Anda di halaman 1dari 115

NAMA :________________________________________

TAHUN : _______________________________________

0
ISI KANDUNGAN

Bil
TAJUK Muka Surat
1
Nombor Bulat 2-6

Operasi Asas & Operasi Bergabung 7 - 22


2

Nombor Perpuluhan 23 – 34
3

Pecahan 35 -49
4

Peratus 50 – 63
5

Purata 64 – 69
6

Wang 70 - 77
7

Ruang 2M dan Ruang 3M 78 - 87


8

Isipadu Cecair 88 - 95
9

10 Timbangan Berat 96 - 105

Panjang dan Jarak 106 - 119


11

120 – 133
12 Masa dan Waktu

13 Perwakilan Data

14 JAWAPAN 134 - 148

1
1.0 NOMBOR BULAT
1.1 Menamakan sebarang nombor sehingga 1 000 000

Bil Nilai dalam perkataan Nilai dalam angka

1 Dua ratus ribu dua

2 Lapan puluh ribu dua puluh tujuh

3 Enam puluh satu ribu tujuh

4 Lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus

5 Dua ratus empat ribu lima puluh

6 Lapan puluh ribu lima ratus

7 Tujuh ratus dua ribu enam belas

8 Tiga ratus ribu empat ratus lima

9 Empat puluh tujuh ribu lapan ratus enam

10 Sembilan belas ribu lapan puluh sembilan

11 Lapan ratus tiga ribu lima puluh

12 Tujuh puluh lima ribu lima belas

13 Enam puluh ribu sembilan

14 Lima ribu lapan puluh satu

15 Dua puluh lima ribu tiga ratus dua

16 Tiga ratus dua ribu lapan ratus tiga

17 Empat puluh ribu dua ratus

18 Lima puluh tiga ribu empat puluh empat

19. Enam ratus enam ribu enam ratus tiga

20 Tujuh ratus ribu dua

2
1.2 Tuliskan dalam perkataan nilai berikut

Bil Nilai Nilai dalam perkataan

1 12 063

2 4 006

3 3 098

4 3 906

5 193 063

6 700 543

7 90 652

8 76 530

9 72 055

10 22 002

11 33 303

12 40 404

13 55 099

14 209 876

15 107 653

16 70 876

17 11 011

18 76 002

19 53 000

20 76 307

3
1.3 Tentukan nilai terbesar dan nilai terkecil 4-digit yang boleh dibentuk daripada
nombor – nombor berikut

Selisih nilai
Nilai Nilai Jumlah nilai terbesar
Bil Soalan terbesar dengan
terbesar terkecil dengan nilai terkecil
nilai terkecil
1 3, 4, 0, 6

2 1, 2, 1, 3

3 0, 2, 4, 0

4 3, 1, 6, 7,

5 0, 0, 1 ,4

6 3, 5, 2, 9

7 2, 2, 3, 1

8 2, 6, 6, 7

9 6, 2, 5, 7

10 1, 3, 5 ,2

11 5, 3, 2, 1, 7

12 1, 3 ,0, 1 ,0

13 1, 2, 3, 1, 2

14 2, 4, 6, 0, 4

15 9, 9, 2, 0, 8

16 3, 9, 8, 0, 1

17 1, 1, 1, 1, 2

18 3, 3, 4, 4, 3

19 6, 6, 3, 3, 4

20 7, 3, 6, 4, 6

4
1.4 Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang digariskan.

Bil Soalan Nilai tempat Nilai digit

1 23 567

2 34 578

3 20 098

4 129 008

5 234 872

6 109 455

7 3 409

8 2 308

9 3 456

10 23 478

1.5 Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi angka ‘4’.

Bil Soalan Nilai tempat Nilai digit

1 23 450

2 45 789

3 3 409

4 3 004

5 230 643

6 498 123

7 245 093

1.6 Bundarkan yang berikut kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang terdekat

5
Bil Soalan Puluh Ratus Ribu Puluh ribu Ratus Ribu

1 1 423 451

2 545 389

3 76 409

4 9 904

5 230 643

6 498 123

7 245 093

8 235 942

9 5 974

10 12 945

11 11 395

6
12 5 496

13 43 875

14 98 647

15 65 274

16 123 874

17 276 311

18 345 083

19 83 003

20 55 542

7
2.0 OPERASI ASAS
2.1 Operasi tambah: Selesaikan dalam bentuk lazim

a) 2345 + 637 = b) 7654 + 238 = c) 78 + 23 456 =

d) 87654 + 2729 = e) 765 + 23 718 = f) 15 965 + 6028 =

g) 568 + 12 386= h) 76123 + 9282 = i) 8765 + 12243 =

8
2.2 Operasi tolak: Selesaikan dalam bentuk lazim

a) 2345 - 637 = b) 7654 - 238 = c) 7823 - 456 =

d) 87654 - 2729 = e) 76523 - 718 = f) 15 965 - 6028 =

g) 56812 - 386= h) 76123 - 9282 = i) 87657 - 12243 =

9
2.3 Operasi darab: Selesaikan dalam bentuk lazim / lattice.

a) 2345 x 7 = b) 7054 x 8 = c) 7823 x 6 =

d) 8054 x 9 = e) 765 x 23 = f) 509 x 60 =

g) 568 x 12 = h) 612 x 42 = i) 1705 x 24 =

10
2.4 Operasi bahagi: Selesaikan dalam bentuk lazim

a) 2345 ÷ 7 = b) 7656 ÷ 8 = c) 7836 ÷ 6 =

d) 87651 ÷ 9 = e) 7656 ÷ 11 = f) 714 ÷ 21 =

g) 5664 ÷ 32 = h) 76120 ÷ 22 = i) 8733 ÷ 41 =

11
2.5 Penyelesaian Masalah: Aspek bahasa.

Soalan Penyelesaian
1. Bilangan peserta lelaki adalah 3560 orang.
Bilangan peserta wanita adalah 389 lebih
daripada bilangan peserta lelaki. Hitungkan
jumlah peserta wanita.

2.
Kambing : 291 ekor
Lembu : 12 986 ekor

Jumlah ternakan di ladang itu ialah

3.

SMY Lelaki : 1 654


Perempuan : 1953

Jumlah murid dalam sekolah SMY itu ialah

4.

Murid Bilangan setem


yang di kumpul
Fahmi 2 874
Razak 916

Jumlah setem yang dikumpul oleh mereka


berdua ialah

12
Soalan Penyelesaian
5. Jumlah murid dalam sebuah sekolah ialah 1350
orang. Bilangan murid lelaki adalah seramai 799 orang.
Hitungkan bilangan murid perempuan dalam sekolah
itu.

6. Jadual menunjukkan bilangan haiwan dalam dua


buah zoo.

Zoo Bilangan haiwan


KL 3 568
Melaka 1 287

Perbezaan bilangan di antara kedua-dua haiwan


ternakan itu ialah
7. Rajah menunjukkan bilangan setem Azi

4 876

Bilangan setem Milah adalah 237 kurang daripada


bilangan setem Azi. Hitungkan bilangan setem Milah.

8. Rajah menunjukkan bilangan guli Dali dalam sebuah


kotak.

1365 biji guli

Dia memberikan sebanyak 557 biji guli kepada Yem.


