1 MAPAN Maksud:
terhadap anak-anak bertepatan 9 Tidak berubah, sudah diterima umum
denganaforisme,  melentur buluh biarlah dari
rebungnya. Aplikasi dalam ayat [Tema: Gejala Lumba
1 SIRNA Maksud: Haram]
4 Hilang Sudah terang lagi bersuluh, kempen merupakan
prakarsa mapan yang mampu mengatasi gejala
Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Buli] lumba haram.
Rasa perikemanusiaan semakin sirna daripada 2 SEYOGIAYA Maksud:
sanubari generasi pelajar pada hari ini. 0 Sepatutnya
1 JAGATRAYA Maksud:
5 Seluruh dunia Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Patriotik]
Seyogiaya golongan remaja tidak terlibat dengan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Pelancongan] aktiviti subversif yang akan mencalarkan imej
Malaysia terkenal di jagatraya sebagai sebuah negara.
negara yang memiliki keunikan budaya dan 2 SEMENTELAH Maksud:
keindahan alam. 1 AN Tambahan pula
1 SEANTERO Maksud:
6 Seluruh Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat
Kejiranan]
Aplikasi dalam ayat[Tema: Bangunan Warisan] Sikap tidak ambil peduli merupakan punca
Seantero dunia akan memandang tinggi  negara hubungan kejiranan semakin
Malaysia jika kita  Berjaya mengekalkan warisan renggangsementelahan kesibukan bekerja
sejarah rakyat Malaysia. menyebabkan komunikasi antara jiran semakin
1 OBLIGASI Maksud: terbatas.
7 Kewajiban/tanggungjawab 2 MAUDUK Maksud:
2 Pokok perbincangan
Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Patriotik]
Sudah menjadi obligasi setiap rakyat Malaysia Aplikasi dalam ayat[Tema:Rakan Sebaya]
untuk mempertahankan negara daripada ancaman Mauduk syarahan yang akan saya sampaikan
ialah, Ciri-ciri Rakan yang Menjadi Pilihan Saya. 3 BERIJTIHAD Maksud:
2 TEGAR Maksud: 1 Memberikan tafsiran berdasarkan peraturan
4 Tidak dapat dilenturkan, keras tertentu

Aplikasi dalam ayat[Tema: Merokok] Aplikasi dalam ayat[Tema:Remaja


Pihak Kementerian Pelajaran gusar kerana ramai Berwawasan]
pelajar sekolah kini menjadi perokok tegar. Remaja mesti mengkaji sesuatu isu agar
2 KONGKALIKU Maksud: mampuberijtihad  apabila ditanyakan tentang
5 NG Sekongkol dalam melakukan sesuatu yang tidak sesuatu isu oleh orang luar.
baik 3 MENGHADAP Maksud:
2 Menghala, mengarah
Aplikasi dalam ayat [Tema: Ponteng Sekolah]
Sekumpulan pelajar SMK Lepar Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja
Hilirberkongkalikung ponteng sekolah di ladang Berwawasan]
kelapa sawit Kita perlu menghadap serta mendepani sesuatu
2 MENYISIR Maksud: perkara dengan cara yang rasional.
6 Mengemaskan 3 BELASUNGKA Maksud:
3 WA ucapan takziah
Aplikasi dalam ayat
Sebelum saya menyisir usul perbahasan dengan Aplikasi dalam ayat:
lebih dalam, izikan saya mendefinisikan terlebih Kami mengucapkan belasungkawa kepada
dahulu frasa demi frasa. keluarga Ali atas kematian anak tunggal mereka
2 MAHMUDAH Maksud: 3 KENDATIPUN Maksud:
7 Terpuji 4 Meskipun

Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung]


Berwawasan] Kendatipun pendapatan kita sekadar cukup-
Sifat mahmudah jika diaplikasi dalam kehidupan cukup makan, kita seharusnya menyimpan
akan merubah personaliti  remaja agar menjadi sebahagian daripada  pendapatan sebagai
remaja cemerlang dan terbilang. tabungan.
3 INTI PATI Maksud: 3 SIGNIFIKAN Maksud:
0 Bahagian yang penting 5 Penting

Aplikasi dalam ayat[Tema:Remaja Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Lumba


