Anda di halaman 1dari 7

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) TEMPLAT GURU KELAS

PENGENALAN

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN

Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan
perkembangan pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu
merekodkan Tahap Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu
murid akan dijana secara automatik di halaman LAPORAN MURID untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan
analisis kelas dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN

Tahap Penguasaan yang akan dimasukkan ke dalam Templat Pelaporan Gabungan 2018 ini adalah Tahap Penguasaan Kesel
SEKOLAH : SMK TAMAN MOUNT AUSTIN TEMPLAT PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) GABUNG : GURU TINGKATAN
ALAMAT : JALAN MUTIARA EMAS 4/19
: TAMAN MOUNT AUSTIN, JOHOR BAHRU
PELAPORAN PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

NAMA GURU: HARTINI BINTI MAH HUSIN


TINGKATAN: 1 FIKIR NAMA GURU BESAR / PENGETUA: AZLINDA BINTI SAMSURI

MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 8 MP 9 MP 10 MP 11 MP 12 MP 13 MP 14 MP 15 MP 16 MP 17 MP 18
NO. MY KID / NO. SURAT PENDIDIKAN JASMANI
BIL NAMA MURID JANTINA REKA BENTUK PENDIDIKAN SENI
BERANAK BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS GEOGRAFI SEJARAH PENDIDIKAN MORAL PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN BAHASA CINA BAHASA TAMIL
TEKNOLOGI VISUAL
KESIHATAN
1 ALIFF WALDAN BIN ARSHATA 70417010049 L 2
2 AREFF NUFAEL BIN MOHD HAFIZ 70805010083 L 2
3 LUQMAN HAKIM BIN NAZLI 71022011383 L 2
4 MAISARAH BINTI MOHD JAIS 70209011354 P 2
5 MARIA KHRYSSANDRA EC7495935 P 2
6 MIRA NAKASHIMA BINTI MOHD KHIR 70605011778 P 2
7 MIZA AFRINA BINTI MOHD HAYAZI 70403010048 P 2
8 MOHAMAD DANNIEL HUVAT 70411011569 L 2
9 MOHAMAD IRFAN BIN OSMAN 70120010443 L 3
10 MOHAMAD SHAHRUL IKHWAN BIN MOHD ARIF 70307010013 L 2
11 MUHAMAD ZAFRAN BIN MUHAMAD RAIS 71015140021 L 2
12 MUHAMMAD AIMAN HAZIQ BIN MUHAMAD HAIRI 70719011485 L 2
13 MUHAMMAD AIMAN SYAFIQ BIN SUHAIMI 70809010873 L 2
14 MUHAMMAD AIRELL BIN AZLI 70326011089 L 2
15 MUHAMMAD ARIF BIN OSMAN 70307010531 L 2
16 MUHAMMAD DANIAL BIN HADI 71022010153 L 2
17 MUHAMMAD HAIKAL BIN MOHD RIZAL 70217010431 L 2
18 MUHAMMAD HAZIQ HAQIL BIN GUNAWAN 70829010061 L 2
19 MUHAMMAD NUR IMAN HARITH BIN MOHD HAFEEZ 70313010853 L 2
20 MUHAMMAD ZULHAKIMI BIN ZAHARI 70417030613 L 2
21 MUHAMMAD ZULHILMI HARIS BIN WAGIMAN 70929010843 L 2
22 NUR AISHAH MOHD ZAIDI BINTI ABDUL HAKIM 70517011954 P 2
23 NUR JANNAH ZARINA BINTI ZAILAN 70903011530 P
24 NUR MADIHAH NADZIRAH BINTI SAPRI 70915011212 L
25 NUR NAJWA HUMAIRA BINTI AHMAD NORHISHAM 70915040312 P
26 NURAIN NAJWA BINTI ZAMRI 70410011364 P
27 NURFARIESHA EDELLIN BINTI NORSHARIZAM 70728050072 P
NURIN FARZANA BINTI ROSHUHAIMI 70926010960 P
28
NURSAFINATUN NAJAH BINTI KAMAL 70403010240 P
29
30 NURUL AINUL SYAHIRAH BINTI MOHD FAIRUZ 71008010034 P
31 PUTERI BALQIES BINTI MOHAMMAD RASHIDDI 71201010060 P
32 RIZKI MAJID BIN ABDUL RAZZAQ 70530012353 L
33 SHAKIRAH BINTI SAFIEE 71007011422 P
34 SITI NOR HAZLINA BINTI DZULKIFLI 70723010696 P
35 SITI NUR ALIAH BINTI SHAHRIN 70914011210 P
36 SITI NUR FITRIYAH BINTI MOHD NORZAINI 71013010266 P
37 THASLIM FATHIMA 71116102198 P
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
LOGO
SEKOLAH
NAMA MURID : ALIFF WALDAN BIN ARSHATA
KELAS : 1 FIKIR
JANTINA: L
PELAPORAN PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
SEKOLAH : SMK TAMAN MOUNT AUSTIN
JALAN MUTIARA EMAS 4/19
TAMAN MOUNT AUSTIN, JOHOR BAHRU
TAHAP
BIL. MATA PELAJARAN PENGUASAAN PENYATAAN
KESELURUHAN

1 BAHASA MELAYU 0 Tidak Berkenaan

2 BAHASA INGGERIS 0 Tidak Berkenaan

3 MATEMATIK 0 Tidak Berkenaan

4 SAINS 0 Tidak Berkenaan

5 GEOGRAFI 0 Tidak Berkenaan

6 SEJARAH 2 Memahami perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

REKA BENTUK
7 0 Tidak Berkenaan
TEKNOLOGI

8 PENDIDIKAN MORAL 0 Tidak Berkenaan

9 PENDIDIKAN ISLAM 0 Tidak Berkenaan

PENDIDIKAN
JASMANI
10 0 Tidak Berkenaan
DAN PENDIDIKAN
KESIHATAN

PENDIDIKAN SENI
11 0 Tidak Berkenaan
VISUAL

12 BAHASA CINA 0 Tidak Berkenaan

ULASAN TAMBAHAN
(Jika ada) :
…………………………………………………………
AZLINDA BINTI SAMSURI HARTINI BINTI MAH HUSIN
NAMA GURU BESAR / PENGETUA: NAMA GURU:
SMK TAMAN MOUNT AUSTIN SMK TAMAN MOUNT AUSTIN
PENYATAAN TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
BIL MATA PELAJARAN
1 2 3 4 5 6

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan
Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi, berupaya mengungkapkan idea dengan jelas dan terperinci, berbahasa yang cemerlang dan konsisten, berupaya mengungkapkan idea dengan
1 BAHASA MELAYU kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad lemah, terhad dan memerlukan sedikit bimbingan, panduan, dan latihan dalam berbahasa yang sederhana dan berupaya mengungkapkan idea serta menguasai berbahasa yang baik, dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dengan berkesan, berkomunikasi secara efektif, mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang lebih jelas, terperinci dan tersusun, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, kreatif dan
dan memerlukan banyak bimbingan, panduan dan latihan kemahiran bahasa. kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa. berupaya mengungkapkan idea, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, dan kompleks, menguasai kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif, serta mengamalkan inovatif, berkomunikasi secara efektif dan penuh keyakinan, mengamalkan
dalam kemahiran bahasa. mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam kemahiran bahasa. pembelajaran secara kendiri serta menjadi model teladan kepada murid yang lain
pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa. dalam kemahiran bahasa.

