Anda di halaman 1dari 5

MPU 1411- KOKURIKULUM (KELAB) TERHAD

KURSUS KOKURIKULUM (KELAB)

KOD KURSUS MPU 1411

RASIONAL Kokurikulum (Kelab) memfokuskan kepada penyediaan pengetahuan dan


MEMASUKKAN KURSUS kemahiran yang boleh dijalankan di dalam atau di luar bilik kuliah bagi
INI KE DALAM PROGRAM perkembangan minda, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai
murni.

GLT = Guided Learning Time GLT (26 JAM) JUMLAH JAM


T = Teori ILT KESELURUHAN
JUMLAH JAM P = Praktikal (14 JAM)
PEMBELAJARAN PELAJAR ILT = Independent Learning T P
Time
10 18 14 42

TEMPOH INSTRUKSIONAL 28 JAM

NILAI KREDIT 1

PRA-SYARAT (JIKA ADA) TIADA

HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti kursus ini, pelajar akan dapat:-


KURSUS (CLO)
1. Menerangkan tatacara penubuhan organisasi [C2, PLO1]
2. Menunjuk cara kemahiran bidang pilihan [A3, PLO3]
3. Mengorganisasi program kemahiran asas bidang pilihan [A4, PLO3]

KEMAHIRAN BOLEH Kemahiran berfikir


PINDAH Kemahiran mengurus maklumat
Kemahiran menyelesai masalah

Pentaksiran Formatif:
i. merupakan sebahagian daripada proses PdP.
ii. memberi makluman kepada pensyarah untuk mengubah atau
menyesuaikan PdP sewaktu ia sedang berlangsung.
STRATEGI PENTAKSIRAN iii. memberi makluman kepada pelajar dan pensyarah mengenai pemahaman
pelajar pada ketika perubahan boleh dilakukan tepat pada masanya.
iv. memastikan hasil pembelajaran (CLO) yang dihasratkan dapat dicapai
dalam tempoh masa yang ditetapkan.

JABATAN PENDIDIKAN KOLEJ KOMUNITI * KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI


SEMAKAN JULAI 2017 (MULAI AMBILAN JULAI 2017)
MPU 1411- KOKURIKULUM (KELAB) TERHAD
v. contoh : kuiz, ujian

Pentaksiran Sumatif :
i. mengukur kualiti prestasi, tahap pencapaian, atau tahap kecekapan pelajar
bagi setiap hasil pembelajaran(CLO) setelah tamatnya sesuatu unit
pengajaran.
ii. membuat keputusan atau pertimbangan mengenai pemberian gred dan
menentukan masa depan pelajar/kursus/modul/program.
iii. contoh : projek, pembentangan, ujian amali, tugasan

Menerangkan tentang sejarah bidang pilihan dan kemahiran khusus bidang


tersebut mengikut perkembangan semasa. Keperluan/peralatan asas, etika,
SINOPSIS KURSUS istilah-istilah, demonstrasi dan mempraktik teknik-teknik asas bidang pilihan turut
ditekankan kepada pelajar. Pelajar akan turut serta dalam merancang aktiviti aktiviti
yang akan dijalankan, menerangkan kepentingan merancang aktiviti, pembahagian
tugas dan menyelia aktiviti.

KAEDAH PENYAMPAIAN Perbincangan, soal jawab, demonstrasi, tayangan video, dan kerja berkumpulan

1. Fotografi
2. Pembimbing Rakan Sebaya
3. Audio Visual
4. Alam Sekitar
5. Inovasi dan Rekacipta
6. Kembara
7. Kompang
BIDANG PILIHAN 8. Komputer
9. Nasyid
10. Pengguna
11. Tarian Tradisional
12. Muzik Moden
13. Koir
14. Gamelan
15. Teater

KOMPONEN PENILAIAN CLO 1 CLO 2 CLO 3


MARKAH

TOPIK 1.1 2 1.2, 1.3


1.4, 1.5
KAEDAH DAN JENIS
PENILAIAN SUMATIF
TUGASAN 20%
PENILAIAN
BERTERUSAN
(PB) AMALI 20% 100%

PROJEK 60%

JABATAN PENDIDIKAN KOLEJ KOMUNITI * KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI


SEMAKAN JULAI 2017 (MULAI AMBILAN JULAI 2017)
MPU 1411- KOKURIKULUM (KELAB) TERHAD

Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran Kursus


(PLO) (CLO)

Pelajar akan dapat: CLO 1 CLO 2 CLO 3

Mengaplikasi pengetahuan asas berlandaskan /


fakta, konsep, prinsip, dan teori yang berkaitan.

Menunjukkan kemahiran psikomotor & amali


dalam menyelesaikan masalah.