Berwawasan] Haram]
Perlembagaan Persekutuan Malaysia Langkah-langkah signifikan perlu dilakukan untuk
merupakaninti pati yang wajar difahami dan membasmi gejala lumba haram dalam kalangan
dihayati oleh seluruh warga Malaysia remaja
keseronokan
3 TERAMPIL Maksud:
6 Cekap dalam melaksanakan sesuatu Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial
Remaja]
Aplikasi dalam ayat[ Tema: Remaja Remaja perlu dinasihati agar tidak mengamalkan
Berwawasan] budaya hedonisme dalam kehidupan mereka.
Sifat terampil  merupakan ciri yang perlu ada 4 SAF Maksud:
pada seorang remaja yang berwawasan. 6 Baris

3 PROGNOSIS Maksud: Aplikasi dalam ayat[Tema: Lumba Haram]


7 Ramalan,telahan Remaja perlu menyusun saf agar dapat bergerak
seiring menangani gejala lumba haram yang
Aplikasi dalam ayat [Tema:Ponteng Sekolah] semakin mencengkam pada hari ini.
Prognosis yang tepat dalam menilai keperibadian 4 PARADIGMA Maksud:
rakan sebaya perlu ada dalam memilih rakan 7 Model yang jelas tentang sesuatu
sebaya.
3 PROKLAMIR Maksud: Aplikasi dalam ayat[Tema: Remaja
8 Pengisytiharan Berwawasan]
Kita perlu melakukan anjakan paradigma untuk
Aplikasi dalam ayat[Tema:Bangunan merubah senario negatif yang membelenggu
Bersejarah] golongan muda negara ini.
Kerajaan telah memproklamir Melaka sebagai 4 KODIFIKASI Maksud:
Bandar Raya Bersejarah. 8 Kegiatan menyusun maklumat
4 JALUR LEBAR Maksud:
1 Rangkaian yang mempunyai julat yang besar Aplikasi dalam ayat[Tema:Membaca]
Remaja yang berpengetahuan mampu
Aplikasi dalam ayat[Tema:Teknologi Maklumat] melakukankodifikasi apabila membaca bahan
Kemudahan jalur lebar yang disediakan oleh bacaan daripada pelbagai sumber.
kerajaan dapat dinikmati oleh segenap lapisan 4 ENTENG Maksud:
masyarakat 9 Ringan, mudah
4 MOBILITI Maksud:
3 Perihal mudah bergerak dan digerakkan Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Sosial]
Sikap masyarakat yang memandang entenggejala
Aplikasi dalam ayat[Tema: Ponteng Sekolah] ponteng sekolah menyebabkan golongan remaja
Masyarakat berilmu pengetahuan akan bermobiliti beraja di mata , bersultan di hati.
ke arah kecemerlangan 5 CAKNA Maksud:
4 HEDONISME Maksud: 0 Ambil berat
4 Pandangan hidup yang mementingkan
Aplikasi dalam ayat[Tema:Gejala Lumba Kejiranan]
Haram] Sikap egosentrik  yang ada di dalam diri
Ibu bapa perlu cakna akan perubahan yang menyebabkan masyarakat bandar tidak
berlaku dalam diri anak-anak mereka. mengamalkan semangat kejiranan.
5 TUNTAS Maksud: 5 ADIWANGSA Maksud:
1 Menyeluruh dan lengkap 7 Bangsa mulia

Aplikasi dalam ayat[Tema: Dasar 1 Murid 1 Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial]
Sukan] Remaja yang mampu menongkah arus kebejatan
Tuntasnya,  Dasar 1 Murid 1 Sukan mampu sosial akan menjadi adiwangsa yang
memupuk minat bersukan dalam kalangan murid- mengharumkan nama negara..
murid sekolah.. 5 EGALITARIANI Maksud:
5 IZHAR Maksud: 8 SME Fahaman bahawa semua orang sama rata
2 Jelas
Aplikasi dalam ayat[Tema: Perpaduan]
Aplikasi dalam ayat[Tema:OKU] Konsep 1 Malaysia mampu
Izharnya, golongan orang kurang upaya turut merealisasikanegalitarianisme dalam
membantu perkembangan ekonomi negara pembudayaan budaya dan bahasa
Malaysia.
5 AFDAL Maksud: 5 ATMA Maksud:
3 Lebih baik 9 Jiwa

Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung] Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial


Prakarsa yang afdal bagi menggalakkan anak- Remaja]
anak menabung ialah ibu bapa membuka akaun Sementelahan , generasi muda pada hari ini
simpanan di bank untuk anak-anak. mengalami gangguan atma sehingga
menyebabkan mereka tidak memikirkan baik buruk
5 JERAYAWARA Maksud: sesuatu perkara.
4 Pameran, ceramah 6 BOBROK Maksud:
0 Rosak, binasa
Aplikasi dalam ayat:
Jerayawara secara progresif perlu diadakan ke Aplikasi dalam ayat[Tema: Gejala Sosial]
seluruh negara bagi menerangkan keburukan Masyarakat yang bobrok akhlaknya akan
gejala lumba haram. merugikan negara.
5 EGOSENTRIK Maksud: 6 PENGITLAKAN Maksud:
6 Mementingkan keperluan diri 1 Membuat rumusan

Aplikasi dalam ayat[Tema: Semangat Aplikasi dalam ayat[Tema: Bangunan


Bersejarah]
Sebagai pengitlakan, kita seharusnya berganding
bahu memulihara bangunan bersejarah untuk
memastikan generasi hari muka dapat
mewarisinya.
6 EFISIEN Maksud:
2 Berkesan
KATA-KATA HIKMAT
Aplikasi dalam ayat[Tema: Pendidikan Kebijaksanaan bukan merupakan produk dari sekolah,  tapi dari
Vokasional]
Langkah yang efisien mampu memperkasakan usaha seumur hidup untuk mendapatkannya 
pendidikan vokasional di negara ini. Albert Einstein
6 GELANDANGA Maksud:
3 N Merempat Tiada manusia yang  berjaya dalam semua yang dilakukannya
Aplikasi dalam ayat[Tema: Menabung] dan kewujudan kita  inisebenarnya mesti menempuh kegagalan.
Amalan menabung sejak kecil mampu merubah Yang penting ialah kita tidak menjadi lemah semasa kegagalan
kehidupan gelandangan menjadi lebih baik. itu terjadi dan kekalkan usaha hingga ke akhir hayat
Joseph Conrad
6 MUASIR Maksud:
4 Kontemporari, semasa
Keberanian yang sebenar ibarat layang-layang. Sentakan angin
Aplikasi dalam ayat[Tema:Membaca] yang menentangnya bukan melemparkannya ke bawah,
Muasir ini, budaya membaca dalam kalangan sebaliknya menaikkannya
rakyat Malaysia telah meningkat. John Petitsenn
6 SIMBIOSIS Maksud:
5 Perkaitan hidup antara dua atau lebih organisma
Apabila kepercayaan telah hilang lenyap, kehormatan telah
Aplikasi dalam ayat[Tema: OKU] musnah,maka matilah orang itu
Sememangnya simbiosis antara kerajaan dengan Whittier
rakyat mampu menghasilkan sinergi yang
merubah senario masyarakat.
6 PIDANA Maksud:
Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan untuk dirinya,
6 Kejahatan menjadi pemandu untuk nafsunya dan menjadi kapten untuk
bahtera hidupnya
Aplikasi dalam aya[Tema: Gejala Sosial] Saidina Ali
Anak-anak terdorong untuk melakukan pidanadek
galakan rakan-rakan sebaya.
Kejayaan tidak datang kepada manusia yang leka
Charles Cahier Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang
Samuel Johnson
Keruntuhan keluarga telah melahirkan generasi yang lemah
Rahmohan Ghandi
Kepala yang tidak mempunyai fikiran sama halnya dengan
Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, iaitu benteng yang tidak dijaga
kerja dan bukannya usia Napoleon Bonaparte
Richard Brinsley Sheridan
Orang yang berbohong itu sentiasa ingin melarikan diri
sedangkan tiada seorang pun yang mengejarnya namun orang
Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut
yang benar itu berani seperti singa
pada perubahan
Goethe
Mognon Me Lauhlin
Lebih baik tidur dengan perut yang lapar daripada bangun tidur
Jika kamu mendapat kesusahan, ingatlah pada kesabaran
dengan banyak hutang
Horatius
Anonim
