Anda di halaman 1dari 21

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

RANCANGAN TAHUNAN
PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

1 1. 1.1 Memahami aspek fizikal 1.1.1 Mengenali bahagian Lembaran Kerja /


Kesihatan lelaki dan perempuan. tubuh – kepala, Pemerhatian
Fizikal badan, tangan, kaki
Contoh Aktiviti: dan genital. Cadangan EMK :
Kesihatan • Nyanyian lagu “Tubuh Saya”. 1.1.2 Berkata TIDAK / TMK / Kreativiti
Diri Dan • Menamakan bahagian tubuh. JANGAN kepada dan Inovasi
Reproduktif • Perbincangan tentang fungsi sentuhan tidak
tubuh. selamat. Modul : m/s 1 ~ 12
• Permainan mengenal jantina.
• Kenal pasti situasi sentuhan
selamat dan tidak selamat.

2 1. 1.2 Mengetahui penjagaan 1.2.1 Memahami Soal Jawab /


Kesihatan kebersihan diri. kepentingan menjaga Lembaran Kerja /
Fizikal kebersihan diri. Pemerhatian
Contoh Aktiviti: 1.2.2 Menjaga kebersihan
Kesihatan • Penerangan tentang diri – kepala, badan, Cadangan EMK :
Diri Dan kepentingan menjaga tangan, kaki dan Kreativiti dan
Reproduktif kebersihan diri. genital dengan cara Inovasi
• Soal jawab tentang cara mandi yang betul.
bersihkan tubuh. 1.2.3 Menjaga kebersihan Modul : m/s13
tangan dan kaki –
cara dan masa
mencuci dengan
betul.

PK TAHUN 1 KSSR 1
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

1.2.4 Menjaga kebersihan


kuku tangan dan kaki
– cara membersih
dan memotong kuku
dengan betul.

3 1. 1.2 Mengetahui penjagaan 1.2.5 Menjaga kesihatan Soal Jawab /


Kesihatan kebersihan diri. gigi – menggosok gigi Pemerhatian /
Fizikal dengan cara yang Lembaran kerja.
Contoh Aktiviti: betul dan
Kesihatan • Bincang tentang kepentingan mengurangkan Cadangan EMK :
Diri Dan jaga kebersihan gigi. makanan yang boleh Kreativiti dan
Reproduktif • Murid gosok gigi dengan merosakkan gigi. Inovasi
teknik yang betul.
Modul : m/s 20

4 1. 1.2 Mengetahui penjagaan 1.2.6 Menjaga kebersihan Soal Jawab /


Kesihatan kebersihan diri. organ genital – cara Pemerhatian /
Fizikal dan masa mencuci Lembaran Kerja
Contoh Aktiviti: organ genital dengan
Kesihatan • Soal jawab. betul. Cadangan EMK :
Diri Dan • Perbincangan. Kreativiti dan
Reproduktif Inovasi

Modul : m/s 27

5 1. 1.3 Mengetahui penjagaan 1.3.1 Menjaga kebersihan Pemerhatian /


Kesihatan pakaian dan alatan pakaian dan alatan Lembaran Kerja
Fizikal keperluan diri. keperluan diri.

PK TAHUN 1 KSSR 2
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

Cadangan EMK :
Kesihatan Contoh Aktiviti: TMK / Kreativiti
Diri Dan • Membandingkan pakaian dan Inovasi
Reproduktif bersih dan kotor.
• Kenal pasti alatan untuk Modul : m/s 30
membersihkan pakaian dan
alatan keperluan diri.