2 BAHASA INGGERIS Pupil hardly achieves the curriculum target even with a lot Pupil is on track to achieve the curriculum target. Pupil achieves expectations of the curriculum target. Pupil works towards exceeding expectations of the curriculum target. Pupil is on track to exceed expectations of the curriculum target. Pupil exceeds expectations of the curriculum target.
of support.

Murid boleh mengkonsepsi, membuat generalisasi dan menggunakan maklumat


Murid boleh membangun dan menggunakan model bagi situasi kompleks; mengenal berdasarkan penyiasatan dan pemodelan terhadap situasi masalah yang kompleks;
Murid boleh menjawab soalan yang mana semua Murid boleh mengenal dan mentafsirkan situasi secara langsung; menggunakan Murid boleh melaksanakan prosedur yang dinyatakan dengan jelas, termasuk Murid boleh menggunakan secara berkesan model eksplisit bagi situasi kompleks pasti kekangan dan membuat andaian yang spesifik; mengaplikasi strategi menghubung kait sumber maklumat dan perwakilan yang berbeza dan menukarkan
maklumat berkaitan diberi dan soalan ditakrifkan dengan suatu perwakilan tunggal; menggunakan algoritma, rumus, prosedur atau kaedah prosedur yang berlapis; mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang yang konkrit; memilih dan mengintegrasikan perwakilan yang berbeza dan penyelesaian masalah yang sesuai; bekerja secara strategik menggunakan bentuk perwakilan antara satu dengan yang lain secara fleksibel; memiliki pemikiran
3 MATEMATIK mudah; mentafsir dan menggunakan perwakilan berdasarkan sumber maklumat mengaitkan dengan situasi dunia sebenar; menggunakan kemahiran dan menaakul kemahiran berfikir dan menaakul secara mendalam; menggunakan pelbagai
jelas; mengenal pasti maklumat dan menjalankan prosedur asas; membuat penaakulan langsung dan membuat pentafsiran bagi keputusan matematik dan kemahiran menaakul pada tahap yang tinggi; mempamerkan
rutin mengikut arahan yang jelas. yang diperoleh. yang berbeza; menaakul secara langsung dan berkomunikasi secara ringkas dalam secara fleksibel berdasarkan kefahaman yang mendalam dan berkomunikasi dengan perwakilan yang sesuai serta mempamerkan kefahaman yang mendalam; membuat kefahaman yang mendalam, membentuk pendekatan dan strategi baharu untuk
memberikan pentafsiran, keputusan dan penaakulan. penerangan dan hujah berdasarkan pentafsiran, perbincangan dan tindakan. refleksi terhadap keputusan dan tindakan; merumus dan berkomunikasi dengan
penerangan dan hujah berdasarkan pentafsiran, perbincangan dan tindakan. menangani situasi baharu; merumus dan berkomunikasi dengan penerangan dan
hujah berdasarkan pentafsiran, perbincangan, refleksi dan tindakan secara tepat.

Mengetahui perkara asas, atau boleh melakukan Berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran berkaitan al-Syariah sedia ada
4 AL-SYARIAH kemahiran asas, atau memberi respons terhadap perkara Menunjukkan kefahaman berkaitan al-Syariah dengan menjelaskan sesuatu Menggunakan pengetahuan berkaitan al-Syariah untuk melaksanakan sesuatu Menganalisis dan mengamalkan sesuatu ilmu dan kemahiran berkaitan al-Syariah. Menilai sesuatu ilmu dan kemahiran berkaitan al-Syariah pada situasi baharu serta
untuk digunakan pada situasi baharu serta mengamalkannya dan dapat dicontohi
asas yang berkaitan al-Syariah. perkara yang dipelajari dalam pelbagai bentuk komunikasi. kemahiran pada suatu situasi. mengamalkannya. atau membimbing orang lain.
AL-LUGHAH AL-'ARABIAH Murid mampu menguasai Standard Kandungan Kemahiran Murid mampu menguasai Standard Kandungan Kemahiran Membaca, Ungkapan Murid mampu menguasai Standard Kandungan Kemahiran Membaca, Ungkapan Murid mampu menguasai Standard Kandungan Kemahiran Membaca, Ungkapan Murid mampu menguasai Standard Kandungan Kemahiran Membaca, Ungkapan
Murid mampu menguasai Standard Kandungan Kemahiran Membaca, Ungkapan
5 Murid tahuUngkapan
Membaca, perkara asas, atau
Lisan danboleh melakukan
Ungkapan kemahiran
Bertulis, al- Lisan dan Ungkapan Bertulis, al-Balaghah dan al-Qawaid al-Arabiah secara responsif Lisan dan Ungkapan Bertulis, al-Balaghah dan al-Qawaid Muriddan
al-Arabiah berupaya menggunakan pengetahuan,
dan kemahiran dan nilai sedia adaresponsif,
pada
AL-MU'ASIRAH asas atau dan
memberi respons terhadap perkara yang asas Murid menunjukkan
Lisan dan kefahaman
Ungkapan Bertulis, untuk menukar
al-Balaghah bentuk komunikasi
dan al-Qawaid atau sedar.
al-Arabiah secara Murid boleh
Lisan dan menggunakan
Ungkapan Bertulis,pengetahuan
al-Balaghah untuk melaksanakan
dan al-Qawaid sesuatu
al-Arabiah kemahiran
secara responsif. Murid berupaya menganalisis dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara Murid berupaya membuat penilaian dalam situasi baharu, mengikutsecara
Lisan responsif,
Ungkapan
prosedur
situasi baharu atau
secara
Bertulis, al-Balaghah
sistematik,
al-Qawaid al-Arabiah secara
bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh
6 ASAS SAINS KOMPUTER Balaghah al-Qawaid al-Arabiah dengan bantuan guru. menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari dalam bidang Konsep pada suatu situasi dalam bidang Konsep Asas Pemikiran Komputasional, Perwakilan dan sistematik.
sistematik dalam bidang Konsep Asas Pemikiran Komputasional, Perwakilan Data, sistematik
secara dan tekal.
sistematik, sistematik,
tekal dan bersikap positif dalam bidang Konsep Asas Pemikirantekal dan boleh dicontohi.
dalam melaksanakan
Murid bidang Konsep kemahiran
Asas Pemikiran Komputasional,
bahasa yang sangat terhad Murid melaksanakan kemahiranPerwakilan
bahasa yang terhad dan memerlukan sedikit dicontohi
Murid seperti menghasilkan
melaksanakan kemahiranmodel
bahasaatau prototaip
dengan betul dalam
secarabidang Konsep
sistematik, Asas
tekal dan
7 BAHASA ARAB Perwakilan Data, Algoritma dan Kod Arahan. Asas Pemikiran Komputasional, Data, Algoritma dan Kod Arahan. Data,
MuridAlgoritma dan Kod
melaksanakan Arahan.bahasa dengan betul.
kemahiran Algoritma dan Kod Arahan.
Murid melaksanakan kemahiran bahasa dengan betul secara sistematik. Komputasional, Perwakilan
Murid melaksanakan Data,bahasa
kemahiran Algoritma dan betul
dengan Kod Arahan.
secara sistematik dan tekal.
Pemikiran Komputasional, Perwakilan Data, Algoritma dan Kod Arahan.
dan memerlukan banyak bimbingan. bimbingan. boleh dicontohi.
学生稳定地表现出高水平的语文能力,学习表现优良,足以成为其他同学的学
8 BAHASA CINA 学生尚未掌握学习标准,学习表现处于初学者的阶段。 学生语文能力有限,学习表现必须改进,才能达到学习标准的要求。 学生掌握了基本的语文能力,学习表现处在最基础的阶段。 学生的语文能力中规中矩,学习表现令人满意。 学生掌握了扎实的语文能力,学习表现良好。
Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti tinggi, sida ulih ngena pengelandik 习楷模。
Nembiak
Murid nunjukka
berupaya penemu bahasa
mempamerkan ba tikas
tahap ti lati, sida
pengetahuan ulih ngena
bahasa pengelandik
dan kecekapan
Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti beseling Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti manah, sida ulih ngena pengelandik befikir berupaya
Murid ti kreatif enggau kritis,nembiak
mempamerkan tahap nemu ngati kediri
pengetahuan maya
bahasa danbelajar, ngembuan
kecekapan
9 BAHASA IBAN Murid mempamerkan
amat, sida pelu mayuhtahap
diberipengetahuan bahasa
latih, diembing, danba Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti baruh, sida agi pelu dibantu ba
dibantu Nembiak nunjukka penemu bahasa ba tikas ti jelan, sidaulih ngena pengelandik Murid
befikir berupaya mempamerkan
ti kreatif enggau tahap nemu
kritis,nembiak pengetahuan bahasa
ngati kediri danbelajar
lebuh kecekapan
kediri ba pengelandik bahasa ti tinggi. , ulihmengungkapkan
meri idea ti terang, befikir ti kreatif
berbahasa yang enggau
cemerlangkritis,nembiak ulih berupaya
dan konsisten, ngati kediri maya belajar, ngembuan
mengungkapkan idea dengan
kecekapan Murid mempamerkan
pengelandik bahasa. tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang Murid
befikir berupaya mempamerkan
ti kratif enggau tahap pengetahuan
kritis ba pengelandik bahasa. bahasa dan kecekapan baik, dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dengan berkesan, berbahasa yang tinggi, berupaya idea bekomunikasyen
dengan jelas dan enggau
terperinci, pengelandik bahasa
dan ti lati sertamenguasai
konsisiten,kemahiran
efektif enggau konfident, ngamalkan
10 BAHASA JEPUN pengelandikberbahasa
bahasa. yang sangat lemah, sangat terhad sangat lemah, sangat terhad dan memerlukan banyak bimbingan, panduan dan berbahasa yang sederhana dan berupaya mengungkapkan idea serta menguasai
berbahasa
pengelandikyangbahasa. efektif, ngena penemu
berkomunikasi bahasamengaplikasikan
secara efektif, ti lebih kompleks, ngembuan pengelandik
pengetahuan bahasa yangbefikir
lebih ti
jelas, terperinci tersusun, berfikir yang kritis, kreatif dan
dan memerlukan bimbingan sepenuhnya, panduan dan
latihan dalam kemahiran bahasa. kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa.
berupaya mengungkapkan idea, menguasai kemahiran berfikir yang kritis, dan kritis serta menguasai
kompleks, kreatif, sereta ngamalka
kemahiran charayang
berfikir belajar ti kendiri
kritis dan ba pengelandik
kreatif, serta bahasa. chara
mengamalkan
belajar
inovatif, kediri sertasecara
berkomunikasi nyadi efektif
model dan
teladan
penuhke nembiak
keyakinan, bukai.
mengamalkan
latihan dalam kemahiran bahasa. mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam kemahiran bahasa. pembelajaran secara kendiri serta menjadi model teladan kepada murid yang lain
pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa. dalam melaksanakan
kemahiran bahasa.
Murid melaksanakan kemahiran bahasa yang sangat terhad Murid melaksanakan kemahiran bahasa yang terhad dan memerlukan sedikit Murid kemahiran bahasa dengan betul secara sistematik, tekal dan
11 BAHASA JERMAN Murid melaksanakan kemahiran bahasa dengan betul. Murid melaksanakan kemahiran bahasa dengan betul secara sistematik. Murid melaksanakan kemahiran bahasa dengan betul secara sistematik dan tekal.
dan memerlukan banyak bimbingan. bimbingan. boleh dicontohi.