Menunjukkan kemahiran interpersonal dan


kebertanggungjawaban sosial dalam / /
mengaplikasi prinsip & teori mengikut
kesesuaian keadaan.
MATRIX PERHUBUNGAN
HASIL PEMBELAJARAN
KURSUS DENGAN HASIL Menunjukkan sifat beretika dan profesionalisma
PEMBELAJARAN dalam amalan yang mempunyai prinsip etika
PROGRAM (PLO) dan aspek perundangan yang perlu dipatuhi.

Menunjukkan kebolehan berkomunikasi dan


kepimpinan secara berkesan dengan rakan
sekerja, pelanggan, majikan dan masyarakat
umum.

Menunjukkan kemahiran pemikiran analatikal


dan kritikal dan menggunakan teknik yang
sesuai menyelesaikan masalah.

Menyedari kepentingan pembelajaran


sepanjang hayat dan kemahiran pengurusan
maklumat untuk pembangunan akademik dan
kerjaya.

Menunjukkan kemahiran pengurusan dan ciri-


ciri keusahawanan dalam perspektif yang lebih
luas di dalam alam perniagaan sebenar.

JABATAN PENDIDIKAN KOLEJ KOMUNITI * KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI


SEMAKAN JULAI 2017 (MULAI AMBILAN JULAI 2017)
MPU 1411- KOKURIKULUM (KELAB) TERHAD

JAM
KAEDAH
TOPIK MINGGU KANDUNGAN PENYAMPAIAN
GLT DAN PENILAIAN
PU

T A

Teori  Perbincangan
 Kerja kumpulan
1.1 Memahami mengenai penubuhan dan 2 2
kepimpinan organisasi Summative
1.1.1 Menerangkan proses penubuhan Assessment
dan perlembagaan organisasi  Tugasan

1-3 Formative
Assessment
 Kuiz

Amali

1.1.2 Tatacara perlantikan ahli 4


jawatankuasa dan tugas
1.0 1.1.3 Membincang ciri-ciri pemimpin dan
PENGURUSAN gaya kepimpinan
ORGANISASI

Amali  Mesyuarat
 Soal jawab
1.2 Menulis surat rasmi dan 2 2
melaksanakan sistem fail
4 1.3 Mempelajari pengurusan mesyuarat Formative
1.3.1 Menguruskan mesyuarat Assessment
1.3.2 Menyediakan minit mesyuarat  Kuiz

Teori  Perbincangan
 Program
1.4 Mempelajari pengelolaan aktiviti 2 4
1.4.1 Menerangkan kepentingan Summative
merancang aktiviti Assessment
 Projek

Formative
5-10 Assessment
 Kuiz

Amali

1.4.2 Menyediakan kertas kerja 10


1.4.3 Menjalankan aktiviti
1.4.4 Menyediakan laporan

JABATAN PENDIDIKAN KOLEJ KOMUNITI * KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI


SEMAKAN JULAI 2017 (MULAI AMBILAN JULAI 2017)
MPU 1411- KOKURIKULUM (KELAB) TERHAD

Teori  Perbincangan

11 1.5 Mempelajari dan mengaplikasi 2 Formative


kemahiran pengurusan kewangan Assessment
organisasi  Kuiz

Teori
 Demonstrasi
2.1 Mempelajari kemahiran asas bidang 2 4  Tayangan
12 pilihan video
2.1.1 Mengetahui keperluan / peralatan
asas bidang pilihan Formative
Assessment
 Kuiz

2.0
KEMAHIRAN Teori  Perbincangan
KHUSUS  Pembentangan
BIDANG 2.1.2 Menyenaraikan etika bidang pilihan 2 2
KOKURIKULUM 2.1.3 Menerangkan istilah-istilah dalam Summative
PILIHAN bidang pilihan Assessment
 Amali

13-14 Formative
Assessment
 Kuiz

Amali  Simulasi

2.1.4 Menerangkan dan menunjukcara 2


teknik asas bidang pilihan

JUMLAH JAM 10 18 14

1. http://www.ros.gov.my/index.php/my/
RUJUKAN
2. http://www.ros.gov.my/index.php/my/perkhidmatan
3. http://www.ros.gov.my/files/supp_docs/brochure_ROS.pdf
4. https://www.slideshare.net/mkazree/contoh-kertas-kerja-propem

BAHAN DAN Penggunaan bahan dan peralatan merujuk kepada bidang pilihan (kelab) yang dipilih
PERALATAN

JABATAN PENDIDIKAN KOLEJ KOMUNITI * KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI


SEMAKAN JULAI 2017 (MULAI AMBILAN JULAI 2017)