6 1. 1.3 Mengetahui penjagaan 1.3.2 Mengelakkan Lembaran Kerja


Kesihatan pakaian dan alatan daripada berkongsi
Fizikal keperluan diri. alatan keperluan diri Cadangan EMK :
– sikat, berus gigi, TMK / Kreativiti
Kesihatan Contoh Aktiviti: tuala, pakaian dalam, dan Inovasi
Diri Dan • Permainan Kotak Beracun. peralatan makan dan
Reproduktif • Bercerita. minum. Modul : m/s 33

7 1. 1.4 Mengetahui jenis 1.4.1 Memilih jenis Pemerhatian /


Kesihatan makanan harian. makanan harian Lembaran Kerja.
Fizikal yang berkhasiat.
Contoh Aktiviti: Cadangan EMK :
Pemakanan • Mengenal pasti makanan Kreativiti dan
berkhasiat. Inovasi
• Menyenaraikan jenis
makanan berkhasiat. Modul : m/s 37

8 1. 1.4 Mengetahui jenis 1.4.2 Mengamalkan Soal jawab /

PK TAHUN 1 KSSR 3
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

Kesihatan makanan harian. pengambilan Lembaran Kerja


Fizikal makanan yang sesuai
Contoh Aktiviti: mengikut waktu Cadangan EMK :
Pemakanan • Soal jawab tentang waktu makan (sarapan, TMK / Kreativiti
makan. makan tengahari dan dan Inovasi
• Menyenaraikan makanan makan malam).
mengikut waktu. Modul : m/s 39

9 1. 1.5 Mengetahui makanan 1.5.1 Menentukan ciri-ciri Pemerhatian /


Kesihatan serta minuman yang bersih makanan dan Lembaran Kerja
Fizikal dan selamat. minuman yang bersih
dan selamat. Cadangan EMK :
Pemakanan Contoh Aktiviti: 1.5.3 Menjelaskan TMK / Kreativiti
• Membandingkan makanan kepentingan dan Inovasi
bersih dan kotor. makanan dan
• Murid menjelaskan minuman yang bersih Modul : m/s 45
kepentingan makanan dan dan selamat.
minuman bersih dan
selamat.

10 1. 1.5 Mengetahui makanan 1.5.2 Mengamalkan cara Pemerhatian /


Kesihatan serta minuman yang bersih menyimpan makanan Lembaran Kerja
Fizikal dan selamat. dan minuman yang
betul. Cadangan EMK :
Pemakanan Contoh Aktiviti: Kreativiti dan
• Bercerita. Inovasi

Modul : m/s 50

PK TAHUN 1 KSSR 4
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

11 1. 1.6 Mengetahui makanan serta 1.5.4 Menyedari Soal jawab /


Kesihatan minuman kepentingan Lembaran Kerja
Fizikal yang bersih dan selamat. pengambilan air yang
cukup. Cadangan EMK :
Pemakanan Contoh Aktiviti: 1.5.5 Mengamalkan Kreativiti dan
• Bercerita tentang pengambilan Inovasi
pengambilan makanan. makanan dan
• Soal jawab tentang kesan minuman yang Modul : m/s 54
kekurangan air dalam badan. cukup, bersih dan
selamat.
12 1. 1.6 Mengetahui pelbagai jenis 1.6.1 Mengenali pelbagai Soal Jawab /
Kesihatan ubat. jenis ubat. Pemerhatian /
Fizikal 1.6.2 Mengenalpasti Lembaran Kerja
Contoh Aktiviti: tujuan ubat
Penyalahgun • Bercerita tentang peti digunakan. Cadangan EMK :
aan Bahan pertolongan cemas. 1.6.5 Menyedari Kreativiti dan
• Perbincangan tentang tujuan kepentingan ubat Inovasi
ubat. disimpan di tempat
• Perbincangan tentang yang selamat. Modul : m/s 57
tempat menyimpan ubat.
13 1. 1.6 Mengetahui pelbagai jenis 1.6.3 Menyedari bahawa Pemerhatian /
Kesihatan ubat. ubat boleh Bersoal Jawab /
Fizikal. membahayakan Lembaran Kerja
Contoh Aktiviti: kesihatan – salah
Penyalahgun • Murid meneliti dan guna pengambilan Cadangan EMK :
aan Bahan. membandingkan ubat. ubat, ubat yang Kreativiti dan
• Penerangan tentang bahaya berubah, warna, rasa, Inovasi
penyalahgunaan ubat. bau, rupa dan tamat

PK TAHUN 1 KSSR 5
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

tempoh. Modul: m/s 61.

