Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN LUBOK PELAIE SIBU, SARAWAK 2017

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH 21 November 2017 MATA PELAJARAN Reka Bentuk Teknologi

HARI Selasa BIL MURID 4 orang

MASA 8.00pg – 9.00pg TAHUN Enam

AKTIVITI Pembetulan jawapan peperiksaan akhir tahun

OBJEKTIF Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN 1. Mengenalpasti kesalahan jawapan dan melakukan pembetulan.

AKTIVITI 1. Murid menyemak jawapan satu persatu.


PENGAJARAN DAN 2. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan setiap soalan dan
PEMBELAJARAN jawapan
3. Guru memberikan penerangan jawapan yang betul
4. Murid menyalin jawapan yang betul.

ELEMEN MERENTAS KBAT : menganalisis,


KURIKULUM
Kemahiran Berfikir, Kecerdasan Pelbagai-Verbal Muzik
Nilai : Berani, kerjasama, kerajinan.

BAHAN BANTU Soalan peperiksaan


MENGAJAR

REFLEKSI P&P