Jika manusia masih tetap jahat walaupun beragama, bagaimana
Kamu dapat mengenal lebih banyak tentang diri seseorang itu
lagi jika tiada agama?
daripada adab dan pertanyaannya, bukan daripada jawapan-
-Benjamin Franklin
jawapannya
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk Voltaire
merancang
Fikirkan tentang dirimu. Jika satu bangsa telah mula berfikir,
William J. Siegel
tidak ada satu kekuatan pun yang boleh menghentikannya
Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan Voltaire
berbanding kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran
Supaya engkau beroleh sahabat, hendaklah diri engkau sendiri
Flower A. Newhouse
sanggup menjadi sahabat sempurna seseorang
Lombong emas dalam diri kamu ialah fikiran kamu. Kamu dapat Hamka
menggalinya
Semulia-mulia manusia ialah orang yang mempunyai adab
sedalam-dalamnya dan sepuas-puas yang kamu inginkan
merendah diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika
Abdullah Mansur M.H
berdaya membalas dan bersikap adil ketika kuat
Khalifah Abdul Malik Marwan
Hidup adalah gabungan antara bahagia dan derita.Hidup
Dalam masyarakat manusia ada binatang jalang tetapi dalam menguji keteguhan iman seseorang. Malangnya bagi mereka
masyarakat binatang tidak ada satu pun manusia jalang yang hanya mengikut kehendak hati tidak sanggup menerima
Aristotle penderitaan
Harieta Wahab
Sesiapa yang tidak berfikir panjang, kesusahan telah bersedia di
mukanya Orang yang berani tidak akan membabi-buta melompat masuk ke
Khong Hu Cu dalam jurang, melainkan masuk dengan perlahan-lahan  dengan
mata yang terbuka setelah mengukur dalamnya
Anda mungkin ditipu jika terlalu mempercayai orang tetapi hidup Stahl P.J
anda akan terseksa jika tidak  mempercayai orang
Frank Crane Kebahagiaan ialah haruman yang tidak boleh kamu semburkan
kepada orang lain tanpa kamu sendiri mendapat beberapa titisan
Komunikasi adalah sesuatu yg mudah, susahnya ialah apabila daripadanya
kita tidak menyebutnya dengan perkataan yg mudah Emerson
T.S Matthews
Nilai manusia adalah semahal nilai matlamatnya
Jika anda bekerja semata-mata untuk wang, anda tidak akan Marcus Aurelius
menjadi kaya kerananya. Tetapi jika anda menyintai pekerjaan
yang anda lakukan itu, kejayaan akan menjadi milik anda Jika kejahatan di balas kejahatan, maka itu adalah dendam. Jika
Ray Kroc (Pengasas McDonalds) kebaikan dibalas kebaikan itu adalah perkara biasa. Jika
kebaikan dibalas kejahatan, itu adalah zalim. Tapi jika kejahatan
Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah dibalas kebaikan, itu adalah mulia dan terpuji
Lao Tze La Roche
Hidup biar beradab, bukan hidup untuk biadap
Seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak Al-Ghazali Bayruni
membetulkannya telah melakukan satu kesalahan lagi
Confucius Rakyat itu akar bangsa. Jika akarnya sihat, pokoknya pun sihat
Beng Tju
Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, iaitu
kerja dan bukannya usia Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah
Richard Brinsley Sheridan lumpuh
Albert Einstein Sesiapa yang mempunyai kebolehan akan berjumpa landasan
yang tepat
Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi  Charles Cahier
tanyalah
apa-apa yang boleh kamu buat untuk negara  Kejayaan tidak datang kepada manusia yang leka
Abraham Lincoln Charles Cahier
Semiskin-miskin orang ialah orang yang kekurangan adab dan Semua pencapaian manusia dan kegagalan diterima ialah kesan
budi pekerti langsung pemikirannya
Hukama  James Allen

Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai Menyimpang seinci, rugi seribu batu
sesuatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa  Peribahasa Cina
merdeka
Soekarno Rahsia kejayaan ialah ketekalan matlamat
Benjamin Disraeli
Bangsa penakut tidak boleh merdeka dan tidak berhak merdeka.
Ketakutan ialah penasihat yang sangat curang untuk Perbaiki diri anda, tetapi jangan jatuhkan orang lain
kemerdekaan I. Salanter Lipkin
Andre Colin
Pengiktirafan dan ganjaran datang kepada mereka yang
Akhlak yang buruk itu ibarat tembikar yang pecah. Tidak dapat menunjukkan kualiti yang baik dalam perbuatannya
dilekatkan lagi dan tidak dapat dikembalikan menjadi tanah Aristotle
Wahab B Munabin
 Manusia yang tidak berharap untuk menang telah sedia kalah.
Orang yang berjaya dalam hidup ialah orang yang nampak Jose Joaquin Olmedo
tujuannya dengan jelas dan menjurus kepadanya tanpa
menyimpang Tiada manusia yang berjaya dalam semua yang dilakukannya dan
Cecil B. DeMille kewujudan kita ini sebenarnya mesti menempuh kegagalan. Yang
penting ialah kita tidakmenjadi lemah semasa kegagalan itu
Anda tidak boleh mencipta pengalaman. Anda mesti terjadi dan kekalkan usaha hingga ke akhir hayat
menghadapinya Joseph Conrad
Albert Camus  Minda yang mahu akan memudahkan perjalanan yang susah
Philip Massinger
Kepuasan terletak pada usaha
Kegagalan ialah asas kemenangan bukan kejayaan
Lao Tze Mahatma Gandhi
Jika tujuan anda jelas, anda boleh mencapainya dengan mudah Jikalau satu-satunya yang ada hanyalah tukul,
Lao Tze maka semua masalah akan dilihat seperti paku
Maslow
 Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang
Samuel Johnson Orang yang dilahirkan di dalam kandang kuda,
tidak semestinya akan menjadi kuda
Orang yang berjaya dalam hidup ialah orang yang nampak  Pepatah Inggeris
tujuannya
dengan jelas dan menjurus kepadanya tanpa menyimpang UMAR BIN AZIZ
Cecil B. DeMille
Orang yang bertakwa itu dihalang
Jika anda mahu membuat sesuatu, anda akan cari jalan. Jika anda
tidak
 Sesungguhnya subahat itu pada yang halal
mahu membuat sesuatu, anda akan cari alasan.
Peribahasa Arab
Kemaafan yang utama itu ialah ketika berkuasa

 Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata SUFFIAN AS THAURI
selaras dengan tindakannya
Confucius  Tidak ada ketaatan bagi kedua ibu-bapa pada perkara subahat

Seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak membetulkannya  Sesungguhnya seorang lelaki itu berharta bila dia zuhud di
 telah melakukan satu kesalahan lagi dunia, dan sesungguhnya seorang itu adalah fakir apabila dia
Confucius gemar pada dunia