Berapakah baki guli Dali yang masih tinggal?

13
Soalan Penyelesaian
9. Sebuah kotak mengandungi 360 biji guli kecil.
Berapakah jumlah guli dalam 13 kotak yang sama itu.

10. Rajah menunjukkan bilangan limau dalam sebuah


kotak.

63 biji
limau

Hitungkan jumlah limau dalam 12 kotak yang sama itu.

11. Rajah menunjukkan bilangan biji dalam sebungkus


coklat.

36 biji
coklat

Hitungkan bilangan biji coklat dalam 15 bungkus yang


sama itu.

12. Sebuah kotak boleh diisi dengan 24 tin minuman.


Hitungkan bilangan tin minuman dalam 20 kotak yang
sama itu.

13. Seramai 352 orang murid ditempatkan sama


banyak ke dalam 8 kelas. Hitungkan bilangan murid
dalam setiap kelas.

14
Soalan Penyelesaian
14.

1152 orang peserta diagihkan sama banyak ke dalam 9


buah kem. Hitungkan bilangan peserta dalam sebuah
kem.

15.

14064 biji manggis dimasukkan sama banyak ke dalam


24 buah kotak besar. Berapakah bilangan manggis dalam
sebuah kotak.

16.

576 ekor kambing diberikan sama banyak kepada


penternak Lee, Lam, Lian dan Pian. Berapa ekor kambing
setiap penternak dapat?

17.

Abu ada 24735 keping setem. Kemudian dia


membahagikan setem tersebut sama banyak kepada
dirinya dan 4 orang kawannya. Berapa keping setem
setiap orang akan dapat?

18.

Sebuah kilang susu menghasilkan 15738 dalam masa


seminggu. Kesemua susu tersebut diedarkan sama banyak
kepada 6 buah pasar raya berdekatan. Berapakah bilangan
botol susu yang diedarkan kepada setiap pasar raya?

3.0 OPERASI BERGABUNG

15
3.1 Operasi Bergabung +, - : Selesaikan dalam bentuk lazim

a) 2345 + 637 - 2740 = b) 7654 + 238 - 6090 =

c) 87654 + 2729 - 79 570 = d) 765 + 23 718 - 18 654 =

e) 568 + 12 386 - 7450 = f) 76123 + 9282 - 45 876 =

g) 68 + 112 386 - 4750 = h) 723 + 860214 - 71450 =

3.2 Operasi - , + : Selesaikan dalam bentuk lazim

16
a) 2345 - 637 + 3876 = b) 7654 - 238 + 976 =

c) 87654 - 2729 + 23 508 = d) 76523 - 718 + 4 590=

e) 56812 - 386 + 234 = f) 76123 - 9282 + 78 =

g) 105000 - 3816 + 2234 = h) 98420 - 36674 + 216372 =

3.3 Operasi + , x : Selesaikan dalam bentuk lazim.

17
a) 765 + 345 x 7 = b) 987 + 54 x 8 =

c) 845 + 74 x 9 = d) 234 + 75 x 23 =

e) 777 + 68 x 12 = f) 765 + 61 x 42 =

g) 23782 + 2351 x 23 = h) 1231 + 126391 x 15 =

3.4 Operasi - x : Selesaikan dalam bentuk lazim.

18
a) 5400 ― 345 x 7 = b) 9081 ― 754 x 8 =

c) 8054 ― 854 x 9 = d) 5022 ― 765 x 3 =

e) 5600 ― 58 x 12 = f) 8766 ― 72 x 32 =

g) 898481 ― 363788 x 21 = h) 563788 ― 214458 x 30 =

3.5 Operasi + , ÷ : Selesaikan dalam bentuk lazim

19
a) 765 + 2345 ÷ 7 = b) 987 + 7656 ÷ 8 =

c) 945 + 87651 ÷ 9 = d) 2300 + 7656 ÷ 11 =

e) 2543 + 5664 ÷ 32 = f) 763 + 76120 ÷ 22 =

g) 65747 + 10404 ÷ 17 = h) 65747 + 13416 ÷ 43 =

3.6 Operasi - ÷ :Selesaikan dalam bentuk lazim

20
a) 1200 ― 2345 ÷ 7 = b) 1300 ― 7656 ÷ 8 =

c) 360 ― 765 ÷ 9 = d) 3411 ― 7656 ÷ 11 =

e) 6530 ― 5664 ÷ 32 = f) 4200 ― 76120 ÷ 22 =

g) 7830 ― 5685 ÷ 15 = h) 9961 ― 8704 ÷ 17 =

3.7 Penyelesaian Masalah Operasi Bergabung : Masalah harian

Soalan Penyelesaian

21
1.

Bilangan peserta lelaki adalah 3560 orang.


Bilangan peserta wanita adalah 389 lebih
daripada bilangan peserta lelaki. Hitungkan
jumlah peserta dalam pertandingan itu.

2.

Amin ada 3450 keping setem. Ben pula ada 750


setem kurang daripada bilangan setem Amin.
Hitungkan jumlah setem mereka berdua.

3.

SK Lelaki : 345 orang


M Perempuan : 360 orang

Bilangan murid sekolah SKP adalah 2 kali


bilangan murid sekolah SKM . Hitungkan
jumlah murid dalam sekolah SKM.

4.

Faiz membeli 3 bungkus coklat . Setiap


bungkus ada 80 biji coklat. Dia memberikan
34 biji coklat kepada adiknya. Berapakah baki
coklat yang ada pada Faiz.

Soalan Penyelesaian
5.

Bilangan murid lelaki adalah seramai 799 orang.


Bilangan murid perempuan dalam sekolah itu
adalah 80 orang kurang daripada bilangan murid
lelaki. Hitungkan jumlah murid dalam sekolah
itu..

22
6.

Rajah menunjukkan bilangan haiwan dalam


sebuah ladang.
234 7
ekor 634
lemb ekor
u kam
bing
Bilangan kerbau adalah 800 ekor kurang
daripada jumlah bilangan lembu dan kambing.
Hitungkan bilangan kerbau.

7.

Rajah menunjukkan bilangan setem Azi

1387 keping
setem

Bilangan setem Milah adalah 237 kurang


daripada bilangan setem Azi. Hitungkan jumlah
bilangan setem mereka berdua..

8.

Jadual menunjukkan bilangan guli Dali.

1190 biji guli

Dia memberikan sebanyak 257 biji guli


kepada Yem. Dia memberi 89 biji guli kepada
Zam. Berapakah baki guli Dali yang masih
tinggal?