• Kaanu momuhondom kawagu koilaan di norongou, • Kaanu momuhondom om mangarati' koilaan di norongou, nokito toi ko' • Kaanu mongompuri om momoguno koilaan mantad nunu i norongou, nokito toi • Kaanu momoguno koilaan di noompuri om natahang mantad nunu i norongou, • Kaanu mongompuri, manahang om mongulud koilaan mantad nunu i norongou,
nokito toi ko' nabasa'. • Kaanu mangarati' om momoguno koilaan di norongou, nokito toi ko' nabasa'. ko' nabasa'. nokitomereka
Boleh toi ko' nabasa'.
cipta dan mempersembahkan secara berkumpulan rutin gimnastrada nokito toi ko' nabasa'.
nabasa'.
12 BAHASA KADAZANDUSUN • Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton • Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kosudong om olinuud • Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kotunud om olinuud. • Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kotunud, oulud om • Koilaanmengaplikasikan
dengan di polombuson,konsep patahakon toi ko' dimengikut
pergerakan posuraton opinto,
muzik yang kirati', oulud,
didengar serta • Koilaan di polombuson toi ko' patahakon opinto, kirati', oulud, olinuud, popokito
au' poingonop. olinuud. olinuud om popokito
menerangkan justifikasiwoyo' pomusarahan
pemilihan konsep di takawas. formasi, muzik dan
pergerakan, woyo' pomusarahan
Murid berupaya mempamerkan di takawas om tahapmomoguno
pengetahuan idea bahasa
sondii'. dan kecekapan
Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan Murid boleh berupaya mempamerkan tahap pengetahuan Murid
kemahiranberupaya mempamerkan
gimnastik tahap pengetahuan
asas yang digunakan semasa merekabahasaciptadan rutin
kecekapan
gimnastrada.
Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan Murid mempersembahkan pergerakan kreatif bahasa dan kecekapan
yang direka cipta dengan berbahasa
Murid yang
berupaya tinggi, berupayatahap
mempamerkan mengungkapkan
penguasaan idea dengan
bahasa jelas
dansekulah, dan terperinci,
kecekapan
berbahasa
Murid
Boleh yang justifikasi
berupaya
memberi cemerlang
mempamerkan dan konsisten,
persembahan berupayabahasa
tahap penguasaan
gimnastrada mengungkapkan
dan kecekapan
dan pergerakan idea dengan
kreatif yang
kecekapan
Murid berbahasa yang
mempamerkan tahapsangat lemah,bahasa
penguasaan sangat dan
terhad berbahasa
Murid yangprop
berupaya baik, dapat mengaplikasikan
mempamerkan tahap pengetahuan
penguasaan bahasa bahasa dengan
dan kecekapan berkesan, Boleh
Kep membuat
kipaham refleksi
makne dande
utama penambahbaikan
senalo kikenjip pergerakan
kateh kerenjak,kreatif yang telah
parik, direka
ru jelas, terperinci
Mampu
berbahasa kipaham
yang dan tersusun,
bebegei
cemerlang teks
dan menguasai
de lebehtarian
konsisten, kemahiran
cereg
mampuru kikeal berfikir
makne
mengungkapkanyang kritis,
tesirat.
idea kreatif
Mampu
dengan dan
13 BAHASA KOREA
dan memerlukan banyak bimbingan, panduan dan latihan
lemah, terhad dan memerlukan
Murid mempamerkan sedikit bimbingan,
tahap penguasaan bahasa dan panduan,
kecekapandanberbahasa
latihan dalam
yang berbahasa yang sederhana
Murid menyenaraikan
Boleh berupaya mempamerkan dan berupaya
dan menggunakantahap mengungkapkan
penguasaan
kemahiran bahasa idea serta
dan kecekapan
lokomotor, bukan menguasai
lokomotor
menggunakan
Kep
berupaya kipaham ayat-ayatmengikut
mengungkapkan ru muzik
neungkap
idea,
yang
de
menguasai
didengar
senalo serta
bigunak
kemahiran delangkah
bekanaet
berfikir
tarian
ru
yangdengan
Zapin
bidang
kritis, dan
dan berkomunikasi
berbahasa nej.
cipta. secara
yangBuleh
tinggi, efektif, mengaplikasikan
mampubebegei
mengungkapkan pengetahuan
idea dengan bahasa
jelas yang
dankateh lebih
terperinci, மாணவர்க்கு
direka
inovatif,
cipta, persembahan
berkomunikasi மிகச் secara சிறந்த
efektif danமொழியறிவும்
pergerakan
penuh
yang diimprovisasi
keyakinan,
daripada
mengamalkan
langkah
Buleh kigunak
kecekapan neungkap
berbahasa yangde senanglemah,
sangat prasa de had
sangat asas
terhadde kemahiran bahasa. Mampu
kemahiran kipaham
berfikirruyang
senang ma
asasdan de
tanpa kicerngai
bimbingan ru dalam
kibacak ru kicerita
kemahiran nej kigunak
bahasa. nekate berbahasa
tarian Ngajatyang baik,
secara dapat mengaplikasikan
rekberkumpulan dan seragam pengetahuan
mengikut bahasa
muzikdeyang berkesan,
had didengar. kilek-kilek
kompleks, menguasai kihadapi
kemahiran situasi
berfikir yangde mungken
kritis kihol
danமொழியாற்றலும்
kreatif, mase
serta was ku
mengamalkan kiekspres
jelas,
tarian dirik
terperinci
Zapin dan ilei
dan secare spuntan.Mampu
tersusun,
Ngajat serta menguasai
mencadangkan kigunak
kemahiran laras bahase
berfikir
penambahbaikan. yang dekritis,
bebegei ha dan
kreatif
14 BAHASA PERANCIS Mampu kipaham
lemah, terhad danrumemerlukan
senang ma de kicerngai
sedikit ru kibacak
bimbingan, ru kicerita
panduan, nej kigunak
dan latihan dalam berbahasa
konsepyang sederhana mampu
mereka mengungkapkan
cipta pergerakanidea serta menguasai relevan paleng de ( cuntoh maklumat peribadi ru peringak asas, belik- மாணவர்க்குச்
berkomunikasi secara சிறந்த
efektif, மொழியறிவும்
mengaplikasikan pengetahuan
tarian bahasa
denganyang lebih மொழியாற்றலும் உள்ளது. மாணவர்க்கு ஆய்வு, ஆக்கப்
dalam
betenuju
dan
Murid kemahiran
ha penerlu
memerlukan
boleh
மாணவர்க்கு meniru bahasa.
lilei.menyenaraikan
banyak
dan
மிகக்
bimbingan, panduan
குறைந்த
dan latihan
kemahiran dalam Murid
nekate boleh
kemahiran menerangkan konsep pergerakan yang digunakan semasa melakukan dan
lilei.bahasa. lilei.
மாணவர்க்கு
kemahiran
pergerakan
berfikir ஓரளவு
yang
semasa
asasjuமொழியறிவும்
tanpa bimbingan
kreatif
மொழியாற்றலும்
dalam kemahiran
dengan
bahasa.
mengamalkan
மாணவர்க்கு
mampu
Murid
belah, boleh pembelajaran
mengungkapkanநல்ல
melakukan
geograpi tenempat
kendiri
மொழியறிவும்
idea,
kemahiran
ru
secara
menguasai
asas
kerenjak).
minimum
gimnastrada; dalam
மொழியாற்றலும்