14 1. 1.6 Mengetahui pelbagai jenis 1.6.4 Mematuhi preskripsi Bercerita /


Kesihatan ubat. doktor Pemerhatian /
Fizikal. apabila mengambil Bersoal Jawab /
Contoh Aktiviti: ubat. Lembaran Kerja
Penyalahgun • Murid bercerita pengalaman. 1.6.6 Memberi sebab ubat
aan Bahan. • Murid meneliti preskripsi seseorang tidak Cadangan EMK :
doktor. selamat untuk orang Kreativiti dan
lain. Inovasi

Modul: m/s 63.

15 2. 2.1 Memahami perasaan. 2.1.1 Mempamerkan Pemerhatian /


Kesihatan perasaan Lakonan /
Mental, Contoh Aktiviti: yang dialami seperti Lembaran Kerja
Emosi dan • Murid bermain kotak beracun gembira, sedih, takut,
Sosial. dengan iringan murid. marah dan malu. Cadangan EMK :
• Murid melakonkan memek TMK / Kreativiti
Pengurusan muka. dan Inovasi
Mental dan Modul: m/s 65.
Emosi.
16 2. 2.1 Memahami perasaan. 2.1.2 Membezakan antara Bersoal Jawab /
Kesihatan kehendak dan keperluan. Perbincangan /
Mental, Contoh Aktiviti: Lembaran Kerja
Emosi dan • Murid mengambil gambar
daripada kotak misteri.
Sosial. Cadangan EMK :
• Murid melekatkan gambar
mengikut kehendak dan Kreativiti dan

PK TAHUN 1 KSSR 6
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

Pengurusan keperluan. Inovasi


Mental dan
Emosi. Modul: m/s 68.

17 2. 2.2 Mengetahui cara mengurus 2.2.1 Menunjukkan cara Bercerita /


Kesihatan perasaan meluahkan Lakonan /
Mental, mengikut situasi. perasaan yang sesuai Lembaran Kerja
Emosi dan mengikut situasi.
Sosial. Contoh Aktiviti: Cadangan EMK :
• Murid bercerita pengalaman. Kreativiti dan
Pengurusan • Murid melakonkan reaksi Inovasi
Mental dan perasaan.
Emosi. Modul: m/s 73.

18 2. 2.2 Mengetahui cara mengurus 2.2.2 Menyuarakan Lakonan / Bersoal


Kesihatan perasaan keperluan dan jawab / Lembaran
Mental, mengikut situasi. kehendak diri dengan Kerja
Emosi dan cara yang betul.
Sosial. Contoh Aktiviti: Cadangan EMK :
• Murid melakonkan situasi. Kreativiti dan
Pengurusan Inovasi
Mental dan
Emosi. Modul: m/s 76.

19 2. 2.2 Mengetahui cara mengurus 2.2.3 Menyedari bahawa Bercerita / Bersoal


Kesihatan perasaan kasih Jawab / Lembaran
Mental, mengikut situasi. sayang, penerimaan, Kerja
Emosi dan rasa kepunyaan dan

PK TAHUN 1 KSSR 7
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

Sosial. keselamatan adalah


Contoh Aktiviti: asas keperluan Cadangan EMK :
Pengurusan • Bercerita kisah ‘Rosli’. emosi. Kreativiti dan
Mental dan Inovasi
Emosi.
Modul: m/s 78.
20 2. 2.2 Mengetahui cara mengurus 2.2.4 Mengenalpasti Bersoal Jawab /
Kesihatan perasaan orang dewasa Perbincangan /
Mental, mengikut situasi. yang boleh Lembaran Kerja
Emosi dan dipercayai di rumah
Sosial. Contoh Aktiviti: dan di sekolah. Cadangan EMK :
• Murid melekatkan kad Kreativiti dan
Pengurusan imbasan. Inovasi
Mental dan
Emosi. Modul: m/s 81.

