Anda di halaman 1dari 1

LAM-PT-05-09

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO’ RAZALI ISMAIL

BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM BAGI BULAN: FEBRUARI TAHUN 2020

PROGRAM: PISMP AMBILAN:JUN 2016 SEMESTER: 8 TAHUN: 2020

NAMA SEKOLAH: SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL

ALAMAT: .............................................................................................................................................. NO. TELEFON SEKOLAH: ...................................

ARAHAN: Sila tanda kehadiran dengan tanda ( / ) di dalam ruang yang berkenaan.
TARIKH PERSEKOLAHAN
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5

BIDANG
BIL NAMA
TERAS

1. MUHAMAD AFLAH BIN RUSDI SEJARAH HADIR


2.
3.
4.
5.
6.
7.

CATATAN : .................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................

Tandatangan Ketua Kumpulan: Tandatangan Pengetua/Guru Besar:

.............................................................. .......................................................................
( MUHAMAD AFLAH BIN RUSDI ) ( )

Tarikh: Tarikh:

Catatan:
1. Setiap cuti mestilah disertakan dengan surat akuan doktor /sijil sakit / surat kebenaran / pengecualian praktikum
2. Ketua kumpulan serahkan borang kehadiran kepada Ketua Unit Praktikum.

Januari 2018