Anda di halaman 1dari 3

ARHETIPURI

Cuvântul arhetip aparţine lui Jung, care a teoretizat faptul că fiinţele umane au un inconştient
colectiv, care este un depozit al experienţelor repetate constant ale umanităţii un fel de izvor
nesecat gata de a reproduce mereu şi mereu aceleaşi, sau unele similare, idei mitice. Această
memorie împărtăţită a experienţelor a rezultat într-o rezonaţă a conceptelor care transcend
timpul, locul şi cultura. Jung a denumit aceste personalităţi arhetipale de la cuvântul grecesc
archetypon.

ETIMOLOGIE
Cuvântul arhetip derivă din latinescul archetypum, dar mai ales şi din grecescul arkhetypon-
ce înseamnă primul format, modelul.
Arkhe – prim, original + typos – model, tipologie, suflu.

POSIBILE DEFINIŢII
Arhetipul este un simbol vizual sau energetic al imprimărilor subconştiente care există în
psihicul fiecărei fiinţe umane. Unele sunt uşor de înţeles în timp ce altele aduc în fiinţa
noastre mesaje subliminale care ne ajută să ne reamintim sensul vieţii noastre pe pământ şi
ceea ce se ascunde în spatele iluziei realităţii. Arhetipurile pot să transmită, adesea, mesaje pe
care informaţiile verbale sau scrise nu le pot transmite.
Un arhetip este un model generic, idealizat al unei persoane, obiect sau concept din care
derivă, sunt generate sau emulate mai multe circumstanţe. În psihologie, un arhetip este un
model al unei persoane, personalităţi sau comportament. În sens strict lingvistic, un arhetip
este un exemplu definitoriu al unui tip de personalitate. Valoarea folosirii caracterelor
arhetipale în ficţiune derivă din faptul că un mare grup de oameni sunt capabili, în mod
inconştient, să recunoască un arhetip, dar şi motivaţiile acestuia dincolo de caraterele
comportamentale.
Arhetipurile se găsesc oriunde - deoarece simbolurile lor constituie limbajul minţii,
corespunzând diferitelor frecvenţe de gândire şi fiind conectate între ele de către
subconştientul, inconştientul, colectiv. Poţi deveni conştient de arhetipuri în starea meditativă,
în experienţele în afara corpului fizic, în reprezentările artistice, în bijuterii, hieroglife, logo-
uri etc. Realitatea este, de fapt, o serie de metaforecare sunt puse îmn mişcare de către
sincronicitatea arhetipurilor pe care le experimentăm.
Termenul de arhetip a fost introdus prima dată de către Carl Gustav Jung, în a cărui definiţie
Arhetipul este definit ca primul model original din care toate celelalte persoane similare,
obiecte sau concepte sunt derivate, copiate, generate sau emulate. Aceste modele simplificate,
scheme, derivă din subconştientul colectiv universal care în metafizică este cunoscut sub
numele de clişee akashice, marea conştiinţei care creează realitatea noastră. Contextual
arhetipurile sunt prototipuri ideatice, care devin implicate în interpretarea fenomenelor
observabile. Modelele arhetipale universale sunt create de scheme simplificate ale geometriei
sacre.
Natura Arhetipurilor
Visele şi miturile sunt constelaţiile imaginilor arhetipale. Ele nu sunt, reprezintă, compoziţia
unui artist care le-a planificat pentru a obţine un anumit efect artistic sau informaţional. Visele
şi miturile sunt aspecte cotidiene ale vieţii fiinţei umane. Arhetipurile vorbesc prin noi. Ele
sunt o prezenţă şi o posibilitate pentru găsirea adevărate semnificaţii. Anticii numeau aceste
arhetipuri Zei sau Zeiţe.
Cum poate fi definit un arhetip? Jung a descoperit că fiinţele umane au o dispoziţie
subconştientă care le face să reacţioneze într-o manieră umană. Aceste potenţialităţi creatoare
sunt actualizate atunci când pătrund în gândirea conştientă ca şi imagini. Există o distincţie