21 2. 2.3 Memahami diri sendiri dan 2.3.1 Mengenalpasti ahli Bersoal jawab /
Kesihatan ahli dalam dalam Bercerita /
Mental, keluarga / penjaga. keluarga / penjaga. Lembaran Kerja
Emosi dan 2.3.2 Menyedari peranan
Sosial. Contoh Aktiviti: ahli dalam Cadangan EMK :
• Paparkan gambar / poster keluarga / penjaga. Kreativiti dan
Kekeluargaa keluarga. 2.3.6 Mengenal pasti ahli Inovasi
n • Murid memperkenalkan ahli dalam
keluarga mereka. rumah. Modul: m/s 87.
• Bercerita peranan setiap ahli
keluarga.

22 2. 2.3 Memahami diri sendiri dan 2.3.3 Menceritakan Bercerita /

PK TAHUN 1 KSSR 8
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

Kesihatan ahli dalam keistimewaan Lembaran Kerja


Mental, keluarga / penjaga. diri dan ahli dalam Cadangan EMK :
Emosi dan keluarga / penjaga. Kreativiti dan
Sosial. Contoh Aktiviti: Inovasi
• Murid bercerita Modul: m/s 92.
Kekeluargaa keistimewaan diri dan
n setiap ahli keluarga.
23 2. 2.3 Memahami diri sendiri dan 2.3.4 Menghormati diri, Lakonan /
Kesihatan ahli dalam ibu bapa Perbincangan /
Mental, keluarga / penjaga. dan ahli dalam Bersoal Jawab /
Emosi dan keluarga / penjaga. Lembaran Kerja
Sosial. Contoh Aktiviti: 2.3.5 Mangambil maklum
• Murid membuat simulasi. ibu bapa, Cadangan EMK :
Kekeluargaa • Penerangan kepentingan penjaga dan orang Kreativiti dan
n menghormati diri, ibu bapa dewasa yang boleh Inovasi
dan ahli keluarga. dipercayai sebagai
sumber rujukan unuk Modul: m/s 95.
mendapat maklumat.
24 2. 2.4 Mengetahui perhubungan 2.4.1 Menjalin hubungan Bernyanyi /
Kesihatan dengan ibu berkekalan dengan Bercerita /
Mental, bapa / penjaga, ahli ibu bapa / penjaga, Lembaran Kerja
Emosi dan keluarga, rakan ahli keluarga, rakan
Sosial. sebaya dan individu lain. sebaya dan orang Cadangan EMK :
lain. TMK / Kreativiti
Perhubungan Contoh Aktiviti: dan Inovasi
• Murid menyanyikan lagu
‘Keluarga Bahagia’. Modul: m/s 99.
• Murid bercerita tentang

PK TAHUN 1 KSSR 9
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

kepentingan hubungan di
antara ahli keluarga.

25 2. 2.4 Mengetahui perhubungan 2.4.2 Menetapkan batas Lakonan /


Kesihatan dengan ibu hubungan Lembaran Kerja
Mental, bapa / penjaga, ahli antara diri dengan
Emosi dan keluarga, rakan ibu bapa, ahli Cadangan EMK :
Sosial. sebaya dan individu lain. keluarga, rakan Kreativiti dan
sebaya dan orang Inovasi
Perhubungan Contoh Aktiviti: lain.
• Murid melakonkan beberapa Modul: m/s 104.
perlakuan melibatkan
sentuhan.

26 2. 2.4 Mengetahui perhubungan 2.4.3 Mengenal pasti Lakonan /


Kesihatan dengan ibu sentuhan yang Lembaran Kerja
Mental, bapa / penjaga, ahli selamat dan tidak
Emosi dan keluarga, rakan selamat. Cadangan EMK :
Sosial. sebaya dan individu lain. 2.4.5 Memberitahu orang Kreativiti dan
yang Inovasi
Perhubungan Contoh Aktiviti: boleh dipercayai
• Tunjukkan gambar sentuhan apabila berlaku Modul: m/s 106.
selamat & tidak selamat. sentuhan tidak
• Banding beza gambar. selamat.
• Terangkan tindakan yang
perlu diambil bila berlaku
sentuhan tidak selamat.