4.0 NOMBOR PERPULUHAN

4.1 Hasil bahagi nombor bulat dengan 10, 100 dan 1000

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Jawapan

1 19 2

2 20 2

3 21 2

4 22 3

23
5 23 3

6 24 3

7 25 4

8 26 4

9 27 4

10 28 5

11 29 5

12 30 5

13 31 6

14 32 6

15 33 6

16 34 7

17 35 7

18 36 7

4.2 Hasil bahagi nombor bulat dengan 4, 5

Bil Soalan Jawapan

24
3

4.3 Menukar nombor perpuluhan kepada pecahan persepuluh

Bil Nombor perpuluhan Nombor berpecahan

1 0.2

2 0.4

3 0.6

25
4 0.8

5 1.4

6 2.6

7 2.8

8 4.2

9 3.2

10 3.6

4.4 Menukar nombor perpuluhan kepada pecahan perseratus

Bil Nombor perpuluhan Nombor berpecahan

1 0.04

2 0.05

3 0.12

26
4 0.18

5 0.24

6 0.36

7 0.68

8 4.56

9 3.42

10 3.36

4.5 Menukar nombor perpuluhan kepada pecahan

Bil Nombor perpuluhan Nombor berpecahan

1 0.004

2 0.008

3 0.012

27
4 0.072

5 0.056

6 2.004

7 2.008

8 4.052

9 3.084

10 3.064

4.6 Operasi asas nombor perpuluhan


: +

1. 23.45 + 63.7 = 2. 76.54 + 23.8 =

28
3 6.54 + 27.29 = 4. 76.5 + 23 .7 =

5. 5.68 + 12.386 = 6. 76.123 + 8.2 =

4.7 Operasi asas nombor perpuluhan: ―

1. 23 ― 6.37 = 2. 76 ― 23.8 =

29
3 65 ― 21.293 = 4. 76 ― 23 .73 =

5. 15 ― 12.386 = 6. 23 ― 8.29 =

4.8 Operasi asas nombor perpuluhan : ―

1. 23.4 ― 11.73 = 2. 76.54 ― 23.812 =

30
3 36.5 ― 27.29 = 4. 76.5 ― 23 .78 =

5. 25.68 ― 22.386 = 6. 16.12 ― 8.245 =

4.9 Operasi asas nombor perpuluhan : ×

1. 23.45 × 7 = 2. 6.54 × 8 =

31
3 1.054 × 9 = 4. 6.503 × 7 =

5. 5.68 × 12 = 6. 6.023 × 31 =

4.10 Operasi asas nombor perpuluhan : ×

1. 0.45 × 7 = 2. 0.546 × 8 =

32
3 0.054 × 9 = 4. 0.503 × 6 =

5. 0.68 × 13 = 6. 0.023 × 41 =

4.11 Operasi asas nombor perpuluhan : ÷

1. 23.48 ÷ 8 = 2. 70.56 ÷ 7 =

33
3 6.57 ÷ 9 = 4. 76.5 ÷ 6 =

5. 5.64 ÷ 12 = 6. 76.065 ÷ 33 =

4.12 Operasi asas nombor perpuluhan : ÷

1. 0.504 ÷ 6 = 2. 0.56 ÷ 7 =

34
3 0.585 ÷ 9 = 4. 0.44 ÷ 8 =

5. 0.6 ÷ 12 = 6. 0.264 ÷ 33 =

5.0 PECAHAN
5.1 Tuliskan 2 pecahan setara bagi pecahan-pecahan berikut:

Soalan Pecahan 2 Pecahan Setara (x2, x10)

35
6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19.

20

5.2 Permudahkan pecahan berikut;

Soala Pecahan Soala


Pecahan Pecahan Pecahan termudah
n termudah n

1 19

2 20

3 21

4 22

5 23

36
6 24

7 25

8 26

9 27

10 28

11 29

12 30

13 31

14 32

15 33

16 34

17 35

18 36

5.3 Nyatakan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah

1. 2. 3.

37
4. 5. 6.

7. 8. 9.

5.4 Tukarkan pecahan tak wajar berikut kepada nombor bercampur

So Pecahan Nombor So Pecahan tak Nombor


tak wajar bercampur wajar bercampur
1 21

22
2
23
3
24
4
25

38
5
26
6
27
7
28
8
29
9
30
10
31
11
32
12
33
13
34
14
35
15
36
16
17 37

18 38

19. 39

20 40

5.5 Tukarkan nombor bercampur berikut , kepada pecahan tak wajar.

Nombor Pecahan tak Nombor Pecahan


So So
bercampur wajar bercampur tak wajar
1 1 3
21
2 4
22
2
3 5
23
3
4 6
24
4
5 7
25
5
6 8
26
6
7 9
27
7
8 1
28
8
9 2
29
9
1 3
30
10
2 4
31
11
3 32 5

39
12
4 6
33
13
5 7
34
14
6 8
35
15
7 9
36
16
17 8 1
37
18 9 2
38
19. 1 3
39
20 2 4
40

5.6 Hasil tambah pecahan : Penyebut sama

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Jawapan


1 + 21 +

+ 22 +
2
+ 23 +
3
+ 24 +
4
+ 25 +
5
+ 26 +
6
+ 27 +
7
+ 28 +
8
+ 29 +
9
+ 30 +
10
+ 31 +
11
+ 32 +
12
+ 33 +
13
+ 34 +
14
+ 35 +
15
+ 36 +
16
17 + 37 +

18 + 38 +

40
19. + 39 +

20 + 40 +

5.7 Hasil tambah pecahan : Penyebut tak sama

Bil Soalan Penyelesaian Bil Soalan Penyelesaian


1 + 21 +

+ 22 +
2
+ 23 +
3
+ 24 +
4
+ 25 +
5
+ 26 +
6
+ 27 +
7
+ 28 +
8
+ 29 +
9
+ 30 +
10
+ 31 +
11
+ 32 +
12
+ 33 +
13
+ 34 +
14
+ 35 +
15
+ 36 +
16
17 + 37 +

18 + 38 +

19. + 39 +

20 + 40 +

5.8 Hasil tambah pecahan dan nombor becampur yang penyebutnya sama.

So Hasil tambah Pecahan


1 1 +

2 +
2
2 +
3

41
1 +
4
3 +
5
1 +
6
4 +
7
1 +
8
1 +
9
4 +
10
3 +
11
2 +
12
3 +
13
1 +
14
4 +
15
3 +
16
17 2 +

18 1 +

19. 4 +

20 3 +

5.9 Hasil tolak pecahan : Penyebut sama

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Jawapan


1 – 21 –

– 22 –
2
– 23 –
3
– 24 –
4
– 25 –
5
– 26 –
6
– 27 –
7
– 28 –
8
– 29 –
9
– 30 –
10
– 31 –

42
11
– 32 –
12
– 33 –
13
– 34 –
14
– 35 –
15
– 36 –
16
17 – 37 –

18 – 38 –

19. – 39 –

20 – 40 –

5.10 Hasil tolak pecahan : Penyebut tak sama

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Penyelesaian


1 – 21 –

– 22 –
2
– 23 –
3
– 24 –
4
– 25 –
5
– 26 –
6
– 27 –
7
– 28 –
8
– 29 –
9
– 30 –
10
– 31 –
11
– 32 –
12
– 33 –
13
– 34 –
14
– 35 –
15
– 36 –
16
17 – 37 –

43
18 – 38 –

19. – 39 –

20 – 40 –

5.11 Hasil tolak nombor bercampur dengan pecahan yang penyebutnya sama.

Bil Soalan Jawapan


1 2 –

4 –
2
3 –
3
4 –
4
5 –
5
4 –
6
3 –
7
2 –
8
1 –
9
2 –
10
3 –
11
4 –
12
5 –
13
4 –
14
3 –
15
2 –
16
17 1 –

18 4 –

19. 3 –

20 4 –

5.12 Hasil darab pecahan dengan nombor bulat.

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Jawapan


1 × 9 × 45
21
× 12 × 14
22
2
× 20 23 × 15

44
3
× 30 × 42
24
4
× 28 × 42
25
5
× 21 × 27
26
6
× 18 × 28
27
7
× 16 × 28
28
8
× 18 × 24
29
9
× 27 × 24
30
10
× 21 × 24
31
11
× 24 × 24
32
12
× 24 × 33
33
13
× 10 × 30
34
14
× 15 × 32
35
15
× 20 × 40
36
16
17 × 30 × 32
37
18 × 27 × 36
38
19. × 24 × 30
39
20 × 35 × 48
40

5.13 Hasil darab pecahan dengan nombor bulat ( yang lebih besar daripada 100 )

1. × 4812 = 2. × 648 = 3. × 4816 =

4. × 3600 = 5. × 3144 = 6. × 2359 =

45
7. × 4851 = 8. × 1344 = 9. × 1040 =

5.14 Penyelesaian masalah : pecahan daripada (2M)

1. daripada 30 orang murid lelaki 2. daripada 40 orang dalam sebuah


memakai cermin mata. Berapa orang kelas adalah murid lelaki. Berapa
murid lelaki yang memakai cermin orangkah murid lelaki dalam kelas
mata itu ?

3. daripada 42 buah kereta ialah 4. daripada 32 orang murid


kereta kancil . Berapakah bilangan menaiki bas ke sekolah . Berapa orang
kereta kancil? murid yang menaiki bas ke sekolah ?

46
5. Jumlah murid yang 6. Jumlah kerusi dalam sebuah
mengambil suatu peperiksaan ialah dewan ialah 45 buah . daripada
32 orang . daripadanya gagal . jumlah itu kerusi plastik . Berapakah
Berapakah bilangan murid yang bilangan kerusi plastik ?
gagal ?

5.15 Penyelesaian masalah : pecahan daripada (3M)

1. daripada 30 orang murid lelaki 2. daripada 40 orang dalam


memakai cermin mata. Berapa orang sebuah kelas adalah murid lelaki.
murid lelaki yang tidak memakai Berapa orangkah murid perempuan
cermin mata dalam kelas itu ?

3. daripada 42 buah kereta ialah 4. daripada 32 orang murid


kereta kancil .Bakinya adalah kereta menaiki bas ke sekolah dan bakinya
Iswara. Berapakah bilangan kereta berjalan kaki . Berapa orang murid
Iswara ? yang berjalan kaki ke sekolah

5. Jumlah murid yang 6. Jumlah kerusi dalam sebuah


mengambil suatu peperiksaan ialah dewan ialah 45 buah . daripada
32 orang . daripadanya gagal . jumlah itu kerusi plastik dan
Berapakah bilangan murid yang lulus bakinya kerusi kayu. Berapakah
? bilangan kerusi kayu ?

6.0 PERATUS
6.1 Nyatakan peratus bagi pecahan yang diberikan

47
( Penyebut ada pasangan 100)

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Jawapan


1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40

6.2 Nyatakan peratus bagi pecahan yang diberikan


Pecahan dipermudahkan dahulu

Bil Soalan Jawapan Bil Soalan Jawapan


1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29
10 30

48
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40

6.3 Nyatakan peratus bagi kawasan berlorek daripada seluruh rajah


(Penyebut 2,4,5,10)

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

49
6.4 Nyatakan peratus bagi kawasan berlorek daripada seluruh rajah
(Penyebut bukan 2,4,5 atau 10)

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

6.5 Berapakah peratus huruf ‘A ’daripada semua huruf .

Bil Soalan Jawapan

1 RA S A

50
2 AWAN

3 BUANG

4 KAWA N

5 A LAMA

6 AYUN

7 SAYUR

8 SE J A NGKANG

9 PASIRPUTEH

10 TANJUNG GOH

11 DESASELESA

LEMBAYUNG
12
MALAMI

SELAMATHARIGUR
13
U

14 BARAT KHIDMAT

6.6 Berapakah peratus angka ‘3 ’daripada semua angka .

Bil Soalan Jawapan

1 3 1 1 3

2 4 5 1 5

3 4 93 15

4 35781

5 81671

51
6 1 1 1 1 5

7 11451

8 2311333344

9 1121131141

10 1111222233334444

11 234111222233

12 111311131113

13 222111111333777

14 111222333444555

6.7 Penyelesaian masalah : Berapakah peratus (2M)

Soalan Penyelesaian
1. Berapakah peratus 8 orang murid lelaki
daripada seramai 40 orang dalam sebuah kelas.

2. Berapakah peratus 12 ekor lembu daripada 50


ekor ternakan yang diternak oleh Kannan ?

52
3. Berapakah peratus 4 biji manggis daripada 20
biji buah-buahan dalam sebuah bakul ?

4. Berapakah peratus 6 buah buku cerita dariada


30 buah buku dalam sebuah rak ?

6.8 Penyelesaian masalah : Peratus daripada (3M)

Soalan Penyelesaian
1. Sebuah kelas terdiri daripada 8 orang murid
India, 15 orang murid Cina dan 17 orang murid
Melayu. Berapakah peratus murid India daripada
semua murid dalam kelas itu.

2.
Rumah P Q
Mata 32 48

Berapakah peratus mata Rumah P daripada jumlah


mata kedua-dua rumah

3.
Kandang Bilangan lembu
P 24
Q 36

Berapakah peratus bilangan lembu dalam kandang


P berbanding jumlah lembu dalam kedua-dua
kandang.

53
4.
Bil Bayaran
Air RM90
Elektrik
Jumlah RM120

Berapakah peratus bayaran bil elektrik daripada


jumlah bayaran kedua-dua bil itu ?

6.9 Peratus daripada suatu nilai ( Bilangan sifar melebihi 2)

Bil Soalan Jawapan

1 3% daripada 600

2 4% daripada 3000

3 8 % daripada 700

4 9% daripada 2000

5 2% daripada 300

6 7% daripada 4000

7 10% daripada 30

8 20% daripada 40

9 40% daripada 60

10 50% daripada 70

11 60% daripada 80

12 70% daripada 90

13 80% daripada 20

54
14 90% daripada 10

Bil Soalan Jawapan

15 10% daripada RM100

16 20% daripada RM200

17 40% daripada RM300

18 50% daripada RM400

19 60 % daripada RM530

20 70% daripada RM650

21 80% daripada RM7800

22 25% daripada RM400

23 35% daripada RM6000

24 45% daripada RM800

25 55% daripada RM9000

26 75% daripada RM500

27 85% daripada RM6000

28 95% daripada RM800

6.10 Peratus daripada suatu nilai


( Bilangan sifar (1) atau tiada langsung)

Bil Soalan Jawapan

55
1 3% daripada 60

2 4% daripada 30

3 8 % daripada 70

4 9% daripada 20

5 2% daripada 30

6 7% daripada 40

7 10% daripada 3

8 20% daripada 4

9 40% daripada 6

10 50% daripada 7

11 60% daripada 8

12 70% daripada 9

13 80% daripada 2

14 90% daripada 1

Bil Soalan Jawapan

15 10% daripada RM1

16 20% daripada RM2

17 40% daripada RM3

18 5% daripada RM40

19 60 % daripada RM53

56
20 70% daripada RM65

21 80% daripada RM78

22 25% daripada RM4

23 35% daripada RM60

24 45% daripada RM8

25 55% daripada RM9

26 75% daripada RM5

27 85% daripada RM6

28 95% daripada RM8

6.11 Penyelesaian masalah : Peratus daripada (2M)

Soalan Penyelesaian
1. 30% daripada 60 orang memakai topi merah
. Berapakah bilangan orang yang memakai topi
merah?

