Anda di halaman 1dari 10

ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pengeritingan Rambut dan Penataan Sanggul Tradisional dan


Kelas/Semester/Tapel : XI Kec Kelompok 1/Ganjil/2020
Kompetensi Dasar : 3.3. Menerapkan pengeritingan rambut teknik dasar

Nomor Soal, Skor Maksimal dan Skor diperoleh sis


NO NIS NAMA
L/P 1 2 3 4 5 6
1 265 Ade Amel Oktavian Ratifah P 10 10 10 10 0 10
2 266 Adzraa Tsaabita Nailla Rachmi P 10 10 10 10 10 10
3 267 Amelia Ayu Rahmadiana P 10 10 10 10 10 0
4 268 Anisa Diana P 10 10 10 10 10 10
5 Anisa Sabilatul Rosyada P 10 10 10 0 10 0
6 269 Anugrah Apriliana Puspa P 10 10 10 10 10 10
7 270 Astri Utami Wulandari P 10 10 10 10 10 10
8 271 Aulia Nurhaliza P 10 10 10 10 10 10
9 272 Ayu Larasati P 10 10 10 0 0 10
10 273 Ayuk Wulan Sari P 10 10 10 10 10 10
11 274 Bela Dista Auliani P 10 10 10 10 10 10
12 275 Dia Enjeli Maharani P 10 10 10 10 10 10
13 276 Ditta Rachelia P 10 10 10 10 10 10
14 277 Eka Rosa Vania P 10 10 10 10 10 10
15 278 Elsa Amania Fatia P 10 10 10 10 10 10
16 279 Elsa Intan Rahmawati P 10 10 10 10 10 10
17 280 Eva Nor Aryanti P 10 10 0 10 0 10
18 281 Evi Riana P 10 10 10 10 10 10
19 282 Frisca Karin Agustina P 10 10 10 10 10 0
20 283 Glorya Ruth Intan Adi Bano P 10 10 10 10 10 10

Kepala Sekolah SMK N 3 PATI

Gatot Raharjo,S.Pd
NIP. 196902251990031003
LANGAN HARIAN

n Sanggul Tradisional dan Kreatif Satun Pendidikan : SMK


Bentuk/Jml. Saol : Pilihan Ganda/10 Nomor
but teknik dasar Jumlah Peserta : 20
Nama Guru : Nurjanah, S. Pd

imal dan Skor diperoleh siswa JML Ketercap Ketuntasan Belajar


7 8 9 10 Skor aian (%) Ya Tidak
10 0 10 10 80 0.8 v
0 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 100 1 v
0 10 10 10 70 0.7 v
10 10 0 10 90 0.9 v
10 10 10 10 100 1 v
10 10 10 10 100 1 v
10 10 0 10 70 0.7 v
10 10 10 0 90 0.9 v
10 10 10 0 90 0.9 v
10 0 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 100 1 v
10 10 10 10 100 1 v
10 0 10 10 90 0.9 v
10 10 0 10 90 0.9 v
10 10 0 10 70 0.7 v
10 0 10 10 90 0.9 v
10 10 0 10 80 0.8 v
10 10 10 0 90 0.9 v

Guru Mata Pelajaran

Nurjanah, S.Pd
NIP.
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pengeritingan Rambut dan Penataan Sanggul Tradisional dan K


Kelas/Semester/Tapel : XI Kec Kelompok 2/Ganjil/2020
Kompetensi Dasar : 3.3. Menerapkan pengeritingan rambut teknik dasar

