Anda di halaman 1dari 7

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) BAHASA INGGERIS

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum
ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan
dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana
secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan akhir
tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada empat lajur yang dibina berdasarkan konstuk kemahiran.

3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.

4 Pelaporan bagi kemahiran yang berkaita akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.

5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk kemahiran tersebut seperti di halaman Data
Peryataan Tahap Penguasaan.
SEKOLAH : SMK TAMAN MOUNT AUSTIN

ALAMAT : JLN MUTIARA EMAS 4/19,TMN MOUNT AUSTIN,

: JOHOR BAHRU,JOHOR

TARIKH PELAPORAN :
Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: Pentaksiran Pertengahan Tahun
BAHASA INGGERIS KELAS: 1 ADIL Pentaksiran Akhir tahun

NO. MY KID / NO. TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP BIDANG TAHAP


BIL. NAMA MURID KAD JANTINA PENGUASAAN
PENGENALAN MENDENGAR BERTUTUR MEMBACA MENULIS KESELURUHAN
(LISTENING) (SPEAKING) (READING) (WRITING)
1 ALYA INSYIRAH BINTI JUNAIDI 070430010588 P 5 5 5 5 5
2 CHEN ZI LOK 071030080143 L 5 5 5 5 5
3 CHONG CHENG HAO 070103010273 L 5 5 5 5 5
4 CHOO YU XIN 070301011138 P 5 5 5 5 5
5 DHIA WAFA BINTI MOHAMMAD SOHIBUL FA070306011612 P 5 5 5 5 5
6 EILEEN OOI 070305011004 P 5 5 5 5 5
7 HAU MING YAN 071207010504 P 5 5 5 5 5
8 HENG YU XIAN 070429011348 P 5 5 5 5 5
9 IMANINA AYESYA BINTI ABD RAHMAN 070702011200 P 5 5 5 5 5
10 JASON CHIN CHEN ONN 070909080115 L 5 5 5 5 5
11 JORAY THAM JOI YU 070324140469 L 5 5 5 5 5
12 KEISHA ANGEL DE COSTA 070207010032 P 5 5 5 5 5
13 LEONG XIN TONG 070116080078 P 5 5 5 5 5
14 LIM ZHI CONG 070914012037 L 5 5 5 5 5
15 LIONG ZHI QING 070111011524 P 5 5 5 5 5
16 MUHAMMAD AMEER IZUDDIN BIN MOHAM 070326010465 L 5 5 5 5 5
17 MUHAMMAD EEZANY HAKIMI BIN SHAHREE 070707010565 L 5 5 5 5 5
18 NEO JER WINN 070907101277 L 5 5 5 5 5
19 ONG XIN RU 070528010068 P 5 5 5 5 5
20 SAM QIAN YING 071107010224 P 5 5 5 5 5
21 SEE LUI XIANG 070630010988 L 5 5 5 5 5
22 SHARMINE IRDINA BINTI MOHD JAHRILFALA 070913010670 P 5 5 5 5 5
23 SHAWN YOONG WEI SHENG 071003011345 L 5 5 5 5 5
24 SYLVIA LEE SHI HUI 070724080450 P 5 5 5 5 5
25 TAN JING EARN 070428011514 P 5 5 5 5 5
26 TAN ZHI HENG 071123011307 L 5 5 5 5 5
27 TEY WEI XUAN 070125080686 P 5 5 5 5 5
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
NO. MY KID / NO. TAHAP
BIL. NAMA MURID KAD JANTINA PENGUASAAN
PENGENALAN MENDENGAR BERTUTUR MEMBACA MENULIS KESELURUHAN
(LISTENING) (SPEAKING) (READING) (WRITING)
50
51
52
53
54

…………………………………………………
PN. AZLINDA BINTI SAMSURI
PENGETUA,
SMK TAMAN MOUNT AUSTIN
SMK TAMAN MOUNT AUSTIN
JLN MUTIARA EMAS 4/19,TMN MOUNT AUSTIN, LOGO
JOHOR BAHRU,JOHOR SEKOLAH
30 December, 1899 NOTA : JANGAN PADAM

