Anda di halaman 1dari 3

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN PROGRAM PELAKSANAAN KOMUNITI PEMBELAJARAN


PROFESIONAL (PLC) PENDIDIKAN KHAS BAHASA MELAYU BIL.1 /
(TAHUN 2020)

1. Nama Program : Pelaksanaan Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)


Pendidikan Khas Bahasa Melayu Bil.1 / (Tahun 2020)

2. Tarikh : 21.7.2020

3. Hari / Masa : Selasa / 1.30 petang hingga 3.00 petang

4. Tempat : Kelas KPK 5

5. Objektif : Merancang kemahiran yang sesuai untuk meningkatkan


kualiti pengajaran dan pembelajaran

6. Sasaran : Guru Matapelajaran Bahasa Melayu Pendidikan Khas

7. Butiran aktiviti :

7.1 Pembentangan perancangan pembinaan RPT


7.1.1 RPT dibina mengikut tema di dalam buku aktiviti dan buku teks.

7.2 Pembentangan senarai masalah dalam proses pengajaran dan


pembelajaran (pdpc) setiap kelas
7.2.1 Murid kurang faham penerangan guru sepanjang pdpc
7.2.2 Murid tidak ingat pelajaran lepas
7.2.3 Murid kurang faham konsep perkataan yang bermaksud abstrak

7.3 Pembentangan mengenalpasti dan mencari punca masalah dan kaedah


penyelesaian masalah mengikut 4 kemahiran asas Bahasa Melayu.
7.3.1 Murid tidak faham konsep disebabkan penerangan guru yang agak
terhad secara lisan yang menggunakan bahasa yang tidak difahami murid
7.3.2 Murid kurang memberi tumpuan terhadap penerangan guru dan
murid mungkin berasa bosan apabila penerangan guru terlalu panjang

7.4 Pembentangan senarai kaedah yang sesuai untuk pembelajaran aspek


kemahiran mendengar dan bertutur mengikut PAK 21.
7.4.1 Terdapat beberapa kaedah yang dikenalpasti iaitu penggunaan
gambar, video animasi yang menunjukkan pergerakan,penggunaan kad
perkataan, rakaman audio dan suara dan persembahan multimedia

7.5 Perbincangan untuk mempertimbangkan kebaikan dan keburukan setiap


cadangan aktiviti untuk ppdpc kemahiran mendengar dan bertutur.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

7.5.1 Cadangan aktiviti yang diputuskan bersesuaian adalah memilih


Kaedah penggunaan audio visual kerana lebih menarik perhatian murid
dan meningkatkan pemahaman murid. Murid juga lebih memahami isi
pelajaran dan perkataan abstrak dengan bantuan animasi yang bergerak
dan gambar yang pelbagai.

8. Penilaian Program :

8.1 Kekuatan Program :


Terdapat pelbagai cadangan dikemukakan oleh guru-guru dan setelah
membuat pertimbangan terdapat 3 kaedah yang dikenalpasti paling berkesan
iaitu penggunaan video, audio visual dan persembahan multimedia sebagai
bahan pembelajaran paling berkesan untuk PdPc kemahiran mendengar dan
bertutur.

8.2 Kelemahan Program : Tiada

8.3 Cadangan Penambahbaikan :


Memerlukan penyediaan Rancangan Pengajaran Harian yang teratur dan
langkah demi langkah mengikut strategi permulaan, perkembangan dan
penutup untuk melaksanakan aktiviti pdpc yang berkesan.

9. Dokumentasi Bergambar :

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

……………………… ……………………

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai