Anda di halaman 1dari 1

Nama kelompok :

1. Linda Fauziyyah (19)


2. M. Hilal S.W. (20)
3. M. Rafi Tsaqif (21)
4. M. Yunan A. (22)

No Ukara Ragam Basa

1 Assalamualaikum... Ibu, kula kepengin pinanggih Devi. Krama alus

2 Waalaikumsalam.... O, Vivi, kene! Kae Devi ana mburi. Ngoko lugu

3 Inggih, Ibu badhe tindak dhateng pundi? Krama alus

4 Daleme Pak RT, arisan. Krama lugu

5 Wis, tutugna jagongane! Ngoko lugu

6 Inggih, sampun kesupen, mangke kondur ngasta jajan, Krama Alus


inggih, Ibu.

8 Sastri Basa /Kelas 12


7 Dev, sapa sing ngajari kowe nari? Ngoko lugu

8 Ya jelas didukani. Ngoko alus

9 Nanging bareng ibu pirsa aku pinter, malah diajari. Ngoko alus

10 Ndara Putri, kok Panjenengan ketingal sayah. Kula pijeti Krama alus
kersa?

11 Aku ki arep takon. Jamu nggo diet ki apa ta? Ngoko lugu

12 “Ngene lho, Ndara Kakung ki ngersakne aku diet,


ngendikane, lha pipiku ketok ginuk-ginuk saiki.” Ngoko lugu

Anda mungkin juga menyukai