Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH DAN HARI 28 Ogos 2020, Jumaat


Lelaki : ………. / 16
MATA PELAJARAN DAN
Bahasa Melayu Tahun 6 Kehadiran Perempuan :………../ 7
KELAS
7.15 pagi – 7.45 pagi Jumlah : …………/ 23
MASA
TEMA RANCAKKAN EKONOMI KITA
TAJUK Berjiwa Usahawan
STANDARD KANDUNGAN 5.3. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.
STANDARD 5.3.1. Memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai
PEMBELAJARAN situasi dengan betul.
*Dari sudut pandangan murid
OBJEKTIF
Pada akhir pembelajaran ini, saya dapat:
PEMBELAJARAN
i. Membina 5 ayat yang mengandungi kata majmuk dengan betul.
I. Guru bertanya kepada murid akan tajuk yang akan dipelajari.
ii. Murid berkongsi akan pendapat mereka.
iii.. Guru membimbing murid membina ayat yang mengandungi kata majmuk
dengan gramatis.
AKTIVITI PEMBELAJARAN iv. Murid menyenaraikan contoh ayat yang lain.
v. Guru membimbing murid membuat latihan di dalam buku tulis.
vi. Guru melaksana PBS.
vii. Guru membincang latihan yang dilakukan bersama-sama.
viii. Guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dipelajari.
i. Penilaian secara lisan sepanjang pdpc.
PENILAIAN
ii. Penilaian secara bertulis di dalam buku aktiviti murid.
i. Kemahiran berfikir : Menjanakan idea, menghubungkait, mengecam
EMK
ii. Kecerdasan Pelbagai : Verbal-linguistik
BAHAN BANTU i. Buku teks Bahasa Melayu Tahun 6
MENGAJAR ii. Buku Tulis.

……………………………………………………………………………………………
REFLEKSI
……………………………………………………………………………………………