Nomor Soal, Skor Maksimal dan Skor diperoleh si


NO NIS NAMA
L/P 1 2 3 4 5 6
1 284 Helena Halida Cristi P 10 10 10 10 0 0
2 285 Lupita Ferliananda P 10 10 10 10 10 10
3 286 Magdalena Dea Susanti P 10 10 10 10 10 10
4 287 Mawar Amelia P 10 10 10 10 0 0
5 288 Melody Kezia Sumarsono P 10 10 10 10 10 10
6 289 Nancy Fernanda Novitasari P 10 10 10 10 10 10
7 290 Nia Kristin Yuliani P 10 10 10 10 10 10
8 291 Nyuhan Nindi Noer Asista P 10 10 0 10 10 0
9 292 Pingky Nova Cariza P 10 10 10 10 10 10
10 293 Ririn Maulidina P 10 10 10 0 0 10
11 294 Rizky Dwi Ardiyanti P 10 10 10 10 0 10
12 295 Sekar Ayu Widyaningrum P 10 10 10 10 10 10
13 296 Setia Puji Lestari P 10 10 10 10 10 10
14 297 Siti Nur Khoniam P 10 10 10 10 0 10
15 298 Tjiong, Zefanya Felice Margareth P 10 10 10 10 10 10
16 299 Tria Kinanti P 10 10 10 10 10 10
17 300 Venny Adeliawati P 10 10 10 10 10 10
18 301 Aditya Selvi Anggraini P 10 0 10 0 0 0
19 302 Amanatun Ni'mah P 10 10 10 10 10 10
20 303 Amelia Anggraeni P 10 10 10 10 10 0

Kepala Sekolah SMK N 3 PATI

Gatot Raharjo,S.Pd
NIP. 196902251990031003
L ULANGAN HARIAN

Sanggul Tradisional dan Kreatif Satun Pendidikan : SMK


Bentuk/Jml. Saol : Pilihan Ganda/10 Nomor
ut teknik dasar Jumlah Peserta : 20
Nama Guru : Nurjanah, S. Pd

imal dan Skor diperoleh siswa JML Ketercapai Ketuntasan Belajar


7 8 9 10 Skor an (%) Ya Tidak
10 10 10 10 80 0.8 v
10 10 10 0 90 0.9 v
10 10 10 10 100 1 v
10 10 10 10 80 0.8 v
10 10 10 10 100 1 v
10 0 0 0 70 0.7 v
10 10 10 10 100 1 v
10 0 10 0 60 0.6 v
10 10 10 10 100 1 v
10 10 10 10 80 0.8 v
10 10 10 10 90 0.9 v
10 0 10 10 90 0.9 v
10 10 10 0 90 0.9 v
10 10 10 10 90 0.9 v
10 10 0 0 80 0.8 v
10 10 0 10 90 0.9 v
10 10 10 0 90 0.9 v
0 10 10 10 50 0.5 v
10 10 10 0 90 0.9 v
0 10 10 10 80 0.8 v

Guru Mata Pelajaran

Nurjanah, S.Pd
NIP.
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pengeritingan Rambut dan Penataan Sanggul Tradisional dan Krea
Kelas/Semester/Tapel : XI Kec Kelompok 3/Ganjil/2020
Kompetensi Dasar : 3.3. Menerapkan pengeritingan rambut teknik dasar

Nomor Soal, Skor Maksimal dan Skor diperoleh siswa


NO NIS NAMA
L/P 1 2 3 4 5 6 7
1 304 Anggy Dea Virany P 10 10 10 10 10 10 10
2 306 Asayba June Khaliqah P 10 10 10 0 0 10 10
3 307 Asri Nur Haliza P 10 10 10 10 10 0 10
4 308 Aulia Teknia Nanda P 10 10 10 10 10 10 10
5 309 Chiesa Febpiana P 10 10 10 10 10 10 0
6 310 Destiya Putri Widayatmi P 10 10 10 10 10 10 10
7 311 Dinari Safira P 10 10 10 10 10 10 10
8 312 Galuh Sanaya Maharani P 0 10 10 10 10 10 0
9 313 Jesica Nur Augustin P 10 10 10 10 10 0 10
10 314 Keken Mayasari P 10 10 10 10 10 0 10
11 315 Kinanti Wulan Anggraeni P 10 10 10 0 10 10 0
12 316 Laila Fitriani P 10 10 10 10 10 10 0
13 317 Linda Oktawianti P 10 10 10 10 10 10 10
14 318 Ludfani Fahrezi P 10 10 10 10 10 10 10
15 319 Lutfiana Agustiani P 10 10 10 10 10 10 10
16 320 Marsella Anandra P 10 10 10 10 10 10 10
17 321 Meilia Juwitasari P 10 10 10 10 10 10 10
18 322 Meliana Putri Wulandari P 10 10 10 10 10 10 10
19 323 Nabilla Nur Septiarini P 10 10 10 10 10 10 10
20 324 Nia Oktavia Ramadhani P 10 10 10 10 10 10 10

Kepala Sekolah SMK N 3 PATI

Gatot Raharjo,S.Pd
NIP. 196902251990031003
ANGAN HARIAN

l Tradisional dan Kreatif Satun Pendidikan : SMK


Bentuk/Jml. Saol : Pilihan Ganda/10 Nomor
Jumlah Peserta : 20
Nama Guru : Nurjanah, S. Pd

n Skor diperoleh siswa JML Ketercapai Ketuntasan Belajar


8 9 10 Skor an (%) Ya Tidak
10 10 10 100 1 v
10 10 10 80 0.8 v
10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 100 1 v
10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 100 1 v
0 10 10 90 0.9 v
10 10 0 70 0.7 v
10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 80 0.8 v
10 10 10 90 0.9 v
0 10 10 90 0.9 v
10 10 10 100 1 v
0 10 10 90 0.9 v
10 0 10 90 0.9 v
10 0 0 80 0.8 v
10 10 0 90 0.9 v
10 10 0 90 0.9 v
10 10 0 90 0.9 v

Guru Mata Pelajaran

Nurjanah, S.Pd
NIP.
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pengeritingan Rambut dan Penataan Sanggul Tradisional dan Kre
Kelas/Semester/Tapel : XI Kec Kelompok 4/Ganjil/2020
Kompetensi Dasar : 3.3. Menerapkan pengeritingan rambut teknik dasar

Nomor Soal, Skor Maksimal dan Skor diperoleh sisw


NO NIS NAMA L/P 1 2 3 4 5 6
1 325 Putri Septia Ningtias P 10 10 10 10 10 10
2 326 Ratna Selviyaningsih P 10 10 10 10 10 10
3 327 Ridha Alviani P 10 10 10 10 10 10
4 328 Rosita Julyandari P 10 10 10 10 10 10
5 329 Salma Ghifara P 10 10 10 10 10 10
6 330 Salma Salsabila Maharani P 10 10 10 10 10 10
7 331 Sri Wahyuningsih P 10 10 10 10 0 10
8 332 Tarisha Rafly Yani P 10 10 10 10 10 10
9 333 Viqoh Mei Adi Nur Pramesti P 10 10 10 10 10 10
10 334 Yosi Viona P 10 10 10 10 10 10
11 335 Zhea Sindy Vyna Damayanty P 10 10 10 10 10 10
12 336 Alfina Nurul Hikmah P 10 10 10 0 10 10
13 337 Ariska Ariani P 10 10 10 0 10 10
14 338 Arlina Ayu Setiyani P 10 10 10 10 0 0
15 339 Dela Firna P 10 10 10 10 10 10
16 340 Eni Widiyanti P 10 10 10 10 10 10
17 341 Firta Shanata Febrianti P 10 10 0 0 10 10
18 342 Herawati Wijaya P 10 10 10 10 10 10
19 343 Ika Risna Saputri P 10 10 10 10 10 10
20 344 Intan Ade Rihandiny P 10 10 10 10 10 10
21 345 Jingga Ayu Avrillina P 10 10 10 10 10 10
22 346 Kristi Poneli P 10 10 10 10 10 10

