Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 6

Tarikh 14 Oktober 2020 Rabu


Masa 8.30 -9.30
Kelas 6 KAW
Aspek Pemahaman
Tema PENCINTA ALAM
Tajuk Bijaknya Nenekku
Standard 2.6
Kandungan
Standard 2.6.1
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a. Menghasilkan idea bahasru berdasarkan bahan sastera

Aktiviti 1. Murid membaca dan menaakul bahan.


2. Murid memahami petikan dan memberi idea baharu dalam petikan ‘
3. Murid menyambung cerita berdasarkan petikan.
Sistem Bahasa Jenis ayat
Pengisian Ilmu:  Sains
Kurikulum
Nilai Murni Menghargai alam sekitar
EMK Mermus – KP Interpersonal- Menjana idea
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..


HARIAN
MATA PELAJARAN Sains KELAS 1 UAK/1KAW
TARIKH/HARI 14 /10/2020 Rabu MASA 10.30 & 12.00
TEMA BUMI DAN ANGKASA
TOPIK   9. BUMI 
KPS Memerhati
STANDARD 9.1 Bentuk muka Bumi
KANDUNGAN
STANDARD 9.1.1   Menyatakan bentuk muka Bumi seperti gunung, pantai, bukit,
PEMBELAJARAN lembah, sungai, kolam, taRANCANGAN PENGAJARANsik dan
laut.
STANDARD 1. Memahami bentuk muka bumi yang terdiri daripada pelbagai
PRESTASI bentuk  yang berbeza
KRITERIA Dapat mengenalpasti bentuk muka bumi 
KEJAYAAN
AKTIVITI Rotating review(pak 21)
PENGAJARAN &
PEMUDAH CARA  Setiap pasukan membincangkan sesuatu topik, kemudian
(PdPC) mencatatkannya di kertas sebak dan memaparkan ditempat pasukan
masing-masing. setiap pasukan akan bergerak dari satu pasukan ke
pasukan untuk membuat penilaian hasil kerja setiap pasukan. setiap
ahli pasukan boleh membuat komen. 
Gallery tour.
 Hasil pasukan dibentang dan berlaku pembentangan dan seterusnya
kumpulan lain.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS                                       RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL                                                 SPESIMEN
 POWER POINT                                     GAMBAR/CARTA
 INTERNET                                             LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN  Sains dan Teknologi               Patriotisme       Nilai Murni
MERENTAS  Pendidikan Alam Sekitar      TMK                  keusahawanan
KURIKULUM (EMK)
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan       Peta Dakap       Peta Buih Berganda
 Peta Buih            Peta Alir            Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi              Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja         Pemerhatian         Lisan
PENGAJARAN &  Tugasan                    Hasil kerja            Kuiz
PEMBELAJARAN  Drama                       Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan. 
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya
kerana __________________________________________.