BAHASA INGGERIS ###


###
Nama Murid ALYA INSYIRAH BINTI JUNAIDI ###
No. MY KID 070430010588 ###
Jantina P ###
Kelas 1 ADIL ###
Nama Guru 0 ###
Tarikh Pelaporan 30 December, 1899 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
###

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya dilaporkan pada pentaksiran akhir tahun sahaja
Tahap Penguasaan keseluruhan
###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

• Acquires very good understanding of the listening skills in identifying the main ideas and specific details in a
MENDENGAR text.
5
(LISTENING) • Shows very good understanding of classroom instructions, complex questions and the meaning of unfamiliar
words.
###

• Displays very good response in finding out about and communicating information clearly.
BERTUTUR • Shows very good response in managing interaction by communicating a point of view appropriately.
5
(SPEAKING) • Provides very good response in narrating short stories and events to an audience.

###
• Displays very good understanding in identifying the main ideas and specific details in a text.
• Uses dictionary skills to check meaning and guess the meaning of unfamiliar words skilfully and precisely.
MEMBACA (READING) 5 • Shows a lot of interest to read and give opinion to a variety of fiction or non-fiction texts with some guidance.

###

• Displays a high level of ability to express ideas, opinions and organise information coherently.
MENULIS (WRITING) 5 • Shows a high level of ability to punctuate appropriately and spell accurately.
• Shows the ability to plan, draft and edit written work effortlessly and precisely.in response to feedback.
###
###
###

ULASAN TAMBAHAN ###


(Jika ada) :
###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
0 PN. AZLINDA BINTI SAMSURI ###
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA, ###
SMK TAMAN MOUNT AUSTIN SMK TAMAN MOUNT AUSTIN ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
MENDENGAR (LISTENING)
PENGUASAAN
• Hardly understands the main ideas and specific details in a text.
1 • Hardly shows any understanding of classroom instructions, complex questions and the meaning of unfamiliar
words even with a lot of support.

• Acquires limited understanding of the listening skills in identifying the main ideas and specific details in a text with a
2 lot of support.
• Shows limited understanding of classroom instructions, complex questions and the meaning of unfamiliar words.

• Acquires adequate understanding of the listening skills in identifying the main ideas and specific details in a text
3 • Shows satisfactory understanding of classroom instructions, complex questions and the meaning of unfamiliar
words.

• Acquires good understanding of the listening skills in identifying the main ideas and specific details in a text.
4
• Shows good understanding of classroom instructions, complex questions and the meaning of unfamiliar words.

• Acquires very good understanding of the listening skills in identifying the main ideas and specific details in a text.
5 • Shows very good understanding of classroom instructions, complex questions and the meaning of unfamiliar
words.

• Acquires and uses the listening skills in identifying the main ideas and specific details independently.
• Shows excellent understanding of longer sequences of classroom instructions, more complex questions and the
6
meaning of unfamiliar words.
• Displays exemplary model of language use to others.

TAHAP
BERTUTUR (SPEAKING)
PENGUASAAN
• Hardly finds out about and communicates information clearly.
1 • Hardly manages interaction by communicating a point of view appropriately even with a lot of support.
• Can hardly narrate short stories and events to an audience even with a lot of support.
• Displays limited ability to find out about and communicate information clearly.
2 • Shows limited response in managing interaction by communicating a point of view appropriately.
• Provides limited response in narrating short stories and events to an audience.
• Displays adequate ability to find out about and communicate information clearly.
3 • Shows satisfactory response in managing interaction by communicating a point of view appropriately.
• Provides satisfactory response in narrating short stories and events to an audience.
• Displays good response in finding out about and communicating information clearly.
• Shows good response in managing interaction by communicating a point of view appropriately.
4
• Provides good response in narrating short stories and events to an audience.

• Displays very good response in finding out about and communicating information clearly.
• Shows very good response in managing interaction by communicating a point of view appropriately.
5
• Provides very good response in narrating short stories and events to an audience.

• Displays excellent response in finding out about and communicating information clearly.
• Shows excellent response in managing interaction by communicating a point of view appropriately.
6
• Provides excellent response in communicating opinions about a story and events to an audience.
• Displays exemplary model of language use to others.

