Anda di halaman 1dari 3

Lampiran A

SASARAN KERJA DAN LAPORAN PENCAPAIAN


Laporan Pencapaian Sasaran Kerja
(PYD hendaklah melaporkan pencapaian sasaran kerja dalam tempoh penilaian :1 Disember 2016 hingga 1 Disember 2017)
Laporan hendaklah disediakan dalam beberapa helaian bersesuaian dengan keperluan..

NAMA : MOHD NAZARI BIN MOHD SAID


NO. KPT : 780929135677
JAWATAN : GURU PPKI
SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN GUNONG

BIDANG : 1. Kurikulum : Setiausaha Panitia PPKI


2. Kurikulum : Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris/muzik/PTL/PJK/KM PPKI
3. HEM : Guru Kelas Mutiara PPKI
4. HEM :Guru Bertugas Harian / RMT Mingguan
5. Kokurikulum :Guru Rumah Sukan
6. Kokuriklum : Guru Penasihat Pengakap Istimewa
7. Kokurikulum : Guru Penasihat kelab Sains
8. Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah : Setiausaha PIBG
9. Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah : AJK Badan Kebajikan Staf

Bil Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian Sebenar Ulasan
(Kuantiti / Kualiti / (untuk tempoh (diisi pada akhir tempoh (oleh PYD sekiranya
Masa / Kos) penilaian) penilaian) berkaitan)
1 Setiausaha Panitia PPKI Kuantiti: Disiapkan mengikut Dilaksana dengan
Merancang, melaksana, memantau, menilai 9 fail petunjuk prestasi mematuhi piawai SPSK
dan melaporkan tugasan sebagai setiausaha Kualiti:
panitia PPKI. Mengikut Prosedur
SPSK
Masa:
Januari – November
2017

1
Bil Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian Sebenar Ulasan
(Kuantiti / Kualiti / (untuk tempoh (diisi pada akhir tempoh (oleh PYD sekiranya
Masa / Kos) penilaian) penilaian) berkaitan)
2 Guru Mata Pelajaran Kuantiti: Disiapkan mengikut Dilaksana dengan
English,Muzik,PTL,PJK,KM 3 kelas petunjuk prestasi mematuhi piawai SPSK
Merancang, menulis buku rekod mengajar, Mutiara/Berlian
mengajar, memantau, menilai dan melaporkan Kualiti:
untuk mata pelajaran Mengikut huraian
English,Muzik,PTL,PJK,KM kelas PPKI sukatan pelajaran
Mutiara,Berlian,Intan Masa:
Januari – November
2015

3 Guru Tingkatan 3B Kuantiti: Disiapkan mengikut Dilaksana dengan


Merancang, melaksana, memantau, menilai 1 kelas petunjuk prestasi mematuhi piawai SPSK
dan melaporkan tugasan sebagai guru Kualiti:
tingkatan 3B Mengikut spesifikasi
tugas guru tingkatan
Masa:
Januari – November
2015

4 Guru Bertugas Harian / Mingguan Kuantiti: Disiapkan mengikut Disiapkan mengikut


Merancang, melaksana, memantau, menilai 1940 petunjuk prestasi petunjuk prestasi
dan melaporkan tugasan sebagai guru Kualiti:
bertugas harian mingguan Semua murid dapat
mengikuti peraturan
sekolah
Masa:
Januari – November
2015

Bil Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi Sasaran Kerja Pencapaian Sebenar Ulasan
(Kuantiti / Kualiti / (untuk tempoh (diisi pada akhir tempoh (oleh PYD sekiranya

2
Masa / Kos) penilaian) penilaian) berkaitan)
8 Setiausaha LDP Kuantiti: Disiapkan mengikut
Merancang, melaksana, memantau, menilai 117 guru dan 13 AKS petunjuk prestasi
dan melaporkan tugasan sebagai Setiausaha Kualiti:
LDP Semua guru dan
AKS dapat mengikuti
latihan selama 7 hari
seminggu
Masa :
Januari – November
2015

Tandatangan PYD Tandatangan PPP

Tarikh : ………………....……….. Tarikh : ……………….........……