Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH DAERAH BERA 2018

Minggu : 5 Hari : ISNIN


Tema : DIRI SAYA Tarikh : 29 JANUARI 2018
Subtema : SEKOLAH SAYA
Kehadiran : / orang

MASA SLOT IMPAK / BBM /


CATATAN
7.40 a.m. - 8.10 a.m.
(30 min)
Rutin
8.10 a.m. - 8.30 a.m.
(20 min)
Perbualan Awal
FOKUS BERTEMA TM :
KESEPADUAN BI 3.1.6
BM :
BM 1.4.6
Bersoal jawab menggunakan ayat mudah Aktiviti Pemulihan :
S. PEMBELAJARAN
berdasarkan bahan rangsangan
BBM:
Di akhir pembelajaran, murid dapat bersoal jawab Kad Gambar Sekolah
AKTIVITI OBJ. PEMBELAJARAN dengan guru semasa lawatan ke sekitar sekolah.
PEMBELAJARAN
Ruang Berkumpul
1. Murid di bawa melawat ke sekitar kawasan
TUNJANG sekolah.
KOMUNIKASI
2. Murid memberi pendapat tentang
( 80 MINIT ) keselamatan di kawasan sekolah dan di
tingkat atas bangunan
3. Murid mengenalpasti dan menyebut huruf
AKTIVITI
ruang tertentu seperti surau, pejabat,
makmal sains, bilik komputer, kantin ,
dewan dan bilik guru.
4. Murid mmeberi pendapat dan
bersoaljawab tentang gambar sekolah
yang diberi oleh guru.
TM :

BM :

Aktiviti Pemulihan :
MAIN BEBAS Bermain bebas menggunakan bahan yang disediakan oleh guru.
Murid bermain bebas di lokasi yang diberikan oleh guru menggunakan BBM:
( 20 MINIT ) permainan - bola, pasir kinetik, blok, paip, anak patung dan taman permainan. bola, pasir kinetik,
blok, paip dan taman
permainan.

10.10 a.m. - 10.30 a.m.


(30 min)
Rehat
BAHASA MELAYU FOKUS Teras TM :
KESEPADUAN KD 1.1.3
BM :
( 60 MINIT ) BM 2.2.3
Mengenal pasti dan menyebut huruf kecil dan Aktiviti Pemulihan :
S. PEMBELAJARAN
besar.
BBM
OBJ. PEMBELAJARAN Murid dapat mengenalpasti dan menyebut 5 huruf Kad Gambar
kecil dan besar dengan betul.
1. Murid meneliti carta huruf
2. Murid memberi pendapat masing-masing
( teknik Round Robin.)
3. Muriid bertutur dan menyebut huruf dengan
AKTIVITI
betul.
4. Murid dalam kumpulan menulis huruf besar dan
kecil

FOCUS THEME TM :
COHERENCE PSE 1.2.4
BM :
BI 2.2.5
LEARNING STD. Recognise and sound out letters of the alphabet Aktiviti Pemulihan :
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
At the end of the lesson, children recognise and BBM
TUNJANG LEARNING O/COME sound out letters of the alphabets ( B,C,D, E) Charts of the
KOMUNIKASI alphabets
1. Children repeat the and sound letters of
( 20 MINIT) the alphabets
2. Children rewrite the alphabets
ACTIVITIES
3. Children in group, make an action and
make shapes of the alphabets.

Refleksi
GURU
TINDAKAN SUSULAN

Catatan / Ulasan Pihak Pentadbir / Pihak Luar

Disemak oleh,

.....................................
(Nama & Cap Jawatan)

Tarikh : __________________