kemahiran berfikirkemahiran
yangasas
kemahiran kritis, உள்ளது. Boleh
bahasa.
dan
permainan belok merancang
bahase
pembelajaran
உள்ளது.
kompleks,
ajeh
secara
dan
மாணவர்க்கு
mempersembahkan
bigunak.
kendiri dalam
ஆய்வு,kemahiran
pergerakan
ஆக்கச் bahasa. சிந்தனையோடு
pembelajaran
tenuju
inovatif,
Boleh
புத்தாக்கச்
susiel
membuat rusecara kendiri
ekademik
berkomunikasi
refleksi serta
pengguasaan
சிந்தனையோடு
menjadi
ru propesenel.
secara efektif dan modelkeyakinan,
penuh
kemahiran
ஏரணமான
teladan
lari kepada
berpagar, murid
mengamalkan
lompat
எண்ணங்களையும்
yang dan
kijang lain
15 BAHASA SEMAI Kep
dalam
rutinkipekenal
kemahiran dirikbahasa.
gimnastrada; lilei ru mai
meniru dan kilek ru buleh kitanyak
menerangkan tema danru மாணவர்க்குக்
langkah
Mampu tarian
kigunakZapin குறைந்த
dan
maklumat langkah
ju belwal மொழியறிவும்
tarian Ngajat.
tu tenules.Mampu kiமொழியாற்றலும்
menggunakan
ekspres dirik ilei secare Mampu kigunak prop berdasarkan
maklumat belwaltema tuyang dipilih
tenules. serta melakukan langkah tarian மாணவர்க்கு
mengamalkan
bola
Buleh keranjang,
kibengwal ruஆய்வுச்
pembelajaran
hoki, pingpong,
care de senang சிந்தனையோடு
kendiri
tenis secara minimum
dan sofbol;
tentang எண்ணங்களையும்
dalam biase
lari berpagar,
perkare-perkare kemahiran
lompat bahasa.
kijang
ru rutin.Kep dan Kep kihaselmenguasai
mengimprovisasi teks langkah
besambongkemahiran
tarian
senang berfikir
Zapin danyang
tentang kritis
tarian dan
Ngajat
topik-topik kreatif,
mengikut
de na biaseserta
muzikmengamalkan
atau yang
penenteng dalam kemahiran
Mampu
pembelajaran
lempar kihaselsecara
cakera dalambahasa.
tenules de bor,
kendiri
pertandingan ru kigunak
serta menjadi bebegei
model dan
mini olahraga laras
teladan bahase.Buleh kibacar
kepadapenambahbaikan
membuat murid yang lainru
மொழியறிவும்
kijawab senual tentang மொழியாற்றலும்
maklumat peribadi உள்ளது. உள்ளது.
Zapin மாணவர்க்குச்
dan tarian Ngajat mengikut muzik. சிந்திக்கும் திறனோடு pembelajaran
ஏரணமான
didengar. secara kendiri dalam kemahiran
எண்ணங்களையும் கருத்துகளையும் bahasa. தெளிவாகவும் கருத்துகளையும் தெளிவாகவும்secare kritis ruவிளக்கமாகவும்
16 BAHASA TAMIL prop untuk
Mengetahui pergerakan
perkara asaskreatif serta
tentang langkahkigunak
pengetahuan dalam
dan
ayat de உள்ளது.
Murid
spuntan,boleh மாணவர்க்குச்
menerangkan
lancar ru tepat kigunak சிறிது
prinsipnekate
mekanik konsep pergerakan yang terlibat Mampu ki ekspres dirik ilei secare spuntan, lancar ru tepat kigunak nekate lilei.
lilei.danவழிகாட்டலும் கருத்துகளையும்
lempar
kiterangcakera dengan
ru bahase de senang ஏரணச்
lakuan aspek சிந்தனையோடு
yang betul
latar berdasarkan aplikasi prinsip
belakang,kerileng,ru mekanik dan
perkare-perkare ku peribadi.
Membuat penilaian tentang pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari
kiolah
untuk
Menghasilkan
nej
dalam meningkatkan bebegeibahasa.
kemahiran bahan tenules
prestasi.
idea kitulug
yang kreatif, inovatif dan boleh
buleh kiog komen de besipat tekal
dicontohi sertakipetinkat
bersikap positif
மாணவர்க்கு
senang. அதிகமான வழிகாட்டலும் Memahami perkarakemahiran
asas tentang pengetahuan dan kemahiran geografi yang எண்ணங்களையும்
Murid
Menggunakan கருத்துகளையும்
boleh mengaplikasikan
pengetahuan pengetahuan
dan kemahiranberkaitan
geografiவெளிப்படுத்தும்
prinsip
yang mekanik
dipelajari yangsuatu
pada dikenal Menguasai pengetahuan dan kemahiran விளக்கமாகவும்
Boleh merancang
Kep kigambar kenenjip ruவிளைபயன்மிக்க
strategi menyerang
peristiwe, dan bertahan
neimpi,neharap வகையில்
serta mengaplikasikan
ru cita-cita ru secare strategi
rengkas நிரல்படவும்
ru holistik.Mampu விளைபயன்மிக்க
kawat ru kiternyul வகையில்
baharuteladan de borarah,
serte teladan
17 GEOGRAFI pergerakan
kemahiran tarian Zapin
geografi yang dan langkah
dipelajari tarian
serta Ngajat.positif
bersikap semasa melakukan
பயிற்சியும் gimnastrada;
தேவைப்படுகிறது. kemahiran asas permainan bola
pasti semasa melakukan kemahiran asas gimnastrada; kemahiran asas permainan
konsep
வெளிப்படுத்தும்
tempat pergerakan yang dikenal
ru perkare-perkare kateh bebegeigeografi
pasti.
திறனும் bidang.yangமாணவர்க்கு
உள்ளது. dipelajari pada suatu situasi pada
ஓரளவு tersebutsituasi
dalambaharu mengikut
kemahiran asasprosedur,
permainan sistematik, tekal
bola keranjang, dan bersikap
hoki, positif
pingpong, tenis dan
Boleh
terhadap membuat
alam justifikasi
sekitar kad arahan
berdasarkan pengetahuan dalam pandu
danவெளிப்படுத்தும் reka cipta
kemahiran geografi yang
Mengetahui
Murid boleh perkara
பயிற்சியும் melakukan asas, atau boleh
தேவைப்படுகிறது.
kemahiran melakukan
asas permainan bola dipelajari serta
keranjang,
Menunjukkan hoki,bersikap
pingpong,
kefahaman positif
tenisterhadap
danHifz
berkaitan alam
sofbol; sekitar.
serta
al-Quran lari berpagar,
dengan lompat sesuatu
menjelaskan திறனும்
situasi
kijang dan Menggunakan உள்ளது.
serta bersikap positif terhadap alam sekitar. untuk secara boleh
Murid sistematik serta bersikap
melakukan aktiviti positifarah
pandu terhadap வெளிப்படுத்தும்
kiog nealas
alam sekitar. tugasan pada setiap Mengamalkan
dan menyelesaikan ru jenenlas திறனும்
ha serenghik உள்ளது.
ru nerancang. மாணவர்க்குச் தயக்கமில்லாமல்
de bor serte
permainan neupaye
baharu dirik கவரும்
elei rupermainan
berdasarkan dirik வகையில்
kawat. dodgeball dan permainan tradisional
18 HIFZ AL-QURAN terhadap
kemahiranalam asas,sekitar.
atauasas,
memberi bola keranjang,pengetahuan
hoki, pingpong, berkaitan
tenis danHifzsofbol;
al-Quran melaksanakan
serta lari berpagar, sesuatu
lompat kijang சுயமாகக்
Mengamalkan கற்கும்
sesuatu kemahiranதிறனும்berkaitanஉள்ளது.
Hifz al-Quran. terhadap
sofbol sesuatu
sekitar. kemahiran
alamkumpulan
dalam kecil.திறனும் berkaitan Hifz al-Quran pada situasi baru dengan Berupaya
dipelajari menggunakan
untuk digunakan pengetahuan
pada situasidan kemahiran
baharu. berkaitan Hifz al-Quran sedia
