Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN VEKTOR


1. Diketahui titik A (–1, 2, 3) dan B (2, –2, 3). Panjang vektor AB adalah …
a. 1 satuan panjang
b. 10 satuan panjang
c. 17 satuan panjang
d. 22 satuan panjang
e. 5 satuan panjang

2. Dua buah titik P(4, –2, 1) dan Q(–8, 2, –2) di R3. Jarak dua titik tersebut adalah …
a. 13
b. 14
c. 15
d. 16
e. 17

3. Diketahui : vektor a  i  j , b  i  k besar sudut antara vektor a dan vektor b adalah …


a. 90o
b. 60o
c. 45o
d. 30o
e. 0o

4. Diketahui vektor a  i  3 j  2k dan b  3i  2 j  k , maka besar sudut antara vektor a dan b


adalah …
a. 120o
b. 60o
c. 30o
d. 35o
e. 45o

5. Dketahui vektor a  i  2 j  mk dan b  2i  10 j  2k . Jika nilai a . b = 0, maka nilai m


adalah …
a. 18
b. 9
c. 6
d. 3
e. -16

6. Jika vektor a  2i  5 j  7k dan b  2i  3 j  2kˆ , maka nilai a . b adalah …


a. 18
b. 20
c. 22
d. 28
e. 33

7. Diketahui dua vektor p  3i  2 j  ch dan q  i  3 j  3k . Jika p . q = 12 , maka c adalah …


a. 18
b. 12
c. 10
d. -5
e. -6

8. Diketahui vektor a  2i  2 j  3k ; b  pi  5i  6k . Jika a . b = –20 maka nilai p


adalah …
a. -4
b. -2
c. 2
d. 3
e. 4
9. Ditentukan titik-titik P(-1,5,2) dan Q(5,-4,17). Jika T pada ruas garis PQ dan PT:QT = 2 : 1
maka vektor posisi titik T adalah …
a. (3, -1, 11)
b. (2, -1, 12)
c. (2, 0, 11)
d. (3, 1, 12)
e. (11, -13, 32)

1 5  4
     
10. Jika vektor a =  2  b =  4  c =   1
 3   1 1
     
Maka vektor a +2 b -3 c

 6 
 
a  11 
  8
 
 7 
 
b  13 
  8
 
 1
 
c  12 
  2
 
 1
 
d.  13 
  2
 
 6 
 
d.   12 
 8 
 

11. Diketahui panjang proyeksi vektor


  2 0
   
a =  8  pada vektor b =  p  adalah 8 maka nilai p adalah ...
 4  4
   

a. -4

b. -3

c. 3

d. 4

e. 6

Anda mungkin juga menyukai