Anda di halaman 1dari 10

Aktiviti Pengajaran198

Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI


PENDIDIKAN KHAS

Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN


Nama Murid:
Tarikh:

Kemahiran 2.1.1 a) Menyebut bahagian-bahagian


anggota badan yang terdapat pada badan.

Arahan: Sebutkan bahagian-bahagian anggota


badan yang terdapat pada badan kamu.

Kepala

Muka

Tangan

Badan
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar
Muhammad Faunizan Mohd Rani
Norlia Hj Nordin
Nur Maisurah Mustafa
Aktiviti Pengajaran199
Mosep Pengurusan Diri

Kaki
LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI
PENDIDIKAN KHAS

Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN


Nama Murid:
Tarikh:

Kemahiran 2.1.1 b) Melabel bahagian-bahagian


anggota badan pada gambarajah yang disediakan
oleh guru

Arahan: Labelkan bahagian-bahagian anggota


badan pada gambarajah di bawah.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar


Muhammad Faunizan Mohd Rani
Norlia Hj Nordin
Nur Maisurah Mustafa
Aktiviti Pengajaran200
Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI


PENDIDIKAN KHAS

Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN


Nama Murid:
Tarikh:

Kemahiran 2.2.1 Menyatakan fungsi anggota badan.

Arahan: Nyatakan fungsi anggota badan pada


anggota badan yang ditunjukkan oleh guru.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar


Muhammad Faunizan Mohd Rani
Norlia Hj Nordin
Nur Maisurah Mustafa
Aktiviti Pengajaran201
Mosep Pengurusan Diri

Tangan – untuk memegang,


menulis,

Kaki – untuk berjalan, berlari,


melompat

Mulut - untuk berkata-kata.

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI


PENDIDIKAN KHAS

Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN


Nama Murid:
Tarikh:
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar
Muhammad Faunizan Mohd Rani
Norlia Hj Nordin
Nur Maisurah Mustafa
Aktiviti Pengajaran202
Mosep Pengurusan Diri

Kemahiran 2.2.2 Menyatakan fungsi deria.


Arahan: Nyatakan fungsi deria pada bahagian-
bahagian deria yang ditunjukkan oleh guru.

Hidung – mencium bau


Mata – melihat

Telinga – mendengar

Lidah dan kulit - merasa

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar


Muhammad Faunizan Mohd Rani
Norlia Hj Nordin
Nur Maisurah Mustafa
Aktiviti Pengajaran203
Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI


PENDIDIKAN KHAS

Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN


Nama Murid:
Tarikh:

Kemahiran 2.3.1 a) Menamakan alat-alat penjagaan


diri yang ditunjukkan oleh guru secara maujud.

Sabun

Syampu

Losyen

Sikat

Berus gigi

Ubat gigi
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar
Muhammad Faunizan Mohd Rani
Norlia Hj Nordin
Nur Maisurah Mustafa
Aktiviti Pengajaran204
Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI


PENDIDIKAN KHAS

Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN


Nama Murid:
Tarikh:

Kemahiran 2.3.1 b) Melabel alat-alat penjagaan diri


pada gambarajah yang disediakan oleh guru.

Arahan: Labelkan alat-alat penjagaan diri pada


gambarajah di bawah.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar


Muhammad Faunizan Mohd Rani
Norlia Hj Nordin
Nur Maisurah Mustafa
Aktiviti Pengajaran205
Mosep Pengurusan Diri

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI


PENDIDIKAN KHAS

Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN


Nama Murid:
Tarikh:

Kemahiran 2.3.1 a) Menyebut fungsi alat penjagaan


diri yang ditunjukkan.

Arahan: Sebutkan fungsi alat penjagaan diri yang


ditunjukkan oleh guru.
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar
Muhammad Faunizan Mohd Rani
Norlia Hj Nordin
Nur Maisurah Mustafa
Aktiviti Pengajaran206
Mosep Pengurusan Diri

Sabun – Menyabun badan,


tangan dan kaki

Syampu – Menyampu
rambut

Berus dan ubat gigi –


Memberus gigi

Losyen – Memelihara
tangan dan kaki

Sikat – Menyikat rambut

LEMBARAN KERJA PENGURUSAN DIRI


PENDIDIKAN KHAS

Kemahiran 2 KEBERSIHAN DAN KESIHATAN


Nama Murid:
Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar
Muhammad Faunizan Mohd Rani
Norlia Hj Nordin
Nur Maisurah Mustafa
Aktiviti Pengajaran207
Mosep Pengurusan Diri

Tarikh:

Kemahiran 2.3.2 b) Memadan alat-alat penjagaan


badan dengan bahagian-bahagian badan

Arahan: Suaikan alat-alat penjagaan badan ini


dengan bahagian-bahagiab badan yang sesuai.

Encik Mohd Mokhtar Hj Tahar


Muhammad Faunizan Mohd Rani
Norlia Hj Nordin
Nur Maisurah Mustafa