Mengetahui
keranjang, perkara
hoki, pingpong, tenisrespon
atau boleh terhadap
dan sofbol sertaperkara
melakukan olahraga lempar
perkaracakera.
yang dipelajari
Menunjukkan kefahaman dalam pelbagai
berkaitan bentukal-Quran
Maharat komunikasi.
dengan menjelaskan kemahiran
dan lemparpada
Menggunakan suatu situasi.berkaitan Maharat al-Quran untuk melaksanakan
pengetahuan
cakera. check point serta melakar dan menerangkan laluan pandu arah kumpulan masing- beradab. சுயமாகக்
Mengamalkan
கற்கும்
sesuatu kemahiran berkaitan
உள்ளது.
Maharat
Boleh melakukan lari berpagar, lompat kijang dan lempar cakera dalam al-Quran pada situasi baru
திறனும்
Gelap
ada
Berupaya Cerah
untuk உள்ளது.
dan
digunakan
menggunakanAci Sep
pada பிற
serta
situasi
pengetahuan
மாணவர்களுக்கு
membuat
barudan penambahbaikan.
secara beradabberkaitan
kemahiran danஉதாரணமாக
istiqamah.
Maharat al-Quran
19 MAHARAT AL-QURAN asas berkaitan
kemahiran
asas; menunjukkanHifz
asas, al-Quran.
atau
arahmemberi
mata respon terhadap perkara Mengamalkan sesuatu kemahiran berkaitan Maharat al-Quran. இருப்பதோடு சுயமாகக் கற்கும் திறனும் உள்ளது.
Mengetahui perkara asas, atauangin
bolehberdasarkan
melakukan kompas; Murid
sesuatu boleh menggunakan
perkara yang kompas
dipelajari dalam untuk menentukan
pelbagai bentuk bearing dan mengenal
komunikasi. sesuatu
Boleh kemahiran
mentafsir kadpada
arahansuatu
dan situasi.
mengaplikasikan kemahiran menggunakan kompas masing; mengaplikasikan strategi menyerang dan bertahan yang sesuai semasa dengan beradab.
pertandingan mini olahraga; merancang kad arahan baharu bagi aktiviti pandu arah Murid
sedia boleh
ada memberi
untuk justifikasi
digunakan pada aktiviti,
situasi jangka
baru masa
secara dan KNLdan
beradab yang sesuai untuk
istiqamah.
20 PENDIDIKAN JASMANI
ISLAM asas berkaitan
melakukan
kemahiran Maharat
kemahiran
asas, al-Quran.
asas
atau memberi dalam permainan
respons dodgeball
terhadap perkara Menunjukkan
pasti lokasi dankefahaman
jarak padaberkaitan Pendidikan
peta; melakukan danIslam dengan kemahiran
menjelaskan menjelaskan yang Menggunakan pengetahuan berkaitan Pendidikan Islam untuk melaksanakan Menganalisis
bermain dan mengamalkan
dodgeball; sesuatu ilmu
dan mengaplikasikan danmelepasi
strategi kemahiran berkaitan
halangan danPendidikan Menilai dan mengamalkan sesuatu ilmu dan kemahiran berkaitan Pendidikan Islam
mematikan dan Berupaya menggunakan
meningkatkan pengetahuan
kapasiti aerobik dandan
diri sendiri kemahiran
senaman berkaitan
regangan Pendidikan
yang dipilih Islam
serta
PENDIDIKAN sesuatu perkara yang dipelajari dalam pelbagai bentuk komunikasi. untuk menentukan bearing dan arah laluan; mengaplikasikan strategi menyerang melakukannya secara berkumpulan; mereka cipta permainan baharu dengan
Murid
serta mengetahui
menyatakan
asas yang atau
berkaitanperaturan mengenal
Pendidikan bermainpasti
Islam. terhadap perkara
permainan digunakan semasa bermain dodgeball; dan menerangkan cara bermain permainan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Islam. lawan semasa permainan tradisional Gelap Cerah dan Aci Sep dalam kumpulan pada situasi baharu dengan beradab.
pihak Murid menghayati danpermainan
mempamerkan perkara yang dipelajari
sedia ada untuk senaman
mempraktikkan digunakantersebut
pada situasi baharu
ke arah gayasecara
hidup beradab
sihat. dan istiqamah
21 DAN PENDIDIKAN yang dipelajari. Murid memahami atau memberi maklum balas berkaitan perkara yangkecil.
dipelajari. dan bertahan yang sesuai dalam situasi permainan dodgeball; dan bermain menggunakan konsep dodgeball; dan mereka cipta dalam
permainan kehidupan
baharu Murid menghayati dan mengamalkan perkara yangdandipelajari dalam kehidupan
KESIHATAN tradisional Gelap Cerah dan Aci Sep. tradisional Gelap Cerah dan Aci Sep semasa bermain dalam kumpulan permainan tradisional Gelap Cerah dan Aciyang
Sep dipelajari.
dalam kumpulan kecil dengan kecil dengan mengikut peraturan permainan. harian.
atau mengubahsuai kemahiran yang terdapat dalam permainan tradisional Gelap boleh menganalisis keputusan ujian SEGAK menjustifikasikan tindakan
22 PENDIDIKAN MORAL Murid boleh menghitung Kadar Nadi Maksimum (KNM) Murid boleh menghitung dan menjelaskan KNL 65-85% berdasarkan KNM diri Murid mengaplikasi atau menilai perkara Murid menghubung kait atau menganalisis
boleh mengaplikasikan senaman kapasiti perkara yang berdasarkan
aerobik dipelajari. KNL yang harian
susulansecara tekal atau
berdasarkan boleh dicontohi.
keputusan ujian SEGAK untuk meningkatkan kecergasan fizikal.
mengikut peraturan permainan. •disasarkan
Menganalisis Cerah dan Aci Sep.
23 PENDIDIKAN MUZIK untuk diri sendiri
· Mengetahui dengan rumus
pengetahuan 220 – umur;
dan kemahiran melakukan
asas muzik. sendiri dan melakukan
· Memahami pengetahuan senaman kapasiti aerobik
dan kemahiran untuk diri sendiri sekurang-
asas muzik. · Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam aktivtiti muzik. secarakarya
tekal; menggunakan
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
dan menjelaskan pemboleh muzik.
ubah latihan •Murid Menilai karya menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik. •Boleh Menjana idea kreatif dalam pengkaryaan muzik yang
membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan inovatif.
dan menamakan senaman kapasiti aerobik dan daya tahan kurangnya tiga kali seminggu; melakukan senaman kelenturan dan membezakan Murid boleh mengaplikasikan KNL untuk diri sendiri semasa melakukan senaman •yang Mempamerkan
melibatkan jangkaetika masa,
persembahan
bilangandan nilai murni
ulangan dalam aktiviti
dan bebanan semasamuzik.
melakukan boleh merancang
• Mengamalkan dan melakukan
etika persembahan dansenaman
nilai murnimeningkatkan
dalam aktiviti kapasiti
muzik.aerobik •aktiviti
Mengamalkan
gimnastiketika asas,persembahan