PK TAHUN 1 KSSR 10
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

27 2. 2.4 Mengetahui perhubungan 2.4.3 Berkata TIDAK / Lembaran Kerja


Kesihatan dengan ibu JANGAN
Mental, bapa / penjaga, ahli kepada sentuhan Cadangan EMK :
Emosi dan keluarga, rakan tidak selamat. TMK / Kreativiti
Sosial. sebaya dan individu lain. dan Inovasi

Perhubungan Contoh Aktiviti: Modul: m/s 109.


• Memberitahu perkataan
TIDAK / JANGAN kepada
sentuhan tidak selamat.
• Edarkan lampiran kerja.
• Nyanyi lagu ‘Rasa Sayang’.
• Murid menyebut “JANGAN”,
“TIDAK” dan “TOLONG”.

28 2. 2.4 Mengetahui perhubungan 2.4.6 Mengamalkan sikap Bersoal Jawab


Kesihatan dengan ibu bekerjasama dan
Mental, bapa / penjaga, ahli berkongsi dengan Cadangan EMK :
Emosi dan keluarga, rakan orang lain. TMK / Kreativiti
Sosial. sebaya dan individu lain. dan Inovasi
Modul: m/s 112.
Perhubungan
Contoh Aktiviti:
• Murid kemas kelas.
• Bersoal jawab kaitan jadual
bertugas dan sikap
kerjasama.
• Murid bekerjasama membuat

PK TAHUN 1 KSSR 11
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

jigsaw.

29 2. 2.5 Mengetahui buli. 2.5.1 Mengenal pasti Lakonan /


Kesihatan perbuatan Bercerita /
Mental, buli. Lembaran Kerja
Emosi dan Contoh Aktiviti: 2.5.2 Mengenal pasti
Sosial. • Murid melakonkan situasi pembuli dan Cadangan EMK
-peras ugut ,mengejek. mangsa. Kreativiti dan
Perhubungan • Terangkan maksud buli. 2.5.3 Bertindak dengan Inovasi
• Murid ceritakan cara atasi cara yang
buli. betul untuk Modul: m/s 115
• Guru terangkan cara menghadapi dan
mengatasi buli. menangani buli.

30 3. 3.1 Mengetahui kuman. 3.1.1 Menyedari kuman Bersoal Jawab /


Kesihatan organisma Lembaran Kerja
Persekitara Contoh Aktiviti: yang berbahaya.
n • Bersoal jawab tentang jenis 3.1.2 Menceritakan cara Cadangan EMK :
penyakit. kuman TMK / Kreativiti
Penyakit • Terangkan tentang kuman merebak. dan Inovasi
yang menyebabkan
penyakit. Modul: m/s 121
• Terangkan cara kuman
merebak.

31 3. 3.1 Mengetahui kuman. 3.1.3 Menceritakan cara Bersoal Jawab /


Kesihatan mengelak Bernyanyi /
Persekitara Contoh Aktiviti: kuman merebak. Lembaran Kerja

PK TAHUN 1 KSSR 12
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

n • Bersoal jawab tentang cara 3.1.4 Menyedari


kuman merebak. kepentingan Cadangan EMK :
Penyakit • Edarkan jigsaw puzzle. mencegah kuman. TMK / Kreativiti
• Murid menceritakan tentang 3.2.5 Mengamalkan dan Inovasi
cara mengelak kuman kebersihan diri.
merebak.pada kad imbasan. Modul: m/s 125
• Nyanyi lagu ikut melodi
‘Lenggang Kangkung’.

32 3. 3.2 Mengetahui penyakit 3.2.1 Mengenali penyakit Bersoal Jawab /


Kesihatan berjangkit berjangkit. Lembaran Kerja
Persekitara • Penyakit kulit.
n • Penyakit tangan, kaki Cadangan EMK :
dan mulut. TMK / Kreativiti
Penyakit • Demam selesema. dan Inovasi
• Jangkitan cacing.
Modul: m/s 131
Contoh Aktiviti:
• Bersoal jawab tentang
keadaan kesihatan murid.
• Kumpulkan maklumat
daripada murid.
• Tunjukkan gambar dan
terangkan jenis penyakit
berjangkit.