foarte importantă între dispoziţiie subconştiente preexistente şi imaginile arhetipale. Arhetipul
poate să se regăsească în conştiinţă în miriade de variaţii. Pentru a ne exprima mai corect,
există o varietate infinită de imagini specifice care se află în spatele acestor modele. Deoarece
aceste potenţialităţi de semnificaţie nu sunt controlul conştient al fiinţei umane, se poate să
avem tendinţa să le reprimăm sau să ne fie frică de ele. Această frică de arhetip, arhetipal,
sacru este o tendinţă puternică a omului mordern, care urmăreşte să-şi conducă viaţa într-un
mod total raţional şi sub controlul strict al raţiunii.
De unde vin arhetipurile? În opera sa timpurie Jung a urmărit să coreleze arhetipurile cu
ereditatea şi să le privească ca fiind instinctuale. Suntem născuţi cu aceste modele care ne
structurează imaginaţia şi o fac să fie în mod distinct umană. Arhetipurile sunt astfel strâns
legate de corpul nostru. În studiile sale ulterioare Jung s-a convins că arhetipurile aparţin
psihicului, adică, ele dau formă, structurează, materiei la fel ca şi mintea umană.
Cu alte cuvinte, arhetipurile sunt forţe elementale, care joacă un rol vital în creaţie, ale lumii
şi a minţii umane.
Cum operează arhetipurile? Jung a descoperit că modelele arhetipale şi imaginile se găsesc în
fiecare cultură, dar se supun aceloraşi legi universale cosmice în fiecare caz, de aceea Jung a
formulat ideea de subconştient universal, deoarece fiinţele umane au o zonă mentală
subconştientă care este comună, putându-se spune că împărţim un singur Subconştient
Universal. Mintea îţi are rădăcinile în Subconştientul colectiv la fel precum un arbore îţi are
rădăcinile în sol, iar subconştientul universal poate fi înfăţişat ca un computer cosmic. Dacă
ne vom uita în zonele noastre personale de lucru, vom descoperi că ele sunt unice, dar sunt
cizelate în concordanţă cu principiile universale. Dacă o fiinţă umană începe să caute sursa de
care aparţine, va descoperi că aceasta are origini impersonale şi universale. Directoarele
computerului cosmic în care avem acces sunt pline cu mituri ale speciei umane.
Omul contemporan crede că a scăpat de miturile şi credinţele religioase din subconştientul său
prin simpla lor repudiere prin acceptarea ca lege a credinţei care poartă numele de Ştiinţele
Naturii, dar chiar şi această raportare la originile omului conţine un mit raportarea la marele
Big Bang cosmic. Considerând teoria evoluţiei biologice, strămoşii fiinţei umane au provenit
din apă, dar majoritatea miturilor creaţiei încep, de asemenea cu aceeaşi imagine a omului
care iese din oceanul primordial. Realitatea este învăluită în vălul miturilor şi al misterelor,
fiind, de fapt, o mare construcţie bazată pe mituri.

ARHETIPURI ALE SUFLETULUI


Arhetipurile se regăsesc în sufletul fiecărei fiinţe umane, dar se reflectă în mod diferit şi de
aceea apar anumite predominanţe arhetipale. Arhetipurile pot fi puse în corelaţie cu
elementele care se află la baza Creaţiei – pământ, apă foc, aer. Acestora le corespund
arhetipuri feminine şi arhetipuri masculine.
Elementului pământ îi corespunde arhetipul feminin al MAMA-ei şi arhetipul masculin al
REGE-lui.
Elementului apă îi corespunde arhetipul feminin al FASCINATOARE-i şi arhetipul masculin
al AMANT- ului.
Elementului foc îi corespunde arhetipul feminin al EROINEI INSPIRATOARE şi arhetipul
masculin al EROUL- ului.
Elementului aer îi corespunde arhetipul feminin al INIŢIATOARE-i şi arhetipul masculin al
MAGICIAN- ului.
Publicat de Svetlana Sauciuc la 14:56