pergerakan berirama, dan nilai permainan
murni dalam aktiviti muzik.
berdasarkan kategori,
otot, kekuatan otot dan senaman regangan statik dan antara senaman regangan statik dengan dinamik; dan melakukan senaman daya kapasiti aerobik; menerangkan kesan senaman kelenturan yang dipilih ke atas otot senaman meningkatkan daya tahan otot dan kekuatan otot; menyenarai dan pada 65-85% KNM; merancang dan melakukan pelan senaman meningkatkan olahraga asas, dan rekreasi dan kesenggangan serta aktiviti kecergasan fizikal
Mengenal
dinamik; dan pasti sejarah, definisi,
menandakan empatprinsip, jenis, pada
titik cubitan ciri serta
otot Menjelaskan
tahan otot dan sejarah,
kekuatandefinisi, prinsip,
otot yang jenis, ciribahagian
melibatkan serta media,
atasproses
badan,dan teknik
abdomen dan sendi semasapengetahuan
Mengaplikasikan melakukan senaman
sejarah, kelenturan; mengaplikasikan
definisi, prinsip, prinsip
jenis, ciri serta FITT
kemahiran Menganalisis
mengaplikasikan dankaedah
memanipulasi
pengukuran pengetahuan
lemak badan dan kemahiran dalam bidang
yang lain daripada lipatan Menjustifikasikan satu
ukuranseni kelenturan untuk minggu serta
pengetahuan dan aktiviti
kemahiran meningkatkan
dalam bidang daya tahan
seni otot
visual tiga kali
melalui Merekacipta hasil karya atau produk seni secara kreatif dan inovatif serta
berdasarkan kesihatan.
24 PENDIDIKAN SENI VISUAL media, prosesabdominal
dan teknikdan dalam bidang dalam bidang bawah badan dan menamakan otot yang terlibat. semasa melakukan senaman
melalui eksperimentasi meningkatkan
dan penerokaan dayaproses
media, tahan dan
ototteknik
dan kekuatan
dalam otot; dan visual melalui eksperimentasi dan penerokaan media, proses dan lemak
teknikbadan
dalam seminggu
aplikasi media, proses dan teknik dalam penghasilan karya atau produkyang
secara berselang hari; merancang dan melakukan senaman senidapat
secara menumpukan pada aspekgimnastik asas, pergerakan berirama, permainan
paha, trisep, suprailliak. dan bahagian kulit berdasarkan pencarian maklumat; membandingkan peratus Boleh melakukan aktiviti
seni
Murid visual.
mengetahui kepentingan literasi kesihatan dalam seni visual.
Murid memahami kepentingan literasi kesihatan dalam mengurus kesihatan dan mengaplikasikan
penghasilan karyarumus
atau atau
produk perisian
seni. untuk mendapatkan peratus lemak badan penghasilan
sendiri dengan karya atau
julat produk
peratus seni.badan yang ideal; dan mengaplikasikan
lemak meningkatkan Komponen Kecergasan berdasarkan keputusan ujian SEGAK.
kreatif. Pemikiran Seni Visual dan membuat apresiasi menggunakan
berdasarkan kategori, olahraga asas, dan rekreasi dan kesenggangan sebagai Bahasa Seni Visual.aktiviti
sendiri berdasarkan ukuran lipatan kulit. Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti gimnastik asas,
mengurus kesihatan dan keselamatan diri. keselamatan diri. pengetahuan berkaitan prosedur yang betul semasa mengukur tahap kecergasan meningkatkan
Murid berupaya kecergasan
menggunakan fizikalpengetahuan,
dalam amalankemahiran
gaya hidup sihat.
dan nilai sedia ada pada
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran Murid berupaya mengaplikasi kemahiran kecekapan psikososial dalam mengurus Murid berupaya menganalisis
fizikal menggunakan ujian SEGAK.idea, bahan, komponen, proses dan teknik untuk pergerakan
Murid berupayaberirama,
membuat permainan
penilaian berdasarkan
dalam situasi kategori,
baharu,pertandingan mini olahraga,
mengikut prosedur atau Murid berupaya menyampaikan
Murid menunjukkan kefahaman untuk menghuraikan proses mereka bentuk, Murid boleh
kesihatan danmenggunakan
keselamatan pengetahuan
diri. untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dan rekreasi dan kesenggangan serta positif
aktivitidalam
kecergasan fizikal berdasarkan situasi baharu secara sistematik, maklumat berkaitan
bersikap positif, kesihatan
kreatif dan keselamatan
dan inovatif serta boleh diri
25 REKA BENTUK TEKNOLOGI asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas menghasilkan produk dengan beradab iaitu mengikut prosedur
Murid berupaya menganalisis maklumat, produk dan perkhidmatan kesihatan bagi atau secara secara sistematik, tekal dan bersikap bidang mereka bentuk dan kepada ahli keluarga, rakan sebaya dandalam
masyarakat
penyelesaian masalah, fungsi setiap komponen dan pembuatan produk pada suatu situasi dalam bidang mereka bentuk dan membina produk kesihatan. dicontohi seperti menghasilkan model bidangdalammereka meningkatkan literasi
bentuk dan membina
26 SAINS dalam
Lemah bidang reka bentuk, proses dan pembinaan produk Sederhana Memuaskan sistematik
Baik
meningkatkan dalam bidang mereka
pengurusan penjagaanbentuk dan
diri, membina
kesihatan danproduk
keselamatan diri. membina
Cemerlangproduk Sangat
kesihatan,
produk cemerlang
kesejahteraan hidup serta jangka hayat panjang dan berkualiti.
27 SEJARAH Mengetahui perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan Memahami perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari. Menggunakan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari. Menganalisis pengetahuan dan kemahiran berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang Murid berupaya menilai kemahiran kecekapan psikososial yang bersesuaian dalam
Membuat penilaian
nilai yang dipelajari. dipelajari. mengurus kesihatanberdasarkan
dan keselamatanilmu sejarah
diri. dan nilai yang dipelajari. Melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.
28 USUL AL-DIN Menyatakan perkara yang berkaitan dengan bimbingan. Menjelaskan perkara yang berkaitan. Mengaplikasi/menyimpul perkara yang berkaitan dalam kehidupan. Menganalisis perkara yang berkaitan serta mengamalkannya. Murid
Menilaiberupaya
perkara yang menilai kemahiran
berkaitan sertakecekapan
mengamalkannyapsikososial yangistiqamah.