33 3. 3.2 Mengetahui penyakit 3.2.2 Menceritakan cara Perbincangan /

PK TAHUN 1 KSSR 13
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

Kesihatan berjangkit penyakit Lembaran


Persekitara • Penyakit kulit. berjangkit merebak. Kerja
n • Penyakit tangan, kaki 3.2.2 Mengelakkan
dan mulut. jangkitan Cadangan EMK :
Penyakit • Demam selesema. penyakit berjangkit TMK / Kreativiti
• Jangkitan cacing. pada diri kepada dan Inovasi
orang lain dan
sebaliknya. Modul: m/s 134.
Contoh Aktiviti:
• Bincangkan jenis penyakit
berjangkit.
• Tunjukkan gambar tentang
penyakit dan cara merebak.
• Terangkan cara-cara
mengelak daripada dijangkiti
penyakit.

34 3. 3.2 Mengetahui penyakit 3.2.3 Menunjuk cara Lakonan /


Kesihatan berjangkit meminta Lembaran Kerja
Persekitara • Penyakit kulit. bantuan jika terdapat
n • Penyakit tangan, kaki masalah kesihatan Cadangan EMK :
dan mulut. daripada orang yang TMK / Kreativiti
Penyakit • Demam selesema. boleh dipercayai. dan Inovasi
• Jangkitan cacing.
Modul: m/s 137
Contoh Aktiviti:

PK TAHUN 1 KSSR 14
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

• Pamerkan gambar tentang


situasi kecemasan.
• Bersoal jawab.
• Pamerkan carta aliran
tentang langkah-langkah
minta bantuan.
• Murid melakonkan situasi.

35 3. 3.3 Mengetahui keselamatan diri 3.3.1 Menyimpan sendiri Bercerita /


Kesihatan di rumah, nama, Lembaran Kerja
Persekitara sekolah, taman permainan nombor telefon,
n dan tempat alamat sendiri serta Cadangan EMK :
awam. nama, nombor telefon Kreativiti dan
Keselamatan dan tempat kerja ibu Inovasi
Contoh Aktiviti: bapa atau penjaga.
• Ceritakan situasi: Modul: m/s 141
- Murid yang tertinggal bas.
- Ibu bapa lewat mnejemput .
• Pamerkan contoh kad butiran
diri.
• Kaitkan situasi dengan
kepentingan kad butiran diri.
• Murid berpasangan tanyakan
butiran diri rakan.

36 3. 3.3 Mengetahui keselamatan diri 3.3.2 Mengelak diri Perbincangan /


Kesihatan di rumah, sekolah, taman daripada orang Lembaran Kerja

PK TAHUN 1 KSSR 15
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

Persekitara permainan dan tempat yang tidak dikenali.


n awam. Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti
Keselamatan Contoh Aktiviti: dan Inovasi
• Tunjukkan gambar budak
yang diajak oleh seorang Modul: m/s 144
yang tidak dikenalinya.
• Bincang tindakan budak itu.
• Bincang cara mengelak diri
daripada orang tidak kenali.
• Tunjuk klip video ‘Culik Versi
1’, http://ingat.com.my/

37 3. 3.4 Mengetahui keselamatan 3.3.3 Mengenal pasti Perbincangan /


Kesihatan diri di rumah, beberapa Lembaran Kerja
Persekitara sekolah, taman permainan situasi tidak selamat
n dan tempat di rumah,sekolah, Cadangan EMK :
awam. taman permainan dan TMK / Kreativiti
Keselamatan tempat awam. dan Inovasi
Contoh Aktiviti:
• Bincangkan situasi selamat Modul: m/s 148
dan tidak selamat semasa
naik bas.
• Padankan gambar.
38 3. 3.4 Mengetahui keselamatan diri 3.3.4 Menyenaraikan Bersoal Jawab /
Kesihatan di rumah, barangan Perbincangan /
Persekitara sekolah, taman permainan keperluan rumah Lembaran Kerja
n dan tempat yang berbahaya jika
awam. disentuh, ditelan, Cadangan EMK :

PK TAHUN 1 KSSR 16
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

Keselamatan atau dihidu. Kreativiti dan


Contoh Aktiviti: Inovasi
• Edarkan lembaran kerja.
• Gunting dan lekat gambar. Modul: m/s 151
• Bersoal jawab dengan murid .
• Murid dibahagikan kepada 3
kumpulan.
• Murid kenalpasti barang
keperluan rumah yang
bahaya.