TAHAP
MEMBACA (READING)
PENGUASAAN
• Hardly understands in identifying the main ideas and specific details in a text.
• Hardly shows any ability to use dictionary skills to check meaning and guess the meaning of unfamiliar words even
1
with a lot of guidance.
• Hardly shows any ability to read and understand a variety of fiction or non-fiction texts.
• Displays limited understanding in identifying the main ideas and specific details in a text even with a lot of
guidance.
2 • Shows limited ability to use dictionary skills to check meaning and guess the meaning of unfamiliar words.
• Displays limited ability to read and understand a variety of fiction or non-fiction texts.

• Displays adequate understanding in identifying the main ideas and specific details in a text
• Shows satisfactory ability to use dictionary skills to check meaning and guess the meaning of unfamiliar words.
3
• Displays satisfactory ability to read and understand a variety of fiction or non-fiction texts.

• Displays good understanding in identifying the main ideas and specific details in a text.
• Shows positive attitude in using dictionary skills to check meaning and guess the meaning of unfamiliar words
4 correctly.
• Shows interest to read and understand clearly a variety of fiction or non-fiction texts.

• Displays very good understanding in identifying the main ideas and specific details in a text.
• Uses dictionary skills to check meaning and guess the meaning of unfamiliar words skilfully and precisely.
• Shows a lot of interest to read and give opinion to a variety of fiction or non-fiction texts with some guidance.
5

• Acquires and uses the reading skills in identifying the main ideas and specific details excellently.
• Uses dictionary skills to check meaning and guess the meaning of unfamiliar words independently.
6
• Reads and gives opinion on a variety of fiction or non-fiction texts independently.
• Displays exemplary model of language use to others.

TAHAP
MENULIS (WRITING)
PENGUASAAN
• Hardly shows any ability to express ideas, opinions and organise information coherently.
1 • Hardly punctuates appropriately and spells accurately even with a lot of guidance.
• Hardly plans, drafts and edits written work even with a lot of guidance.
• Displays limited ability to express ideas, opinions and organise information coherently.
2 • Shows limited ability to punctuate appropriately and spell accurately.
• Shows limited ability to plan, draft and edit written work.
• Displays adequate ability to express ideas, opinions and organise information coherently.
3 • Shows adequate ability to punctuate appropriately and spell accurately.
• Shows the ability to plan, draft and edit written work in response to feedback adequately.
• Displays a commendable level to express ideas, opinions and organise information coherently.
4 • Shows a commendable level to punctuate appropriately and spell accurately.
• Shows the ability to plan, draft and edit written work correctly in response to feedback
• Displays a high level of ability to express ideas, opinions and organise information coherently.
5 • Shows a high level of ability to punctuate appropriately and spell accurately.
• Shows the ability to plan, draft and edit written work effortlessly and precisely.in response to feedback.
• Expresses ideas, opinions, common feelings and organises information independently.
• Shows excellent ability to punctuate appropriately and spell accurately.
6
• Shows the ability to plan, draft and edit written work independently.
• Displays exemplary model of language use to others.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
1 Pupil hardly achieves the curriculum target even with a lot of support.
2 Pupil is on track to achieve the curriculum target.
3 Pupil achieves expectations for the curriculum target.
4 Pupil works towards exceeding expectations of the curriculum target.
5 Pupil is on track to exceed expectations of the curriculum target.
6 Pupil exceeds expectations of the curriculum target.
BAHASA INGGERIS
Sekolah: SMK TAMAN MOUNT AUSTIN Guru Mata Pelajaran: 0
Kelas 1 ADIL

15
0
0 0

MENDENGAR (LISTENING) BERTUTUR (SPEAKING)


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 27 0 BIL. MURID 0 0 0 0 27 0

30 30
27 27
25 25
20 20
15 15
10 10

5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

JUMLAH 27 MURID JUMLAH 27 MURID

MEMBACA (READING) MENULIS (WRITING)


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 27 0 BIL. MURID 0 0 0 0 27 0

30 27
27 28
25 24
20 20
16
15
12
10
8
5 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

JUMLAH 27 MURID JUMLAH 27 MURID

20
0 0

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 27 0

BIL. MURID
28 27

24
20
16
12
8
4
0 0 0 0 0
0
1 2 3 4 5 6

JUMLAH 27 MURID

Anda mungkin juga menyukai