secara bersesuaian dalam Merumus perkara yang berkaitan mengamalkannya secara istiqamah dan boleh
mengurus kesihatan dan keselamatan diri. dicontohi serta berpegang dengannya dalam kehidupan
29 SCIENCE (DLP) Poor Moderate Satisfactory •Good Menganalisis karya menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik. •Excellent
Menilai karya menggunakan pengetahuan dan kemahiran muzik. •Very Excellent
Menjana idea kreatif dalam pengkaryaan muzik yang inovatif.
• Menerangkan pengetahuan dan kemahiran asas muzik. • Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam aktivtiti muzik.
30 SENI MUZIK • Menyatakan pengetahuan dan kemahiran asas muzik. •• Memperhalusi kemahiran dalam akitviti muzik.
Menganalisis karya menggunakan pengetahuan dan kemahiran tari. • Memperhalusi kemahiran dalam
• Menilai karya menggunakan pengetahuan aktiviti muzik secara konsisten.
dan kemahiran tari. •• Memperhalusi
Menjana idea kreatif kemahiran
dalamdalam aktiviti muzik
pengkaryaan secara
tari yang ekspresif dan konsisten.
inovatif.
31 SENI TARI • Menyatakan •• Meniru dan mengajuk
Menerangkan kemahiran
pengetahuan asas muzik.
dan kemahiran asas tari. •• Mengaplikasikan
Mempraktikkan kemahiran
pengetahuan bermain alat muzikdalam
dan kemahiran dan nyanyian.
aktivtiti tari. •• Mempamerkan etika performer dan nilai murni dalam aktiviti muzik. • Mengamalkan etika performer dan nilai murni dalam aktiviti muzik. •Mencipta
• Sentiasa mengamalkan
hasil karya etika
/ produk performer
secara daninovatif
kreatif, nilai murni
dengandalam aktiviti
mengaplikasi muzik.
bahasa
Mengenal pastipengetahuan dan kemahiran
bahasa seni visual, asas tari.
media, proses dan • Meniru dan mengajuk kemahiran asas tari. Mengaplikasikan
• Mempraktikkankefahaman
kemahiran dan tari.kemahiran bahasa seni visual, media, proses dan
Memperhalusi
Menganalisis kemahiran
aplikasi bahasadalam akitvitimedia,
seni visual, tari. proses dan teknik melalui eksplorasi Menjustifikasikan
• Memperhalusi kemahiran dalamseni
aplikasi bahasa aktiviti tarimedia,
visual, secaraproses
konsisten.
dan teknik dalam Memperhalusi kemahiran dalam aktiviti tari secara ekspresif dan konsisten.
Menerangkan tentang bahasa seni visual, media, teknik dan proses dalam • Mempamerkan nilai murni dalam aktiviti tari.produk dan melaksanakan • Mengamalkan nilai murnimelalui
dalam aktiviti tari. idea dan menilai pelaksanaan seni seni visual, media, prosesnilai
• Sentiasa mengamalkan dan murni
teknik dalam
serta mampu membuat apresiasi secara
aktiviti tari.
32 SENI VISUAL teknik dalam penghasilan karya/ produk serta teknik dalam penghasilan karya/ produk dan merancang kandungan seni dalam •dan penjanaan karya
Menganalisis idea dalam penghasilan
menggunakan karya/
pengetahuan dan kemahiran asas teater. •penghasilan
Menilai karyakarya/ produk
menggunakan pengolahan
pengetahuan dan kemahiran asas teater. •intelektual/
Menjana idea kreatif dalam
menyenaraikan kandungan seni penghasilan karya/ produk serta menghuraikan
• Menerangkan pengetahuan dan kemahiran asas teater. kandungan seni dalam kehidupan. •kehidupan
Mengaplikasikan pengetahuannilai danmurni.
kemahiran asas teater. mengkritik secarapengkaryaan
ilmiah pelaksanaanteater yang inovatif.
seni dalam kehidupan serta
33 SENI TEATER • Menyatakan pengetahuan dan dalam
kemahirankehidupan.
asas teater. serta mengamalkan •perancangan
Memperhalusisenikemahiran
dalam kehidupan serta mengamalkan
dalam akitviti teater. nilai murni. •dalam kehidupankemahiran
Memperhalusi serta mengamalkan nilaiteater
dalam aktiviti murni.secara konsisten. •mengamalkan
Memperhalusi nilaikemahiran
murni. dalam aktiviti teater secara ekspresif, konsisten.
• Meniru kemahiran asas teater. • Mempraktikkan kemahiran teater.
34 • Mempamerkan nilai murni dalam aktiviti teater. • Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti teater. • Sentiasa mengamalkan nilai murni dalam aktiviti teater.
35
36
37
38
PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
Sekolah: SMK TAMAN MOUNT AUSTIN Guru Tingkatan:
Tingkatan: 1 FIKIR HARTINI BINTI MAH HUSIN

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

1 1
0.9 0.9
0.8 0.8
0.7 0.7
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2
0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

MATEMATIK SAINS
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

1 1
0.9 0.9
0.8 0.8
0.7 0.7
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2
0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

GEOGRAFI SEJARAH
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 21 1 0 0 0

1 25
0.9 21
0.8 20
0.7
0.6 15
0.5
0.4 10
0.3
0.2 5
0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 22 MURID

REKA BENTUK TEKNOLOGI PENDIDIKAN MORAL


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

1 1
0.9 0.9
0.8 0.8
0.7 0.7
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2
0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID


PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

1 1
0.9 0.9
0.8 0.8
0.7 0.7
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2
0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

PENDIDIKAN SENI VISUAL BAHASA CINA


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

1 1
0.9 0.9
0.8 0.8
0.7 0.7
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2
0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

BAHASA TAMIL 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

1 1
0.9 0.9
0.8 0.8
0.7 0.7
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2
0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

0 0
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

1 1
0.9 0.9
0.8 0.8
0.7 0.7
0.6 0.6
0.5 0.5
0.4 0.4
0.3 0.3
0.2 0.2
0.1 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

Anda mungkin juga menyukai