Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN A

[20 markah]

Soalan 1 hingga 13
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai

Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah

1) ___________________________ motosikal itu didakwa di mahkamah kerana


menunggang dalam keadaan berbahaya.
A) Pekerja B) Pemandu
C) Penunggang D) Pembonceng

2) Datuk tidak dapat membaca surat khabar kerana _________________nya hilang.


A) cermin mata B) cermin tingkap
C) mata pena D) mata pena

3) Puan Kamala ialah Guru Besar SJKT Dato Sithambaram Pillay. __________________
menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab.
A) Dia B) Beliau
C) Mereka D) Baginda

4) ________________ jenis cenderamata dijual di ______________ gerai itu.

A Pelbagai ………. setiap B) Berbagai ………. semua


B Beberapa ………. segala D) Pelbagai ………… segala

1
Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah

5) Adik mengambil anak patungnya yang terjatuh di ________________ katil.


A) tepi B) tengah
C) atas D) bawah

6) Beberapa orang petani sedang mencabut ______________ di sawah.


A) kayu-kayan B) sayur-mayur
C) rempah-ratus D) rumput - rumpai

7) Kak Tina sedang menanam pokok bunga _________________ suaminya membaca


surat khabar.
A) serta B) tetapi
C) supaya D) manakala

8) Abang Amin _________________ dengan tuan rumah selepas meminta diri untuk
pulang.
A) bercakap B) berbisik
C) bertanya D) bersalam

9) Lily __________________ berjalan kaki ke sekolah walaupun sudah memiliki


sebuah basikal.
A) baru B) masih
C) belum D) dapat

10) _______________________ berlari-lari di Makmal Sains.


A) Jangan B) Jemput
C) Tolong D) Sila

2
11) Swee Bee __________________ ibunya sepasang Kebaya Nyonya yang cantik.
A) dihadiahkan B) menghadiahkan
C) menghadiahi D) hadiahkan

12) Murid-murid digalakkan menyertai kegiatan kokurikulum. ________________ ,


mereka diingatkan agar tidak mengabaikan pelajaran.
A) Oleh itu B) Selain itu
C) Lebih-lebih lagi D) Namun demikian

13) Kereta yang terlibat dalam kemalangan itu, adalah _______________


Kuala Kangsar __________________ Kedah.
A) di ……………… ke B) dari …………… ke
C) di ………………. kepada D) daripada ………………… kepada

14) Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul


I Tubuh yang kemas melayakkan pemuda itu untuk menyertai
Pertandingan Bina Badan.
II Nabila menyusun buku-buku di atas meja ibunya dengan kemas.
III Encik Wong berpakaian kemas setiap hari supaya dicontohi oleh pekerja-
pekerjanya.
IV Ketua kelas mengarahkan rakan-rakannya kemas kerusi meja masing-
masing sebelum pulang.

A) I dan II B) II dan III


C) III dan IV D) I dan IV

15) “ Yasmin suruh abang kamu kemaskan barang-barang yang akan dibawa ke
Melaka nanti ,” kata Ibu
A) Ibu menyuruh Yasmin dan abangnya mengemas barang-barang yang hendak
dibawa ke Melaka.
B) Ibu meminta abang dan Yasmin segera mengemaskan barang-barang yang
hendak dibawa ke Melaka.
C) Ibu meminta Yasmin menyuruh abangnya agar mengemaskan barag-barang
yang hendak dibawa ke Melaka.
D) Ibu mengarahkan abang memberitahu Yasmin agar mengemas barang-
barang yang hendak dibawa ke Melaka.
3
Pilih ayat yang betul
16) I Syamsul mengambil setandan kunci di dalam laci mejanya.
II Ceramah tentang punca-punca kepupusan hidupan liar itu disampaikan
oleh Encik Idrus
III Sebahagian daripada mangsa banjir di kawasan itu telah dibenarkan
pulang ke rumah masing-masing.
IV Hadi membaca buku cerita lalu mengunyah gula-gula getah.

A) I dan II
B) II dan III
C) III dan IV
D) I dan IV

Baca syarahan di bawah , kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya

Salam Sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan
Guru Besar, barisan hakim yang bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang dikasihi.
Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk “ Faedah
Menyimpan Wang”.

Hadirin yang saya hormati,


Amalan menyimpan wang mesti disemaikan dalam diri anak-anak sejak mereka
kecil lagi. Amalan ini dapat dipupuk dengan menyediakan tabung untuk mereka.
Dengan menyimpan wang , kita dapat meringankan beban ibu bapa. Wang yang kita
simpan boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan sekolah. Sekiranya kita
ingin melanjutkan pelajaran ke universiti, kita tidak perlu meminta wang daripada
mereka untuk membiayai kos pengajian di universiti.
Selain itu, wang yang kita simpan boleh digunakan semasa kecemasan.
Sekiranya kita meghadapi sebarang masalah seperti memerlukan wang untuk
menampung kos rawatan di hospital, kita boleh menyelesaikan masalah itu tanpa
meminjam wang daripada orang lain.

4
Hadirin yang saya kasihi
Wang yang kita simpan di bank pula bukan sahaja terjamin keselamatannya,
malahan akan bertambah kerana pihak bank akan memberikan fadah atas simpanan
kita. Faedah wang simpanan yang diperoleh akan terus dimasukkan ke dalam akuan
penyimpan.
Amalam menyimpan wang perlu diamalkan oleh setiap individu kerana dapat
menjamin kehidupan yang lebih selesa. Oleh itu, kita perlu berjimat - cermat dalam
berbelanja agar dapat menyimpan sedikit wang untuk kegunaan pada masa hadapan.
Sampai di sini sahaja syarahan saya pada hari ini. Sekian ,terima kasih.

17) Apakah bukti yang menunjukkan penulis merupakan peserta pertandingan


syarahan ?
A) Terdapat kata alu-aluan dalam pendahuluan syarahan
B) Terdapat kata alu-aluan untuk hakim pertandingan
C) Teks syarahan mengandungi kata-kata nasihat
D) Teks syarahan mengandungi kata panggilan

18) Berikut merupakan faedah menyimpan wang, kecuali


A) meringankan beban ibu bapa
B) wang yang kita simpan akan bertambah banyak
C) Wang simpanan dapat digunakan semasa kecemasan
D) Wang akan terus dimasukkan ke dalam akaun penyimpan

19) Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan


A) Ibu bapa akan terlepas tannggungjawab sekiranya anak-anak mereka
mempunyai wang simpanan sendiri
B) Memberi tabung kepada anak-anak merupakan salah satu cara menyemai
amalan menyimpan wang
C) Wang yang disimpan di bank akan mendapat faedah dan dimasukkan terus
ke dalam akaun penyimpan
D) Sebarang masalah kewangan yang dihadapi dapat diselesaikan sekiranya kita
mempunyai wang simpanan

5
20) Apakah peribahasa yang boleh dikaitkan dengan amalan menyimpan wang?
A) Ukur baju di badan sendiri
B) Sikit-sikit , lama-lama jadi bukit
C) Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung
D) Sehari selembar benag, lama-lama menjadi kain