Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SMK TAMAN MOUNT AUSTIN Kod Sekolah: JEA 1068

HARTINI BINTI MAH HUSIN


1. Nama Guru
BAGAIMANA MENYELESAIKAN
3. Bidang:PENGETAHUAN
2. Judul KERJA
PROFESSIONAL

4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Buku ini mengandungi 72 bab. Buku ini berkenaan seorang pengurus yang berkesan seperti
memilih keutamaan berhubung dengan matlamat mereka berbanding matlamat orang
lain,melindungi diri mereka dari gangguan yang tidak dijangkakan, belajar melegasi tugas
merancang,memberi tumpuan kepada perkara yang penting dan mengetepikan perkara yang
remeh

Bab seterusnya membincangkan bagaimana laporan selepas tindakan , buruknya sifat kelam
kabut, modifikasi perlakuan, rintangan ,beg kerja, kategori penggunaan masa, komunikasi, suarat
menyurat, krisis, pengagihan kerja, sistem fail, keseronokan bekerja dan lain lain lagi.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Buku ini memberi pengetahuan kepada para guru/pentadbir dalam melaksanakan tugas
pentadbiran dan komunikasi dengan pelajar dan rakan sejawat.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Buku ini memberi kemahiran kepada para guru/pentadbir sekolah mengurus masaalah
pengajaran dan pembelajaran para pelajar dan juga masaalah pengurusan pendidikan

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( ) ( )

Anda mungkin juga menyukai