39 3. 3.5 Mengetahui keselamatan diri 3.3.5 Memberitahu orang Bersoal Jawab /


Kesihatan di rumah, sekolah, taman dewasa Lembaran Kerja
Persekitara permainan dan tempat yang dipercayai jika
n awam. terjumpa alat-alat Cadangan EMK :
berbahaya. Kreativiti dan
Keselamatan Contoh Aktiviti: Inovasi
• Pamerkan alat yang
berbahaya. Modul: m/s 154
• Bincangkan kesan salah guna
alat tersebut.
• Soal jawab tentang apa perlu
lakukan jika jumpa alat yang
bebahaya.
• Murid namakan orang
dewasa yang boleh
dipercayai dan diberitahu.

PK TAHUN 1 KSSR 17
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MING STANDARD
FOKUS STANDARD KANDUNGAN CATATAN/EMK
GU PEMBELAJARAN

40 3. 3.3 Mengetahui keselamatan 3.3.6 Memohon bantuan Bersoal Jawab /


Kesihatan diri di rumah, daripada Lakonan /
Persekitara sekolah, taman permainan orang yang boleh Lembaran Kerja
n dan tempat membantu ketika
awam. mengalami Cadangan EMK :
Keselamatan kecederaan TMK / Kreativiti
Contoh Aktiviti: (termasuk dan Inovasi
• Guru bunyikan siren penderaan) dan
ambulan, polis bomba. kecemasan. Modul: m/s 157
• Bersoal jawab bila kita akan 3.3.7 Menunjukkan cara
hubungi ambulans, polis dan meminta
bomba. bantuan semasa
• Edarkan lembaran kerja. kecederaan
• Bincangkan tindakan yang (termasuk
akan diambil pada situasi penderaan) dan
kecemasan tersebut. kecemasan.
• Murid lakonkan situasi
dengan bantuan guru. berlaku

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan


dan takwim sekolah.

PK TAHUN 1 KSSR 18
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

CONTOH RINGKASAN MENGAJAR


PENDIDIKAN KESIHATAN

Tahun / Kelas :
Masa :
Tarikh :
Hari :

Modul : Kesihatan Fizikal


Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif

Standard Kandungan : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.

PK TAHUN 1 KSSR 19
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Standard Pembelajaran : 1.1.1


Mengenali bahagian tubuh – kepala, badan, tangan, kaki
dan genital.
1.1.2 Berkata TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak
selamat.

BBM : 1. CD lagu
2. Carta
3. Lirik lagu

Aktiviti : 1. Murid menyanyikan lagu ‘Tubuh Saya’.


2. Murid menamakan anggota tubuh badan.
3. Murid membincangkan tentang fungsi tubuh badan.
4. Murid bermain permainan mengenal jantina.
5. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat.

TMK : 4.1, 4.2


EMK (Kreativiti dan Inovasi) : 1.1.1,

* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.

Kelas / Masa Isi kandungan Catatan / Impak

1 Anggun Modul : Kesihatan Fizikal BBM :


11.10- Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif 1. CD Lagu
11.40am 2. Carta
Standard Kandungan : 3. Lirik Lagu
1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.
EMK :
Standard Pembelajaran : (Kreativiti dan Inovasi) :
1.1.1 Mengenali bahagian tubuh – kepala, badan, tangan, kaki Pemerhatian:
dan genital. 1.1.1
1.1.3 Berkata TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.
TMK :

PK TAHUN 1 KSSR 20
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

Aktiviti : 4.1, 4.2


1. Murid menyanyikan lagu ‘Tubuh Saya’.
2. Murid menamakan anggota tubuh badan.
3. Murid membincangkan tentang fungsi tubuh badan.
4. Murid bermain permainan mengenal jantina.
5. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak
selamat.

PK TAHUN 1 KSSR 21