Anda di halaman 1dari 2

Nama

SEKOLAH KEBANGSAAN ...,


...., Telefon: ...
...... Emel : ...

Kementerian Pendidikan Malaysia, Ruj. Kami : JPS/(W)/YBB7124/S..


Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Tarikh : ....
Aras 3 & 4, Blok E2, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA
(u.p. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian)

Tuan,

RAYUAN SEMAKAN SEMULA PERMOHONAN PERTUKARAN ANTARA NEGERI DARI


PPD xxx KE PPD xx SESI JANUARI 2017

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk,

2. Saya Nama (ic) ingin membuat rayuan permohonan pertukaran antara negeri dari xx ke
xx bagi sesi Januari 2017. Untuk makluman tuan, saya sekarang sedang berkhidmat di SK xx,
xx. Berikut adalah maklumat penting permohonan saya :

No. Permohonan Eg-Tukar : xx


No. Fail JPN : xx
PPD Semasa : PPD xx
PPD Dipohon : PPD xx
Opsyen : xx

3. Permohonan pertukaran yang dibuat adalah kerana ...... Butiran dan faktor lain yang
perlu pihak tuan pertimbangkan adalah seperti berikut:
2.1 Ingin berada bersama ….
            Nama Isteri         : ..
Alamat Rumah       : …

2.2
4. Saya merayu agar diberi pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak tuan untuk
meluluskan permohonan saya kali ke-x ini bagi memastikan saya dapat menjalankan tugas
saya sebagai guru dengan baik. Pertukaran ini mungkin akan menjadi pemangkin dan batu
lonjatan kepada diri saya untuk terus cemerlang dalam bidang profesiolisme perguruan.

6. Sekali lagi saya merayu agar permohonan saya ini mendapat pertimbangan yang
sewajarnya. Segala pertimbangan dari pihak tuan saya dahului dengan ucapan jutaan terima
kasih.

Sekian terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Yang benar,

……………………………………………….
(Nama)
ic
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG41
Sekolah Kebangsaan xx,
xx,
xx

s.k :
1. Fail peribadi xxx