Anda di halaman 1dari 22

Isu dan Cabaran dalam

Kebudayaan Melayu
BMM1024 Pengenalan
Kebudayaan dan Kesusasteraan
Melayu

PPISMP BM Ambilan 2015


Pengaruh media
massa

Isu dan
cabaran dalam Aliran
Gaya hidup
pemikiran
melayu kebudayaan generasi x, y, z
melayu

Persaingan global
Gaya Hidup Melayu

1. Agama dan Kepercayaan


Orang Melayu hampir seluruhnya beragama
Islam.

sisa-sisa unsur agama Hindu dan animisme


masih dapat dilihat dalam sistem kepercayaan
mereka. Islam tidak dapat menghapuskan
seluruh unsur kepercayaan tersebut.
2. Amalan Adat Istiadat Melayu
 campuran unsur tempatan dan unsur pengaruh luar selaras
dengan kedatangan pengaruh Hindu, Islam, dan Barat ke Alam
Melayu.

 Dalam pemerintahan Malaysia, unsur-unsur adat yang tidak


bertentangan dengan ajaran Islam dibenarkan.

 Dari segi kekeluargaan, masyarakat Melayu dibagikan kepada d


ua kelompok, iaitu:
1. sistem kekeluargaan dwisisi(bilateral)
2. sistem kekeluargaan nasab ibu (matrilineal system)

 Tetapi disebabkan kedua-dua kelompok tersebut menganut


agama Islam, maka system kekeluargaan Melayu itu banyak
dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan Islam.
3. Kesenian
 Dalam masyarakat Melayu, seni dapat dibahagikan
kepada beberapa aspek iaitu:
- seni persembahan seperti tarian, nyanyian
- persembahan pentas seperti makyong, wayang
kulit,
ghazal, hadrah, dan kuda kepang

 Permainan tradisi seperti gasing, wau, congkak juga


termasuk dalam kategori seni persembahan.

 Kegiatan seni Melayu mempunyai identiti tersendiri yang


juga memperlihatkan gabungan berbagai-bagai unsur
tempatan dan luar.
Aliran Pemikiran
Generasi x, y, z

Istilah Generasi X, Y dan Z digunakan untuk


merujuk kepada kelompok generasi dalam
kumpulan umur tertentu
X, Y, Z adalah semua sememangnya
pemastautin siber
Generasi ini memiliki gaya hidup, trend dan
juga pemikiran yang selaras dengan
perubahan masa dan zaman
Menurut Don Tapscott dalam bukunya Grown Up Digital
membahagikan demografi penduduk kepada beberapa
kelompok berikut:

1. Pre Baby Boom (lahir pada tahun 1945 dan


sebelumnya)
2. The Baby Boom (lahir antara tahun 1946 –
1964)
3. The Baby Bust (lahir antara tahun 1965 –
1976) – Generasi X
4. The Echo of the Baby Boom (lahir antara
tahun 1977 – 1997) – Generasi Y
5. Generation Net (lahir antara tahun 1998
hingga kini) – Generasi Z
The Baby Bust (lahir pada
tahun antara 1965 – 1976)
- Dikenali sebagai “Generation X” dari sumber
tajuk novel Douglas Coupland
- “X” merujuk kepada kumpulan yang terpinggir
dalam masyarakat walaupun mereka mendapat
pendidikan yang lebih baik berbanding “the
baby boom” iaitu generasi yang lahir antara
tahun 1946 sehingga 1964
- 50 juta manusia dilahir dalam jangka masa ini
- orang yang berumur 39 tahun sehingga 50 tahun
adalah generasi x
- membesar sebagai kanak-kanak yang dibesarkan
dalam suasana ibu bapa yang sibuk bekerja atau
ibu bapa tunggal
- Justeru, mereka adalah generasi
televisyen, bersukan, berdikari, dan lebih matang
dari sudut emosi dan mempunyai gaya hidup
seimbang
- Gen X ialah generasi internet. Generasi X
menganggap internet sebagai media yang tidak
memerlukan kepakaran
The Echo of the Baby Boom (lahir
pada tahun antara 1977 – 1997)
- dikenali sebagai Generasi Y
- wanita pada ketika ini memilih untuk berkeluarga dan
melahirkan anak pada usia yang lewat
- disebut sebagai generasi millennium, “Generation
Next”, “Net Generation” dan juga “Echo Boomers”
- terdedah dengan pelbagai elemen yang
menyeronokkan seperti, muzik, permainan video,
aktiviti sosial, teknologi DVD, mp3, ipod dan
sebagainya
- Generasi yang hidup senang dan menjadi harapan
besar ibu-bapa
- lahir ketika komputer peribadi mula digunakan
- Ketika mereka membesar, telefon bimbit telah
menjadi sebahagian daripada hidup manusia.
Generasi ini tidak dapat lagi dipisahkan elemen
hiburan seperti muzik dan video dalam gajet-gajet
mudah alih mereka
- inginkan kebebasan membuat pilihan dan bersuara,
menghargai keterbukaan, ketelusan dan integriti,
cenderung kepada “collaboration” dan hubungan
antara satu sama lain; interaktif dan inginkan
sesuatu secara pantas
- tidak menghiraukan hal ehwal keluarga, lebih suka
bersosial bersama rakan-rakan atau mengadap
komputer bersosial secara maya
Generation Net (lahir antara tahun 1998 hingga
sekarang)