2. 40% daripada 50 orang murid telah mendapat


A dalam Matematik. Berapakah bilangan murid
yang mendapat A dalam Matematik?

57
3. 65% daripada 300 ekor burung adalah burung
tiung. Berapakah bilangan burung tiung?

4. 85% daripada 200 ekor ayam telah bertelur.


Berapakah bilangan ayam yang telah bertelur?

6.12 Penyelesaian masalah : Peratus daripada (3M)

Soalan Penyelesaian
1. 30% daripada 60 orang memakai topi merah
dan selebihnya topi hijau . Berapakah bilangan
orang yang memakai topi hijau?

2. 40% daripada 50 orang murid telah mendapat


A dalam Matematik dan bakinya mendapat B .
Berapakah bilangan murid yang mendapat B dalam
Matematik?

3. 65% daripada 300 ekor burung adalah burung


tiung dan bakinya burung pipit . Berapakah
bilangan burung pipit?

58
4. 85% daripada 200 ekor ayam telah bertelur.
Berapakah bilangan ayam yang belum bertelur?

7.0 PURATA

7.1 Hitungkan purata bagi nombor-nombor berikut

1. 45 , 65 dan 76 2. 5 , 7 , 44 dan 76

3. 76 , 243 dan 701 4. 465 , 7 ,90 , 23 dan 45

5. 57 , 265 , 87 dan 3 6. 65 , 876 , 200 dan 43

59
7.2 Hitungkan purata bagi ukuran – ukuran berikut berikut

1. 40 sen , RM1.60 dan 70 sen 2. Hitungkan purata ,dalam g,


1.4 kg , 500 g dan 800 g

3. 60 sen , RM2 , RM1.70 dan 4. Hitungkan purata , dalam ml,


90 sen 660 ml, 1 l , 320 ml dan 1.3 l

5. RM4, 50 sen , RM2.60 , 80 sen 6. Hitungkan purata, dalam m,


dan RM12.50 4km ,2.3 km , 340 m , 560 m
dan 300 m

7.3 Hitungkan purata setiap murid/ rumah : Dalam bentuk jadual

Soalan Penyelesaian

60
1.
Murid P Q R
Markah 66 56 88

2.
Murid P Q R S
Markah 66 56 88 30

3.
Murid P Q R S T
Markah 66 56 88 30 40

4.
Rumah P Q R
Markah 606 556 884

7.4 Hitungkan purata mata setiap murid/rumah : Jadual

1. 2.
Murid Mata Murid Mata
P 56 P 56
Q 34 Q 34
R 66 R 66
S 60

61
3 4.
Murid Mata Rumah Mata
P 56 Kuning 356
Q 34 Hijau 544
R 66 Merah 456
S 60
T 44

5. 6.
Rumah Mata Rumah Mata
Kuning 356 Kuning 356
Hijau 544 Hijau 544
Merah 456 Merah 456
Kuning 236 Kuning 236
Ungu 458

7.5 Diberi purata : Cari nilai yang tertinggal

7.5.1 Diberi purata setiap soalan ialah 15 . Hitungkan nilai x .

1. 35 , 7 ,x 2. 20 , 12 , 3 , x

3 33 , 20 , 2 , 5 , x 4. 45 , 10 , 3 , 16 , x

62
5. 23 , 8 , 13 , x 6. 2 , 17 , x

7.5.2 Diberi purata markah setiap murid ialah 65 . Hitungkan X.

1. 2

Murid Mata Murid Mata


P 96 P 96
Q 34 Q 34
R X R 66
S X
.

3 4.

Murid Mata Rumah Mata


P 96 Tuah 46
Q 34 Jebat 56
R 66 Lekir X
S 76
T X

63
5. 6.

Rumah Mata Rumah Mata


Tuah 56 Tuah 56
Jebat 34 Jebat 34
Lekir 66 Lekir 66
Kasturi X Kasturi 45
Lekiu X

8.0 WANG

8.1 Operasi bergabung + ,-

1. RM4 + 70 sen ― 90 sen = 2. RM2.80 ― RM2 + 60 sen =

3. RM5.60 + 55 sen ― RM3.15 = 4. RM8 ― 65 sen + RM2.75 =

5. RM7 + 70 sen ― RM3.90= 6. RM2.80 ―RM1. 90 + 75 sen =

64
8.2 Jumlahkan hasil belian di bawah

1. 2.
    
RM3 RM2.80 60sen
Sebuah RM3 sebatang 90 sen

3 4.

     
RM3.60 RM5 80 sen Sebilah 80 sen sebuah RM1.60

5. 6.

  
  
55 sen 90sen
Sebatang RM2.80
60 sen sehelaiRM4
RM1.20

8.3 Fendi membeli barangan seperti yang ditunjukkan pada jadual. Hitungkan jumlah
wang yang dia perlu bayar

1. 2.
Barang Harga Bilangan Sayur Harga Berat
seunit dibeli sekg dibeli
Pen RM13 2 Bayam RM2 4 kg
Pemadam 30 sen 3 Kobis RM6.50 2 kg

65
3 4.
Air Harga Bilangan Air Harga Bilangan
sekotak dibeli segelas diminum
P RM2 7 kotak The RM1.20 8 gelas
Q 80 sen 5 kotak Kopi O 80 sen 4 gelas

5. 6.

Minyak Harga Berat Ikan Harga Berat


sebotol dibeli sekg dibeli
Masak RM12 2 botol Kembung RM5 2 kg
Petrol RM1.50 3 botol Tongkol RM6.50 3 kg

8.4 Mencari baki apabila membeli barang .

Zie ada RM10 . Dia membeli barang-barang di bawah. Berapakah baki wangnya

1. 2.

    
Sebuah RM3 sebatang 90 sen
RM3 RM2.80 60sen

66
3 4.

    
Sebilah 80 sen sebuah RM1.60
RM3.60 RM5 80 sen

5. 6.

        
55 sen 90sen RM2.80 RM4 Sebatang 60 sen sehelai RM1.20

8.5 Fendi ada RM30 . Dia membeli barangan seperti yang ditunjukkan pada jadual.
Hitungkan baki wang yang Fendi yang masih tinggal

1. 2.

Barang Harga Bilangan Sayur Harga Berat


seunit dibeli sekg dibeli
Pen RM13 2 Bayam RM2 4 kg
Pemadam 30 sen 3 Kobis RM6.50 2 kg

3 4.
Air Harga Bilangan Air Harga Bilangan
sekotak dibeli segelas diminum
P RM2 7 kotak The RM1.20 8 gelas
Q 80 sen 5 kotak Kopi O 80 sen 4 gelas

67
5. 6.
Minyak Harga Berat Ikan Harga Berat
sebotol dibeli sekg dibeli
Masak RM12 2 botol Kembung RM5 2 kg
Petrol RM1.50 3 botol Tongkol RM6.50 3 kg

8.6 Penyelesaian masalah : istilah dan harian.

Soalan Penyelesaian
1. Fetty menyimpan wang 30 sen setiap hari.
Berapakah jumlah wang yang disimpan dalam masa 12
hari?

