Anda di halaman 1dari 31

Nama : ----------------------------- Tarikh: ...........

Kemahiran : 2.1.1a(1): Menamakanl alat perhubungan

Contoh Kad Gambar 1


Nama : ----------------------------- Tarikh: .................

Kemahiran : 2.1.1a(2): Menamakan alat pengangkutan

Contoh Kad Gambar 2


Nama : ----------------------------- Tarikh: ........................

Kemahiran : 2.1.1b(1): Menuliskanl alat perhubungan dengan tulisan


putus-putus.
Nama : ----------------------------- Tarikh: .................
Kemahiran : 2.1.1a(2): Menuliskankan alat pengangkutan dengan
tulisan
putus-putus.

Nama :…………………………………. Tarikh:……………..

Kemahiran:2.1.1b(3) Memadankan nam alat perhubungan dan


pengangkutan.

alat perhubungan

alat pengangkutan
Nama :……………………Tarikh:………………

Kemahiran:2.1.1b(4) Me namakan alat perhubungan dan


pengangkutan dengan melengkapkan ejaan.

t e l i v i y _ n t e
l i f _ n

l o r _ k e r
e t _
K e r e t a p _ r a d
i _

Nama :…………………………………. Tarikh:……………..

Kemahiran:2.1.1b(5) Me warnakan gambar alat perhubungan dan


pengangkutan.

Gambar 1
Nama :…………………………………. Tarikh:……………..

Kemahiran:2.1.1b(5) Me warnakan gambar alat perhubungan dan


pengangkutan.

Gambar 2
Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(6) Menyebut jenis-jenis alat perhubungan


- satelit, kabel dan elektronik.
ContohKad Gambar 1
Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(6) Menyebut jenis-jenis alat pengangkutan -


darat,air
dan udara .
ContohKad Gambar 2
Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(7) Mengelaskan jenis-jenis alat perhubungan


- satelit, kabel dan elektronik.
ContohKad Gambar 1
Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(7) Mengelaskan jenis-jenis alat pengangkutan -


darat ,
air dan udara .
Contoh Kad Gambar 2
Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(8) Menyesuaikan alat perhubungan dengan


jenisnya
- satelit, kabel dan elektronik.
ContohKad Gambar 1
satelit

kabel

elektronik
Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(9) Menyesuaikankan jenis-jenis alat pengangkutan


- darat, air dan udara .

o darat

o udara

o air
Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(10) Menulis nama alat perhubungan dan


pengangkutan dengan betul.

_______________________________
_____________________

_______________________ ______________________________
________________________________ _____________________________

Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.2.1(1) Memadankan alat perhubungan dan


dengan fungsinya.

ganggang telefon

kotak pendail
wayar penghubung

Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.2.1(2) Menamakan alat- alat perhubungan dengan


fungsinya penyampai maklumat dan penyambung silaraturahim.

Contoh Kad Gambar


Nama : …………………… Tarikh:……………..

Kemahiran 2.2.1 (3): Menceritakan cara penggunaan alat perhubungan yang

ditunjukkan

Contoh Kad Gambar 1


Nama : …………………… Tarikh:……………..

Kemahiran 2.2.1 (4): Menyebut langkah- langkahkeselamatan apabila

menggunakan alat perhubungan.


Sebut secara lisan apakah langkah
keselamatan yang kamu ketahui
apabila menggunakan alat
perhubungan , contohnya telefon
awam.

Nama : …………………… Tarikh:……………..

Kemahiran 2.2.1 (5): Warnakan alat perhubungan.


telefon bimbit

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.3.1 (1) : Menyebut tanggungjawab penggunaan telefon

awam atau rumah berdasarkan gambar

mengikut
urutan yang betul.

Contoh kad gambar

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.3.1b (2) : Menyebut langkah keselamatan diri apabila

menggunakan bas sekolah.


Contohnya:

• Menunggu di tempat perhentian bas


sekolah yang di sediakan

• Tunggu hingga bas betul-betul berhenti.

• Beratul ketika menaiki bas.

• Duduk di tempat yang disediakan.

• Jangan berjalan-jalan ketika di dalam bas.

• Jangan buat bising.

• Jangan memewtik loceng bas sesuka hati.

• Turun dengan tertib

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.3.1b (3) : Menyatakan perlaku betul/ salah apabila

menggunakan bas sekolah.


Soalan guru
1)Berebut ketika menaiki bas sekolah.

Betul/salah

2)Beratur ketika menaiki bas sekolah.

Betul / Salah

3)Makan di dalam bas.

Betul / Salah

4)Membuat bising di dalam bas.

Betul / Salah

5)Duduk di tempat duduk yang di sediakan.

Betul / Salah

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.3.1b (4) : Simulasi penggunaan bas sekolah dengan

betul.
Arahan: Murid diminta
berlakon cara penggunaan
bas sekolah dengan betul.

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.4.1 (1) : Simulasi penggunaan telefon awam dengan


betul.
Arahan: Murid diminta
berlakon cara penggunaan
telefon awam dengan betul.

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.4.1 (2) : Menyusun gambarurutan penggunaan bas

sekolah dengan betul.


Arahan: Murid diminta
menyusun gambar mengikut
urutan penggunaan bas
sekolah dengan betul.

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.4.1 (3) : Melakonkan penggunaan telefon dengan betul.


Arahan: Murid diminta
membuat simulasi
penggunaan telefon dengan
betul.

 Guna telefon mainan