Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian

Kemahiran Membaca: Pendekatan Tematik


Minggu Hari Tarikh Tahun Masa Matapelajaran
830 – 930
2 Isnin 2 (1 jam) Bahasa Melayu

Bil. Murid 30 Unit


Tema Kesihata Tajuk Demam Denggi Wabak
n Membunuh

Objektif
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
i. ……
ii. ……

Fokus Utama
Standard Kandungan
1.1

Standard Pembelajaran
1.1.1

Kemahiran Bahasa
Mendengar dan Berutur

Sistem Bahasa
 Intonasi
 Kosa Kata

Pengisian Kurikulum
 Ilmu
 Nilai Murni
 Kewarganegaraan
 Peraturan sosiobudaya

Kemahiran Bernilai Tambah


 Kemahiran berfikir:
 Pembelajaran kontekstual
 TMK

Pengetahuan Sedia Ada


Murid…..

Bahan Bantu Belajar


Bil. Bahan Jumlah

Isi Pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan