Anda di halaman 1dari 2

Perancangan Intervensi Lima Langkah (PILL): KERTAS 2 BT Tahun 6 2019

Mengenal Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

14 pasti kelas /
murid sasaran 2 punca
masalah 3 cadangan
intervensi
prioriti
intervensi 5 plan tindakan

Tahap Penguasaan - (Section B (ii) & a) Kelas Pembelajaran JANUARI - OKTOBER


A Section C) Tambahan menggunakan
modul & Pembelajaran
(80 – 100) Murid masih Fokus kepada menggunakan ICT menggunakan modul
kurang memahami penulisan jawapan & ICT secara berkala
6 orang murid maksud & mengikut kehendak dalam waktu PdPc &
TILOCHANA kehendak soalan soalan luar waktu PdPc
ROSHAN - Murid juga masih b) Penggunaan
NEESA PRIYA kurang menguasai Latihtubi
SHARVINI penulisan ayat
BAVITHRA majmuk Bahasa Melatih murid
NUR MADIHAH Tamil menulis ayat
majmuk dengan
- Murid juga kerap betul.
melakukan
kesalahan ejaan Melatih murid
sewaktu menulis dengan menulis 10
ayat. ayat dalam
bahagian B
- kurang membaca
Perancangan Intervensi Lima Langkah (PILL): KERTAS 1 BT Tahun 6 2019
Mengenal Memahami Menyenaraikan Membuat Menyediakan

14 pasti kelas /
murid sasaran 2 punca
masalah 3 cadangan
intervensi
prioriti
intervensi 5 plan tindakan

Tahap Penguasaan - (SOALAN 21 c) Kelas Pembelajaran JANUARI - OKTOBER


A HINGGA 25) Tambahan menggunakan
modul & Pembelajaran
(80 – 100) Murid masih Fokus kepada menggunakan ICT menggunakan modul
kurang memahami soalan 21 hingga & mempelbagaikan
9 orang murid maksud & 25 aktiviti
TILOCHANA kehendak soalan
d) Penggunaan
ROSHAN - Murid juga masih Latihtubi
NEESA PRIYA kurang menulis
SHARVINI jawapan dengan Melatih murid
BAVITHRA betul. dalam pemahaman
NUR MADIHAH BT
- kurang membaca
THURGASYNI Melatih murid
EASHWAR dengan menulis
BUVANESWARI jawapan mengikut
kehendak soalan.