Kepala Sekolah SMK N 3 PATI

Gatot Raharjo,S.Pd
NIP. 196902251990031003
L ULANGAN HARIAN

anggul Tradisional dan Kreatif Satun Pendidikan : SMK


Bentuk/Jml. Saol : Pilihan Ganda/10 Nomor
t teknik dasar Jumlah Peserta : 20
Nama Guru : Nurjanah, S. Pd

imal dan Skor diperoleh siswa JML Ketercapai Ketuntasan Belajar


7 8 9 10 Skor an (%) Ya Tidak
0 0 0 10 70 0.7 v
10 0 10 10 90 0.9 v
10 0 10 10 90 0.9 v
10 0 10 10 90 0.9 v
10 0 10 10 90 0.9 v
10 0 10 10 90 0.9 v
0 0 10 10 70 0.7 v
10 0 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 100 1 v
10 10 10 10 100 1 v
10 10 10 10 100 1 v
10 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 80 0.8 v
0 10 10 10 90 0.9 v
0 10 10 10 90 0.9 v
10 0 10 10 70 0.7 v
10 10 0 10 90 0.9 v
10 10 10 0 90 0.9 v
10 10 10 0 90 0.9 v
10 10 10 0 90 0.9 v
10 10 10 0 90 0.9 v

Guru Mata Pelajaran

Nurjanah, S.Pd
NIP.
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pengeritingan Rambut dan Penataan Sanggul Tradisional dan K


Kelas/Semester/Tapel : XI Kec Kelompok 5/Ganjil/2020
Kompetensi Dasar : 3.3. Menerapkan pengeritingan rambut teknik dasar

Nomor Soal, Skor Maksimal dan Skor diperoleh s


NO NIS NAMA L/P 1 2 3 4 5 6
1 347 Mega Wahyu Dyah Fitrianingsih P 10 10 10 0 10 10
2 348 Metha Triscillia P 10 10 10 10 0 10
3 349 Nur Lailatul Robiati P 10 10 10 10 10 0
4 350 Pitha Arthamefia Putri P 10 10 10 10 10 0
5 351 Rafelita Irsya Fahnuri P 10 10 10 10 10 0
6 352 Ratih Lasha Mulya P 10 10 10 10 10 10
7 353 Rodyana Bisakakirana P 0 10 10 10 10 10
8 354 Salma Yuniar Antika P 10 10 10 10 10 10
9 355 Seli Feronika Fransiska P 10 10 10 10 10 10
10 356 Siti Syafa'atun P 10 10 10 10 10 0
11 357 Sri Daningrum P 10 10 10 0 10 10
12 358 Sumayya Kholifati P 10 10 10 10 10 10
13 359 Syanira Fadiya Zahrani P 10 10 10 10 10 10
14 360 Ticta Nova Dia Pitaloka P 10 10 10 10 10 10
15 361 Triana Okfita Sari P 10 10 10 10 10 10
16 362 Trisia Rahma Meilia P 10 10 10 10 10 10
17 363 Veli Syahdila Daranggi P 10 10 10 10 10 10
18 364 Widiya Luthfiana P 10 10 10 10 10 10
19 365 Wiji Dwi Astuti P 10 10 10 10 10 10
20 366 Wita Dewi Safitri P 10 10 10 10 10 10
21 367 Yulinar Destira Anggita Putri P 10 10 10 10 10 0
22 368 Zalsabella Nur Fatika Sari P 10 10 10 10 0 10

Kepala Sekolah SMK N 3 PATI

Gatot Raharjo,S.Pd
NIP. 196902251990031003
L ULANGAN HARIAN

Sanggul Tradisional dan Kreatif Satun Pendidikan : SMK


Bentuk/Jml. Saol : Pilihan Ganda/10 Nomor
ut teknik dasar Jumlah Peserta : 20
Nama Guru : Nurjanah, S. Pd

imal dan Skor diperoleh siswa JML Ketercapaia Ketuntasan Belajar


7 8 9 10 Skor n (%) Ya Tidak
10 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 90 0.9 v
0 10 0 0 70 0.7 v
10 10 10 0 80 0.8 v
0 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 100 1 v
10 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 100 1 v
10 10 10 10 100 1 v
0 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 100 1 v
10 10 10 0 90 0.9 v
10 10 0 10 90 0.9 v
10 0 0 0 70 0.7 v
10 0 10 10 90 0.9 v
10 0 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 90 0.9 v
10 10 10 10 90 0.9 v

Guru Mata Pelajaran

Nurjanah, S.Pd
NIP.