Anda di halaman 1dari 2

FOKUS TAJUK EKONOMI 1 STPM 2020 / U1 2019

BAHAGIAN B - ESEI
BAB 1
 Perbezaan jenis barang
 Masalah ekonomi - kekurangan, pilihan, kos lepas
 Masalah asas ekonomi
 Sistem Ekonomi – Perbezaan ciri SEPB & SEC
- Cara selesai masalah asas eko oleh SEPB
- Kelemahan SEPB (kenapa ada negara tak amal sepenuhnya SEPB)
- Alasan krjn campurtgn

BAB 2
 Kesan sesuatu peristiwa ke atas keluk DD
 Faktor mempengaruhi penawaran
 Proses penentuan keseimbangan pasaran
 Perubahan keseimbangan pasaran
 Lebihan pengguna, lebihan pengeluar
 Keanjalan DD – keanjalan permintaan harga -maksud, jenis keanjalan (rajah), factor
mempengaruhi anjal/tak anjal , keanjalan silang,
 Hubungan keanjalan permintaan harga (anjal, tak anjal) dgn jumlah perbelanjaan
pengguna/hasil pengeluar

BAB 3
 Konsep jangka masa pengeluaran – beza jangka pendek dan jangka panjang
 Konsep input – beza input tetap dan input berubah
 Konsep2 kos – beza antara kos tetap dan kos berubah / kesan peningkatan output
terhadap kos2 (guna rajah) / hubungan antara kos2 – MC, AC guna rajah
 Faktor menyebabkan eko bidangan dalaman (EBD), tak eko bidangan dalaman
(TEBD), EBL

BAB 4
 Proses penentuan keseimbangan PPS / jenis keseimbangan PPS / bermonopoli jangka
pendek
 PPS rugi…boleh terus operasi - rajah
 Perbezaan monopoli dgn PPS pd keseimbangan jangka panjang /kebaikan PPS
berbanding monopoli / keburukan monopoli berbanding PPS -guna rajah
 Dasar kerajaan kawal monopoli – P=AC, P=MC
 Halangan kemasukan ke dalam monopoli
 Persaingan bukan harga
BAB 5
 Penentuan kuantiti buruh keseimbangan oleh firma
 Kesatuan sekerja – factor mempengaruhi kejayaan KS tuntut kenaikan upah

Bahagian C

1. Keseimbangan pasaran - fungsi DD/SS dgn kesan subsidi /kesan cukai/ hg


maksimum / minimum /keseimbangan drp gambar rajah
2. Keanjalan penawaran
3. Keseimbangan firma PPS / monopoli – jadual / gambar rajah
4. Penentuan buruh keseimbangan - jadual/ gambar rajah