Anda di halaman 1dari 10

EP02 – Model Pembelajaran Pelajar

• Tahap ini melibatkan penglibatan pelajar secara


bermakna sebagai rakan pembelajaran (co-designers
& co-learners).

• Pada tahap ini pelajar mengaplikasi tiga komponen


Model Pembelajaran Pelajar iaitu perhubungan,
belajar cara belajar dan aspirasi.

• Pandangan pelajar dan pandangan agensi luar turut


diambil kira.

AMJ2019
PENGENALAN

Untuk merancang strategi PdP yang terbaik, guru perlu


memahami keperluan untuk pelajar belajar dan
menyediakan tugasan pembelajaran bermakna (deep
learning tasks)

3 komponen utama Model Pembelajaran Murid:


1. Belajar Cara Belajar
2. Perhubungan
3. Aspirasi

2
Peranan Baharu Untuk Pelajar

Belajar Cara Belajar Aspirasi

Murid bertanggung jawab terhadap Pencapaian murid dipengaruhi oleh


pembelajaran dan memahami proses jangkaan mereka terhadap diri
pembelajaran sendiri dan persepsi orang lain
terhadap mereka
Perhubungan
• Metakognitif
• Maklum balas Asas sosial yang penting bagi semua • Jangkaan
• Agensi manusia yang sentiiasa memerlukan • Keperluan dan
tujuan dan makna dalam hubungan minat
dengan orang lain
• Kesepunyaan
• Merangkai

3
BELAJAR CARA BELAJAR

Metakognitif
Sedar apa yang diketahui dan apa yang
tidak diketahui

Dapat mengawal fikiran bagi merancang,


memantau dan menilai apa yang dipelajari

Membina matlamat pembelajaran

Memantau pembelajaran kendiri dan


menilai secara kritis

Meneliti maklumbalas rakan, guru dan


lain-lain

Strategi metakognitif berupaya membantu


murid melaksanakan tugasan dengan lebih
berkesan (Metcalfe & Shimamura, 1994)

4
BELAJAR CARA BELAJAR

Maklumbalas

Murid membuat refleksi terhadap maklumbalas


yang ditterima

Guru memberi maklumbalas yang memacu


pelajar ke arah pembelajaran baharu dan
membangunkan persekitaran pembelajaran
yang positif

Maklumbalas sangat mempengaruhi proses


pembelajaran dan pencapaian murid
(Hattie & Timperley, 2007)

5
BELAJAR CARA BELAJAR

Agensi

Autonomi murid terhadap pembelajaran

Murid berperanan membina tugasan dan


penilaian pembelajaran

Murid membuat keputusan

Murid gemar diberikan autonomi dalam pembelajaran kerana


mereka dapat berdikari, meneroka idea sendiri, belajar
daripada kesilapan dan berfikiran kritikal bagi memilih cara
dan alat yang sesuai dengan pembelajaran (Wall, 2012)

6
PERHUBUNGAN

Kesepunyaan

Persekitaran penyayang yang membantu murid


memenuhi keperluan dan merasa diperlukan
/diterima.

Menjadi motivasi yang kuat pelajar meneroka


peluang untuk membantu manusia tempatan dan
global

Kesepunyaan murid mempunyai kesan


penting terhadap pencapaian sekolah
(Cemalcilar, 2010)

7
PERHUBUNGAN

Merangkai

Murid membina kemahiran membentuk


hubungan interpersonal dan intrapersonal.

Bekerja dengan jayanya secara individu dan


berkumpulan.

Mengurus hubungan kolaboratif secara


berkesan

Kolaboratif, rangkaian dan fokus kepada minat dapat meningkatkan


kejayaan pembelajaran, mengekalkan usaha serta menggalakkan
initiatif sendiri dalam kalangan murid (Gentry & Ferriss, 1999).

8
ASPIRASI

Jangkaan

Murid percaya akan kemampuan diri

Sedar akan jangkaan org lain terhadap


kemampuan dirinya

Membina dan menilai kriteria kejayaan


bersama rakan

Memahami jangkaan pelajar dapat meningkatkan


motivasi dan mempengaruhi pencapaian
akademik murid (Paechter et al., 2010)

9
ASPIRASI

Keperluan dan Minat

Digunakan oleh guru untuk memastikan


penglibatan murid sepenuhnya

Merancang tugasan yang dapat mendalami


konsep, berasaskan penyelesaian masalah ,
relevan dan
autentik

Minat dalam pembelajaran mempunyai hubungan


yang signifikan dan positif dengan pencapaian hasil
pembelajaran (Lee, Chao & Chen, 2011)

10

Anda mungkin juga menyukai