Biarpun seribu kapal tenggelam di tengah-tengah lautan, Menuntut ilmu lebih utama daripada solat sunat
namun cita-cita manusia tidak pernah hilang
 Hamka.
PERIBAHASA DALAM BUKU TEKS TINGKATAN 4
IMAM AS SYAFIE 
1.Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat
Hendaklah kamu berilmu pengetahuan sebelum kamu menjadi Maksud : Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat.
2. Darah daging
ketua, sebab sesudah kamu menjadi ketua, tidak ada jalan lagi
Maksud : Anak dan saudara-mara daripada keturunan sendiri.
bagimu untuk mencari pengetahuan
3. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
Maksud : mengalami susah senang bersama-sama.
Orang yang berakal itu ialah orang yang akalnya dapat
4. Meninggi diri
mengawal segala sifat-sifat mazmumah (sifat keji)
Maksud : Sombong
5. Bermuka dua
IMAM MALIK  Maksud : Tidak jujur.
6. Baik hati
Ilmu itu bukanlah dengan memperbanyak riwayat tetapi ilmu itu Maksud : Bersikap baik dan penyayang (suka menolong).
ialah cahaya yang Allah letakkan dalam hati 7. Tulang belakang
Maksud : Punca kekuatan/ orang harapan
IMAM AHMAD  8. Bara  yang digenggam biar sampai jadi arang
Maksud : Mengerjakan sesuatu yang sukar hendaklah sabar, sehingga
Jangan kamu mengambil ilmu dari orang yang mengambil benda mencapai kejayaan.
dunia di atas ilmunya 9. Bagai kaca terhempas ke batu
Maksud : Sangat sedih atau kecewa.
10. Melentur buluh biarlah dari rebungnya
Orang yang menuntut ilmu tidak akan dianggap sebagai orang Maksud : Mendidik anak biarlah sejak mereka kecil lagi.
yang berakal hingga dia melihat dirinya lebih hina dari sekalian 11. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi
manusia Maksud : Dua orang atau dua pihak yang sama darjat dalam adat
12. Seperti lembu dicucuk hidung
Maksud : Orang yang selalu menurut kemahuan orang
13. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing
Maksud : Bersama-sama menghadapi atau mengerjakan sesuatu.
14. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air
Maksud : segala-gala yang dikehendaki sudah diperoleh.
15. Terang hati
Maksud : Lekas pandai.
16. Rendah hati 10. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung
Maksud : Tidak sombong Maksud : Menurut adat atau peraturan di tempat yang kita diami atau
17. Murah hati tinggal.
Maksud : Pemurah. 11. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau
18. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas menguak
Maksud : Adat yang tidak berubah; sesuatu yang tetap utuh. Maksud : Menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan
19. Tangan kosong 12. Ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua
Maksud : Hampa. Maksud : kesilapan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang
lain yang menerima akibatnya..
13. Memerah otak
PERIBAHASA DALAM BUKU TEKS TINGKATAN 5 Maksud : Berfikir dengan bersungguh-sungguh.
1. Lintah darat 14. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya
Maksud : Peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. Maksud : Tidak akan tercapai maksudnya kalau tidak mahu berusaha dan
2. Bagai aur dengan tebing bersusah payah.15.Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian,
Maksud : Hubungan yang rapat antara sama sama yang lain dan saling bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian
membantu. Maksud : Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan
3. Anak dagang kesenangan pada kemudian hari.
Maksud : Orang luar yang datang menetap di sesuatu tempat 16. Yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang
4. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik melayang
di negeri sendiri Maksud : Sesuatu benda tidak akan datang tanpa usaha
Maksud : Walau bagaimanapun kelebihan di negara orang, tetap negeri 17. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit
sendiri lebih baik lagi. Maksud : Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga.
5. Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai 18. Bak cendawan tumbuh selepas hujan
Maksud : Kalau takut berhadapan dengan penderitaan , lebih baik jangan Maksud : Terlalu banyak pada sesuatu masa.
melakukan sesuatu yang susah 19. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat.
6. Indah khabar daripada rupa Maksud : Kata sepakat yang dicapai dalam mesyuarat.
Maksud : Perkhabaran tentang sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. 20. Yang kita kejar tak dapat, yang kita kendong pula berciciran
7. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah Maksud : Bernasib malang kerana mengejar sesuatu, yang sudah di
Maksud : Pengagihan yang sama banyak. tangan hilang pula.
8. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni 21. Mencari jalan
Maksud : Perhubungan yang sangat akrab, senang susah bersama. Maksud : Berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara.
9. Kacang lupakan kulit 22. Biar mati anak, jangan mati adat
Maksud : Orang yang melupakan asalnya atau orang yang pernah Maksud : orang yang kuat perpegang pada adat.
menolongnya setelah mendapat kesenangan. 23.Sediakan payung sebelum hujan
Maksud : Berjaga-jaga dulu sebelum mendapat sesuatu bencana.
24. Berbesar hati
Maksud : Gembira.
25. Anak buah
Maksud : a. Anak saudara. b. Pekerja di bawah jagaan kita.
26. Tuan rumah
Maksud : tempat berlangsungnya sesuatu acara
27. Yang lama dikelek, yang baharu didukung
Maksud : Adat yang lama tetap diamalkan di samping budaya hidup yang
baharu.
28. Batu penghalang
Maksud : Halangan yang dihadapi.
29. Untung anak lelaki cari-carikan, untung anak perempuan nanti-
nantikan
Maksud : Orang lelaki yang merisik bakal isterinya.
30. Bagai ikan pulang ke lubuk
Maksud : Perantau yang pulang ke tempat asal.