Anda di halaman 1dari 4

wINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN

TUGASAN KERJA KURSUS


TAHUN AKADEMIK: 2020

Program : PISMP Nama Pelajar :

Kod : SJHK3023 Semester / Tahun : Semester 1 Tahun 1


Ambilan : Jun 2020
Nama Kursus : Kumpulan : Sejarah

MALAYSIA DAN HUBUNGAN


ANTARABANGSA
Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar
1. Kuiz (10 soalan aneka pilihan ) 5/10/2020 12/10/2020
2. Pembentangan Kumpulan (30
minit) 12/10/2020 1910/2020
3. Penulisan (1200 patah perkataan
) 2/11/2020 23/11/2020
4. Ulasan Kritis ( 400 patah
23/11/2020 30/11/2020
perkataan)

Hasil Pembelajaran Kursus :


1. Menjelaskan konsep hubungan dan undang-undang antarabangsa sebagai satu
bidang kajian. (C2, A4, PLO1)
2. Menganalisis dasar luar negara dalam mewujudkan kerjasama serantau dan
antarabangsa (C4, A2, PLO1, PLO3, CTPS3)
3. Membahaskan dalam kumpulan secara kronologi sejarah hubungan Malaysia dan
serantau. (C5, A4, PLO1, PLO4, PLO5, CS3, TS3)
4. Membincangkan secara kritis pendirian Malaysia berhubung isu antarabangsa
untuk menjamin keselamatan dan kelangsungan sebuah negara. (C5, A3, PLO3,
PLO6, CTPS3, LL1)
5. Menilai sumbangan dan cabaran globalisasi negara Malaysia. (C5, A3, PLO1,
PLO3, CTPS3)

Kerja kursus ini menilai Hasil Pembelajaran 1, 3, 4 dan 5.

Objektif Kerja Kursus:

Pelajar dapat :

1. Mengemukan konsep hubungan dan undang-undang antarabangsa sebagai satu


bidang kajian.
2. Membincangkan kronologi sejarah hubungan Malaysia dan serantau melalui
pembentangan kumpulan.
3. Memberikan justifikasi pendirian Malaysia berhubung isu antarabangsa untuk
menjamin keselamatan dan kelangsungan sesebuah negara.
4. Memberikan hujah sumbangan dan cabaran globalisasi negara Malaysia.

Rangsangan/Stimulus:
-1-
Bagi merealisasikan usaha untuk mewujudkan kestabilan serantau, Malaysia telah
melibatkan diri dengan pelbagai cara dan pendekatan dalam dasar hubungan luarnya.
Antaranya adalah melalui rundingan, hubungan diplomasi, kerjasama dalam bidang
ekonomi dan sosial.

Pelajar dikehendaki menjalankan tugasan berasaskan The Big Idea (TBI) dan Essential
Questions (EQ) berikut untuk menjana idea bagi menghasilkan tugasan yang baik dan
bermakna.

The Big Idea (TBI) : Komunikasi Berkesan Pencetus Minda Kreatif

Essential Questions (EQ):


EQ1: Sejauhmanakah Malaysia menghadapi cabaran globalisasi melalui hubungan
diplomasi?
EQ2: Bagaimanakah Malaysia menangani isu kemasukan Pelarian Rohingya di Malaysia?

Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

TUGASAN 1: Kuiz (10%)


Pelajar dikehendaki menjawab 10 soalan aneka pilihan secara atas talian. Setiap satu
soalan membawa pemberatan satu markah.

TUGASAN 2: Pembentangan (10%)


Secara kumpulan berdua, bincangkan satu kronologi sejarah hubungan Malaysia dan
serantau. Pembentangan anda dalam bentuk google slide/google drawing menerusi google
classroom.

TUGASAN 3: Penulisan (30%)


Secara individu, hasilkan satu penulisan esei dengan 1200 patah perkataan. Justifikasikan
pendirian Malaysia berhubung isu antarabangsa untuk menjamin keselamatan dan
kelangsungan sesebuah negara.

TUGASAN 4: Ulasan Kritis (10%)


Mencari video tentang pelarian Rohingya dan membuat ulasan kritis sebanyak 400 patah
perkataan. Ulasan pelajar hendaklah mengandungi:
1. Sejauhmanakah Malaysia menghadapi cabaran globalisasi melalui hubungan
diplomasi (EQ1)
2. Bagaimanakah Malaysia menangani isu kemasukan Pelarian Rohingya di Malaysia
(EQ2).

Arahan Pelaksanaan Tugasan:


1. Tugasan perlu disiapkan dalam tempoh yang dinyatakan.
2. Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keaslian karya dan hasil kerja yang
dikemukakan.
3. Amalan plagiat adalah dilarang. Jika dikesan, pelajar boleh digagalkan daripada
kursus ini atau ditarik balik kelulusannya.
4. Sila pastikan anda mematuhi arahan pelaksanaan tugasan yang ditetapkan.
5. Sila pastikan anda menulis maklumat berikut di muka hadapan tugasan yang
dihantar:
a. Nama Pelajar
b. Angka Giliran
c. Nombor Kad Pengenalan
d. Kumpulan/ Unit
e. Kod dan Nama Kursus
-2-
f. Nama Pensyarah
g. Tarikh Hantar
h. Pengakuan pelajar menerima maklum balas daripada pensyarah

Disediakan oleh: Disemak oleh:

____________________________ ______________________
(Dr. Hashima binti Sulaiman) (Dr. Sivarajan a/l Ponniah )
Pensyarah/ Penyelaras Kursus Pakar Bidang (SME)

Disahkan oleh:

___________________________
( Dr. Abdul Rahman bin Moidu)
Ketua Jabatan

-3-
-4-

Anda mungkin juga menyukai