2. Wang sebanyak RM17.60 diberikan sama banyak


kepada Ani , Ana , Ali dan Azi . Berapakah wang yang
Azi dapat?

3.

RM12.50 RM6.00

Kek Coklat Kek Pisang

Azlan membeli 2 kek coklat dan 3 kek pisang. Berapakah


jumlah harga yang perlu dia bayar?

4.
 RM155.00
Radi membeli 2 biji mainan komputer . Dia membayar
dengan RM400 .Berapakah baki wangnya ?

68
Soalan Penyelesaian
5.
Buah- buahan Harga sekilogram
Manggis RM6
Jambu RM5.50

Fared membeli 3 kg manggis dan sekg jambu. Berapakah


jumlah yang perlu dia bayar ?

6.
 Sebuah RM18.90

Maniam ada 5 keping wang RM5 .Dia membeli mainan


di atas. Berapakah baki wangnya.

7.
   
Sekeping RM2 Sebatang RM3
60 sen RM1.40
Hasni Dol

Perbezaan harga belian barang di antara Hasni dan Dol


ialah

8.
Linda ada RM10. Dia
membeli sebiji
tembikai itu yang
beratnya 5 kg .
Berapakah baki
wangnya.
1 Kg RM1.70

8.7 Penyelesaian masalah : uniter dalam wang

1. 2.

  
43buah
buahRM10
RM4.50

69
Berapakah harga 2 buah yang Berapakah harga 3 batang pensil yang
sama itu ? sama itu ?

3 4. Harga 2 kotak air laici ialah


RM2.60 . Berapakah harga 7 kotak air
 laici yang sama itu ?
Sekotak RM4.80

Berapakah harga 4 buah disket


yang sama itu ?

5. Harga 4 batang pen yang 6. Harga 20 biji limau yang sama


sama ialah RM9. Berapakah harga saiz ialah RM5 . Berapakah harga 8
5 batang pen yang sama itu ? biji limau yang sama itu ?

9.0 RUANG
9.1 Lukiskan bentuk-bentuk berikut:

1. Segiempat tepat berukuran 2. Segiempat sama bersisi 3 cm


3 cm panjang dan 2 cm panjang

70
3 Segitiga sama kaki 4. Bulatan berjejari 2 cm

5. Segitiga bersudut tegak 6. Segitiga sama sisi PQR

9.2 Ruang : Kemahiran melukis pepejal

1. Kun 2. Kubus

3 Kuboid 4. Silinder

71
5. Piramid tapak segiempat 6. Sfera
tepat.

9.3 Berdasarkan ciri-ciri yang diberi namakan pepejal itu.

1. 2.

1Tiada
bucu bucu
Ada permukaan
Semua melengkung
permukaan melengkung
Ada 1 satah berbentuk bulat

3 4.
8 bucu
4Tiada bucu
satah berbentuk segiempat
Ada
tepat permukaan melengkung
2Ada 2 satah
satah berbentuk
berbentuk bulat
segiempat
sama

5. 6.

58bucu
bucu
Ada 4 satah contoh berbentuk
12 tepi
segitiga
6 satah kaki sama segiempat
berbentuk
Ada
sama1 satah berbentuk
segiempat sama

72
9.4 Ciri – ciri pepejal

1.
Pepejal Bilangan tepi
Sfera
Kun
Kuboid
Kubus
Silinder
Piramid tapak segiempat sama

2.
Pepejal Bilangan bucu
Sfera
Kun
Kuboid
Kubus
Silinder
Piramid tapak segiempat sama

3.
Pepejal Bilangan permukaan / satah rata
Sfera
Kun
Kuboid
Kubus
Silinder
Piramid tapak segiempat sama

4.
Pepejal Bentuk permukaan /satah rata
Sfera
Kun
Kuboid
Kubus
Silinder
Piramid tapak segiempat sama

9.5 PERIMETER :

9.5.1 Tentukan perimeter, dalam cm, seluruh rajah

1. 2.
6 cm
4 cm

73
3 4.

3 cm4 cm

5. 6.

3 cm

6 cm

9.5.2 Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek

1. 2.
64cm
cm

74
3. 4.

3 cm 4 cm

5. 6.

3 cm

6 cm

9.5.3 Perimeter : Tentukan perimeter, dalam cm, seluruh rajah

1. 2.

Q 4 cm
8 cm

9 cm 3 cm
Q
Q adalah sebuah segiempat sama.
Q adalah segiempat sama.

3 4.
3 cm
3 cm 2 cm

6 cm 2 cm
4 cm

Rajah terdiri daripada tiga segiempat Rajah terdiri daripada tiga


tepat yang sama besar. segiempat tepat yang sama besar.

75 10 cm
5. 3 cm 6.
4 cm
89cm
cm
3 cm
10 cm
12 cm

9.5.4 Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek

1. 2. 9 cm

4 cm Q
Q
3 cm
9 cm 13 cm

Q adalah sebuah segiempat sama. Q adalah sebuah segiempat sama.

3. 10 cm 4.

7 cm Q 7 cm
Q 3 cm
12 cm

Q adalah sebuah segi tiga sama sisi. Q adalah sebuah segiempat sama.

5. 6.
Q 3 cm
P Q 6 cm
P 4 cm
12 cm
3 cm 6 cm
P dan Q adalah segiempat sama. P dan Q adalah segi tiga sama sisi.

76
9.6 LUAS

9.6.1 Tentukan luas , dalam cm², seluruh rajah

1. 2.
12 cm
Q 4 cm Q 2 cm
6 cm
9 cm

Q adalah sebuah segiempat sama. Q adalah sebuah segiempat sama.

3 7 cm 4.
2 cm 2 cm
5 cm

5 cm
2 cm
8 cm
10 cm

10 cm

7 cm
5. 6.
4 cm
Q 5 cm
3 cm
5 cm
12 cm
2 cm
Q adalah sebuah segiempat sama

9.6.2 Kirakan luas , dalam cm ², kawasan berlorek.

1. 2.

5 cm 3 cm
Q
Q 5 cm

7 cm

77
Q adalah sebuah segiempat sama Q adalah sebuah segiempat sama

3. 2 cm 4.
Q 3 cm
5 cm Q

9 cm
8 cm

Q adalah sebuah segiempat sama Q adalah sebuah segiempat sama.

5. 6.
Q
Q 5 cm
P 3 cm
8 cm 6 cm

Q adalah sebuah segiempat sama P dan Q adalah segiempat sama


bersisi 2 cm. bersisi 2 cm.