- dikenali sebagai Generasi Z


- Umur yang paling tua sekarang ialah 17 tahun
- lahir dan membesar dengan teknologi Internet
- merupakan kanak-kanak yang masih berada di
bangku sekolah rendah
- dimanjakan dengan makanan yang lazat,
pelajaran yang bagus, pakaian yang mahal dan
gajet yang canggih
Pengaruh Media Massa
Pelayaran
Web Negatif

KESAN DAN
CABARAN DUNIA Penyebaran
Aktiviti SIBER DALAM Fitnah dan
Perjudian PEMBENTUKAN
Gossip
AKHLAK
MASYARAKAT

Permasalahan
Remaja
a) Pelayaran Web Negatif

- Minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang


tidak bermoral dan tidak berfaedah memberi kesan
negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia
- mencetuskan kerosakan maruah, nilai keperibadian,
dorongan terhadap jenayah seksualiti dan masalah
perundangan
- Kewujudan laman web lucah yang mudah diakses oleh
sesiapa sahaja termasuk anak-anak sekolah, remaja
dan golongan dewasa memberi kesan negatif terhadap
perubahan nilai dan gaya hidup mereka.
b) Penyebaran Fitnah dan Gossip

- Kemudahan melalui ICT sering disalahgunakan


untuk kepentingan peribadi
- Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan
teknologi ICT ialah penyebaran fitnah dan gossip
oleh satu pihak bagi tujuan memburukkan,
memalukan atau menjatuhkan pihak lain
- Hal ini mencabar etika dan tatasusila hidup
bermasyarakat dan bernegara
c) Permasalahan Remaja

- Minat remaja terhadap ICT terutama teknologi internet


dan alat komunikasi mendorong mereka menghabiskan
masa di cyber café ,internet café dan telefon tangan
- Kegilaan anak remaja ini memberi cabaran kepada ibu
bapa mereka
- Ramai pelajar yang ponteng sekolah,
menyalahgunakan wang saku, meminjam wang teman
bahkan ada yang sanggup menipu
- Kesannya ialah pembaziran masa kerana terlalu lama
di cyber cafe, tidak ada kawalan keluarga dan
berkembangbiaknya masalah serta gejala sosial dalam
kalangan remaja
d) Aktiviti Perjudian

- Pihak berkuasa tempatan, polis dan agensi yang terlibat


mendapati berlakunya penyalahgunaan pusat internet
sebagai pusat judi
- Permainan video yang berorientasikan judi mendapat
perhatian dalam kalangan orang dewasa dan anak-
anak remaja
- Kegiatan perjudian mencabar nilai hidup Islam yang
jelas mengharamkan judi
Persaingan Global
- Globalisasi merujuk jaringan hubungan
manusia sejagat yang melampau batasan
- Globalisasi diertikan oleh Barat sekarang juga
mencengkam budaya.Tidak dinafikan bahawa
globalisasi akan meninggalkan kesan seperti
proses sejarah, walaupun tehad dan tidak
seluas dari segi ruang, dan tidak mendalam
seperti sekarang.
• Pada mulanya, peningkatan teknologi
membolehkan agama Islam tersebar luas di
beberapa negara benua.
• Namun, dari segi globalisasi pada masa kini,
teknologi maklumat yang dimanipulasikan
oleh Barat, sentiasa membawa perubahan
kebudayaan di kalangan manusia.
KESAN PERSAINGAN GLOBAL
TERHADAP KEBUDAYAAN MELAYU
• Penjejasan budaya dari segi peralatan,
perlakuan, pakaian, kesenian dan lain-lain
• Cara hidup orang di bandar berubah
• Kesenian diamalkan menjadi pudar.Setiap
yang dicipta Barat diikuti tanpa saringan
• Nilai, pandangan hidup, falsafah dan corak
fikiran meniggalkan kesan yang mendalam.
Ia telah menguasai pemikiran anak muda kita
• Globalisasi sebagai proses atas dasar
hubangan antara budaya. Mekanisme
yang terdapat dalam hubungan budaya
melayu seperti meminjam menyesuai atau
mentafsir, menolak, menyaring dan
sebagainya. Corak masyarakat dan
budaya juga adalah faktor penentu seperti
budaya yang padat dan kompleks yang
azim terdapat kini.
Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai