Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN B (ASIA TENGGARA)

KEDAH

4. Huraikan susun lapis masyarakat di Indonesia pada abad ke-19

5. Thibaw merupakan pemerintah terakhir dalam dinasti Konbaung. Huraikan peranan Thibaw dalam
pemerintahan Myanmar

6. Huraikan sumbangan Macapagal dalam konteks pembangunan negara Filipina

PULAU PINANG

4. Jelaskan hierarki dan peranan pembesar di Vietnam sebelum campur tangan kuasa Perancis pada
abad ke-19

5. Kejatuhan Myanmar berpunca daripada kelemahan raja Thibaw. Bincangkan.

6.Bincangkan penglibatan Filipina dalam ASEAN pada abad ke 20 masihi

MELAKA

4. Bincangkan peranan Pembesar di Vietnam sebelum campur tangan Barat

5. Bincangkan peluasan Kuasa British di Myanmar pada tahun 1824 -1826

6. Diosdodo Macapagal Pagan merupakan Presiden Filipina yang ke-9. Nilaikan sumbangan beliau dari
tahun 1957 - 1965

PERAK

4. Sebelum campur tangan Perancis pada abad ke-19, Vietnam mempunyai sistem pentadbiran
teratur. Huraikan hierarki pentadbiran dan tugas2 yg berkaitan dengannya.

5. Peluasan Kuasa British di Myanmar pada pertengahan abad ke 19 adalah didorong pelbagai faktor.
Terangkan.

6.Huraikan sumbangan Macapagal dalam konteks pembangunan dari segi ekonomi & sosial negara
Filipina dari tahun 1961 - 1965

PERAK SEKOLAH BUAT

4. Bincangkan hierarki dan peranan pembesar di Vietnam sebelum campur tangan kuasa Barat

5. Bincangkan faktor2 yang mendorong penentangan golongan peribumi Indonesia terhadap


pemerintahan Belanda pada tahun 1825.

6. Bincangkan langkah2 ke arah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1935 - 1949


NEGERI 9

4. Jelaskan faktor2 meletusnya Perang Inggeris-Burma 1 pada tahun 1824-1826

5. Nilaikan peranan Sarekat Islam di Indonesia dalam Gerakan Nasionalisme sehingga tahun 1920.

6. Huraikan sumbangan Macapagak dalam konteks pembangunan negara Filipina

*_________

4. Bandingkan susun lapis masyarakat Vietnam dan Indonesia sebelum kedatangan Barat.

5. Bincangkan faktor2 yang membawa kepada tercetusnya Perang Jawa pada tahun 1825 di Indonesia

6.Bincangkan sumbangan Presiden Diosdado Macapagal Pagan dalam membangunkan ekonomi, sosial
dan politik di Filipina daripada tahun 1961 - 1965

SANDAKAN, SABAH

4. Jelaskan struktur sosial masyarakat Indonesia sebelum kedatangan kuasa asing pada abad ke-19.
Bincangkan pernyataan ini.

5. Masalan sempadan Arakan merupakan faktor utama peluasan kuasa asing di Myanmar pada abad
ke-19. Jelaskan.

6. Bagaimanakah pendudukan Jepun 1941-1945 telah menyemarakkan gerakan nasionalisme di


Myanmar.

KELANTAN 1

4. Bincangkan hierarki & peranan pembesar di Vietnam sebelum campur tangan Barat

5. Bicangkan langkah2 ke arah kemerdekaan Myanmar dari tahun 1935 - 1949

6. Huraikan penglibatan Thailand dalam PBB pada abad ke- 20

KELANTAN 2

4. Bincangkan susun lapisan masyarakat Indonesia sebelum campur tangan kuasa Barat.

5. Bincangkan perkembangan ekonomi di Myanmar semasa penjajahan British pada abad ke- 19

6. Nilaikan sumbagan macapagal di Filipina pada abad ke 20


KL

4. ''Penjajahan Perancis ke atas Vietnam telah mengubah ekonomi bercorak tradisional kepada
ekonomi komersial''. Bincangkan.

5. Bincangkan perjuangan Sarekat Islam di Indonesia dalam gerakan nasionalisme Indonesia sehingga
abad ke 20

6. Nilaikan sumbangan Presiden Macapagal dalam pembangunan Filipina pada abad je 20

PAHANG

4. Bincangkan susun lapis masyarakat di Indonesia sebelum kedatangan Barat

5. Huraikan langkah2 ke arah kemerdekaan Myanmar selepas zaman pendudukan Jepun

6. Nilaikan sumbangan Presiden Macapagal kepada Filipina antara tahun 1961 - 1965

JOHOR

4. Bincangkan konsep dan susun lapis masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Barat

5. Bincangkan peranan Raja Thibaw antara tahun 1878 – 1885

6. Pendudukan Jepun telah meninggalkan kesan terhadap perjuangan kemerdekaan Myanmar.


Bincangkan.