10.0 ISIPADU CECAIR

10.1 Pertukaran unit.

Tukarkan isipadu dalam unit l kepada unit ml dan sebaliknya

Bil Soalan ml Bil Soalan l


1 0. 1 l 21 50 ml
2 1.15 l 22 80 ml
3 1.2 l 23 55 ml
4 1.25 l 24 60 ml
5 1.35 l 25 700 ml
6 2.45 l 26 960 ml
7 0.5 l 27 820 ml
8 2.55 l 28 280 ml
9 2.6 l 29 390 ml

78
10 2.7 l 30 2095 ml
11 3.75 l 31 1095 ml
12 0.8 l 32 4005 ml
13 3.85 l 33 4010 ml
14 0. 9 l 34 8015 ml
15 4.95 l 35 4020 ml
16 5.5 l 36 6025 ml
17 5.1 l 37 4030 ml
18 5.15 l 38 10040 ml
19 6.2 l 39 15050 ml
20 8.06 l 40 20 000 ml

10.2 Tukarkan unit bergabung ( l , ml ) kepada unit ml

Bil Soalan ml
1 1 l 10 ml
2 1l 15 ml
3 1l 20ml
4 1l 25 ml
5 1l 35 ml
6 2l 40 ml
7 2l 45 ml
8 2l 50 ml
9 2l 55 ml
10 2l 60 ml
11 2l 70 ml
12 3l 75 ml
13 3l 80 ml
14 3l 85 ml
15 4l 90 ml
16 4l 95 ml
17 5l 5 ml
18 5l 10 ml
19 5l 15 ml

79
20 6l 20 ml

10.3 Tukarkan pecahan liter kepada unit ml

Bil Soalan ml
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
7 l
8 l
9 l
10 l
11 l
12 1l
13 1l
14 1l
15 1l
16 2l
17 2l
18 3l
19 3l
20 3l

10.4 Membaca ukuran isipadu pada bikar, silinder bersenggat.

80
1. 2.

500ml
500ml

3 4.

1 liter
500ml

5. 6.

1 liter
1 liter

10.5 Hasil + , - , × dan ÷ dalam ukuran isipadu cecair. Nyatakan jawapan dalam ml .

1. 2.34 l + 800 ml = 2. 4.2 l + 950 ml =

81
3 875 ml + 1.5 l = 4. 1.3 l ― 450 ml =

5. 3.8 l ― 560 ml 6. 1.25 l ― 380 ml =

7. 3.2 l × 7 = 8. 0.54 l × 4 =

9. 1.13 l × 12 = 10. 2.4 l ÷ 6 =

82
11. 3.26 l ÷ 5 = 12. 2.88 l ÷ 12 =

10.6 Penyelesaian masalah : istilah dan harian

1. 2.

Minya Q
P k Q
masak
850ml 1.35 l
3l
Jumlah isipadu , dalam ml, kedua- Minyak daripada bekas itu dituang sama
dua bekas itu ialah banyak ke dalam 5 bekas. Berapakah
isipadu, dalam ml, setiap bekas ?

3 4.

Air
Mango
525 ml
Q
2.7 l

Berapakah isipadu , dalam l, 7 kotak


Sebanyak 750 ml air diambil minuman yang sama seperti di atas ?
daripada bekas Q itu. Berapakah
baki isipadu ,dalam ml, yang masih
tinggal dalam bekas Q ?

83
5. Isipadu air dalam sebuah 6. Isipadu sebuah bekas ialah 2.2 l .
bekas ialah 2.5 l . Ibu menambah Chin mengeluarkan 990 m l air itu.
lagi 770 m l supaya bekas itu Berapakah baki isipadu ,dalam m l, air
penuh. Berapakah jumlah , dalam dalam bekas itu?
m l , bekas itu ?

7. Air berisipadu 3.2 l dituang 8. Isipadu sebotol air mineral ialah


sama banyak ke dalam 4 buah 600 m l . Berapakah isipadu ,dalam l, 8
gelas. Berapakah isipadu , dalam m botol air mineral yang sama itu ?
l , setiap gelas ?

9. daripada 2.4 l air oren 10. Nyatakan dalam m l , 40%


telah diminum dan bakinya daripada 3 l air ialah
disimpan. Hitungkan isipadu,
dalam m l, air oren yang disimpan.

11.0 TIMBANGAN BERAT

11.1 Tukarkan isipadu dalam unit kg kepada unit g dan sebaliknya

Bil Soalan g Bil Soalan kg


1 0. 1 kg 21 50 g
2 1.15 kg 22 80 g
3 1.2 kg 23 55 g
4 1.25 kg 24 60 g

84
5 1.35 kg 25 700 g
6 2.45 kg 26 960 g
7 0.5 kg 27 820 g
8 2.55 kg 28 1 280 g
9 2.6 kg 29 1 390 g
10 2.7 kg 30 2 090 g
11 3.75 kg 31 1 090 g
12 0.8 kg 32 4 080 g
13 3.85 kg 33 4 010 g
14 0. 9 kg 34 5 010 g
15 4.95 kg 35 6 020 g
16 5.5 kg 36 7 020 g
17 5.1 kg 37 8 030 g
18 5.15 kg 38 10 040 g
19 6.2 kg 39 15 050 g
20 8.07 kg 40 20 000 g

11.2 Tukarkan unit bergabung ( kg , g ) kepada unit g

Bil Soalan g
1 1 kg 10 g
2 1kg 15 g
3 1kg 20g
4 1 kg 25 g
5 1kg 35 g
6 2kg 40 g
7 2kg 45 g
8 2kg 50 g
9 2kg 55 g
10 2kg 60 g
11 2kg 70 g
12 3kg 75 g
13 3kg 80 g

85
14 3kg 85 g
15 4kg 90 g
16 4kg 95 g
17 5kg 5 g
18 5kg 10 g
19 5kg 15 g
20 6 kg 20 g

11.3 Tukarkan pecahan kg kepada unit g

Bil Soalan g
1 kg

2 kg

3 kg

4 2 kg

5 2 kg

6 2 kg

7 3 kg

8 3 kg

9 3 kg

10 4 kg

11 4 kg

12 4 kg

13 5 kg

14 5 kg

15 5 kg

16 6 kg

17 6 kg

18 6 kg

19 7 kg

86
20 7 kg

11.4 Membaca ukuran berat,dalam kg dan g, berdasarkan timbangan berikut

1. 2.

00
44 kg
kg 11

33 22

3 4.
KEK P

0
0
4 kg 1
4 kg 1
3 2
3 2

5. 6.
KEK
KEKQR

00
4 4 kgkg 1 1

33 22

11.5 Membaca ukuran berat, dalam kg dan g , berdasarkan timbangan berikut

1. 2.

00
44 kg
kg 11

33 22
87
3 4.

0
0
kg 1
44 kg
4 kg 1
33 22
3 2

5. 6.

00
44 44 kgkg 11 11
kgkg

33 33 22 22

11.6 Membaca ukuran berat ,dalam g dan kg , berdasarkan timbangan berikut

1. 2.

0
0
g
g
750 250
750 250

500
500

88
3. 4.

00

gg
750
750 250
250

500
500

5. 6.

