Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH DAERAH BERA 2018

Minggu : 5 Hari : JUMAAT


Tema : DIRI SAYA Tarikh : 2 FEBRUARI 2018
Subtema : SEKOLAH SAYA
Kehadiran : / orang

MASA SLOT IMPAK / BBM /


CATATAN
7.40 a.m. - 8.10 a.m.
(30 min)
Rutin
8.10 a.m – 8.30 a.m.
(20 min)
Perbualan Awal
FOKUS Tema TM :
KESEPADUAN BI 3.1.6
BM :
S. PEMBELAJARAN (BM 2.2.1) Mengenal huruf abjad.
OBJ. Murid dapat mengenal huruf ( L l ) Aktiviti Pemulihan :
PEMBELAJARAN dengan baik.
AKTIVITI 1. Murid diperdengarkan lagu huruf BBM:
PEMBELAJARAN l. Lagu
2. Murid mengikut guru menyanyi Kad huruf
( 10 MINIT ) bersama lagu huruf l. Lembaran kerja
3. Murid menyanyi sambil membuat
AKTIVITI
pergerakkan menulis huruf l.
4. Murid menulis dengan betul
huruf l.
5. Murid membuat peneguhan
menulis huruf l
TM :

BM :
PENDIDIKAN Diambil alih oleh Guru Pendidikan Islam. Aktiviti Pemulihan :
ISLAM
( USTAZAH MAZNIDA BINTI ABDULLAH )
(30 MINIT ) BBM:

AKTIVITI FOKUS TM :
PEMBELAJARAN
KESEPADUAN
BM :
( 60 MINIT ) FK 1.1.3 Menggunakan kemahiran
motor halus melalui aktiviti yang Aktiviti Pemulihan :
S. PEMBELAJARAN
melibatkan alatan
BBM
Murid dapat menggunakan kemahiran Lembaran kerja
OBJ.
motor halus melalui aktiviti yang Gunting
PEMBELAJARAN
melibatkan alatan seperti menggunting. Gam
AKTIVITI 1. Murid ditunjukkan satu gambar
yang telah siap digunting dan
diwarnakan dengan cantik.
2. Murid ditunjukkan cara untuk
menggunting dengan betul.
3. Murid memegang gunting
dengan betul dan menggungting
dengan bimbingan guru.
10.10a.m - 10.30a.m
(30 min)
Rehat
TM :

BM :
MAIN Bermain bebas menggunakan bahan yang disediakan oleh guru.
BEBAS Murid bermain bebas di lokasi yang diberikan oleh guru Aktiviti Pemulihan :
menggunakan permainan - bola, pasir kinetik, blok, paip, anak
( 20 MINIT ) patung dan taman permainan. BBM
bola, pasir kinetik,
blok, paip dan
taman permainan.

FOKUS Tema TM :
KESEPADUAN PSE 1.2.4
BM :
KE 1.1.4 Menyanyikan lagu dengan
i. sebutan yang betul dan jelas Aktiviti Pemulihan :
S. PEMBELAJARAN
ii.pic yang betul
BBM
Pada akhir pengajaran, murid dapat
AKTIVITI
PEMBELAJARAN
OBJ. menyanyikan lagu dengan intonasi dan Charts of the
PEMBELAJARAN pic yang jelas alphabets
(60 MINIT )

1. Menyanyi ikut guru -Rakaman lagu


AKTIVITI 2. Murid membuat aksi ikut muzik. - Ruang aktiviti
3. Murid menyanyi dan menari secara
kumpulan.

Refleksi
GURU
TINDAKAN
SUSULAN

Catatan / Ulasan Pihak Pentadbir / Pihak Luar