0
0
g
g
750 250
750 250

500
500

11.7 Hasil + , - , × dan ÷ dalam timbangan berat. Nyatakan jawapan dalam gram.

1. 3.2 kg + 750 g = 2. 2.09 kg + 560 g =

3 350 g + 1.76 kg = 4. 3.62 kg ― 700 g =

89
5. 1.8 kg ― 990 g = 6. 2.24 kg ― 870 g =

7. 2.34 kg × 6 = 8. 0.56 kg × 8 =

9. 1.08 kg × 16 = 10. 4 kg ÷ 8 =

11. 3.42 kg ÷ 9 = 12. 2.76 kg ÷ 12 =

90
11.8 Penyelesaian masalah : istilah dan harian

1. 2. Berat sebuah kerusi ialah 1.4 kg.


1.2 kg 870 g Berapakah berat, dalam g, 6 buah
kerusi yang sama itu ?

Jumlah berat, dalam kg, kedua-dua


kotak di atas ialah

3 4. Kek seberat 2.4 kg, dipotong


750 g sama berat kepada 8 bahagian.
1.6 kg
Berapakah berat, dalam g, setiap
bahagian ?
Perbezaan berat, dalam g, di antara
kedua-dua kek di atas ialah

5. 6. Deli telah membeli 1.4 kg udang


1.3 kg dan Farah telah membeli 780 g
udang . Berapakah jumlah berat,
dalam g, udang yang dibeli oleh
Adik telah mengambil 550 g mereka berdua?
daripada kek itu. Berapakah baki
berat , dalam g, kek itu ?

7. 8.

0
kg
44 0 kg 1

4 kg 1
33 22

3 2
91
Kayu pada penimbang dipotong sama
berat kepada 4 bahagian. Berapakah
Sebiji limau dikeluarkan daripada berat, dalam g, setiap bahagian?
penimbang itu dan didapati berat
penimbang menjadi 800g.
Berapakah berat dalam g, sebiji
limau itu?

9. 10.
KEK Q

00
4 1
gkg
750 250
3 2

500
Apabila diletakkan sebiji biskut di
Berat kotak iala 170 g. Hitungkan atas kek itu berat menjadi 2100 g.
berat , dalam kg, bola itu. Berapakah berat, dalam g, biskut itu ?

12.0 PANJANG DAN JARAK

12.1 Tukarkan jarak dalam unit km kepada unit m dan sebaliknya

Bil Soalan m Bil Soalan km


1 0. 1 km 21 50 m
2 1.15 km 22 80 m
3 1.2 km 23 55 m
4 1.25 km 24 60 m
5 1.35 km 25 700 m
6 2.45 km 26 960 m
7 0.5 km 27 1 820 m
8 2.55 km 28 1 080 m
9 2.6 km 29 1 390 m

92
10 2.7 km 30 2 070 m
10 3.75 km 31 3 890 m
12 0.8 km 32 4 010 m
13 3.85 km 33 4 800 m
14 0. 9 km 34 5 010 m
15 4.95 km 35 6 320 m
16 5.5 km 36 6 250 m
17 5.1 km 37 7 530 m
18 5.15 km 38 10 040 m
19 6.2 km 39 15 050 m
20 10.4 km 40 18 600 m

12.2 Tukarkan panjang berikut dalam unit m kepada unit cm dan sebaliknya

Bil Soalan cm Bil Soalan m


1 0. 1 m 21 50 cm
2 1.15 m 22 80 cm
3 1.2 m 23 55 cm
4 1.25 m 24 60 cm
5 1.35 m 25 700 cm
6 2.45 m 26 960 cm
7 0.5 m 27 820 cm
8 2.55 m 28 280 cm
9 2.6 m 29 390 cm
10 2.7 m 30 2 095 cm
11 3.75 m 31 1 095 cm
12 0.8 m 32 4 005 cm
13 3.85 m 33 4 010 cm
14 0. 9 m 34 8 015 cm
15 4.95 m 35 4 020 cm
16 5.5 m 36 6 025 cm
17 5.1 m 37 4 030 cm
18 5.15 m 38 10 040 cm

93
19 6.2 m 39 15 050 cm
20 10.7 m 40 20 000 cm

12.3 Tukarkan unit bergabung ( km , m ) kepada unit m

Bil Soalan m
1 1km 10 m
2 1km 15 m
3 1km 20m
4 1km 25 m
5 1km 35 m
6 2km 40 m
7 2km 45 m
8 2km 50 m
9 2km 55 m
10 2km 60 m
11 2km 70 m
12 3km 75 m
13 3km 80 m
14 3km 85 m
15 4km 90 m
16 4km 95 m
17 5km 5 m
18 5km 10 m
19 5km 15 m
20 6km 20 m

94
12.4 Tukarkan unit bergabung ( m , cm ) kepada unit cm

Bil Soalan cm
1 1m 5 cm
2 1m 8 cm
3 1m 9cm
4 1m 4 cm
5 1m 2cm
6 2m 4 cm
7 2m 5 cm
8 2m 6 cm
9 2m 7 cm
10 2m 8 cm
11 2m 9 cm
12 3m 2 cm
13 3m 8 cm
14 3m 5 cm
15 4m 9 cm
16 4m 7 cm
17 5m 5 cm
18 5m 8 cm
19 5m 9 cm
20 6m 7 cm

12.5 Tukarkan pecahan jarak ( km) kepada unit m

Bil Soalan m
1 km
2 km
3 km
4 km

95
5 km
6 km
7 km
8 km
9 km
10 km
11 km
12 4km
13 5km
14 5 km
15 5km
16 6km
17 6 km
18 6km
19 7km
20 7km

12.6 Tukarkan pecahan panjang ( m) kepada unit cm

Bil Soalan cm
1 m
2 m
3 m
4 2m
5 2m
6 2m
7 3m
8 3m
9 3m
10 4m
11 4m
12 4m
13 5m
14 5m
15 5m

96
16 6m
17 6m
18 6m
19 7m
20 7m

12.7 Membaca ukuran dengan pembaris : Nyatakan jawapan dalam cm dan mm .

1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

12.8 Penyelesaian masalah : Ukuran daripada pembaris

97
1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cm
Kayu pada rajah di atas dipotong sama panjangkepada 3 bahagian.
Berapakah panjang,dalam mm, setiap bahagian?

2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

Tali pada rajah dipotong kepada dua bahagian. Bahagian pertama


panjangnya 5.6 cm. Hitungkan panjang , dalam mm ,bahagian kedua.

3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

Berapakah panjang, dalam mm, 6 benang yang sama seperti di atas?

4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

Andi menambah lagi 3.6 cm panjang pada ukuran garis itu. Berapakah
jumlah panjang , dalam mm , garis itu ?

12.9 Hasil + , - , × dan ÷ dalam ukuran panjang .Nyatakan jawapan dalam cm .

1. 1.7 m + 35 cm = 2. 3.6 m + 75 cm =

98
3 80 cm + 1 m = 4. 3.2 m ― 45 cm =

5. 650 cm ― 3.8 m = 6. 3 m ― 195 cm =

7. 3.4 m × 3 = 8. 1.05 m × 8 =

9. 0.8 m × 12 = 10. 3.4 m ÷ 5 =

99
11. 15.6 m ÷ 6 = 12. 3.9 m ÷ 13 =

12.10 Hasil + , - , × dan ÷ dalam ukuran jarak .Nyatakan jawapan dalam m .

1. 1.7 km + 830 m = 2. 3.6 km + 750 m =

3 870 m + 1 km = 4. 3.25 km ― 745 m =

5. 6500 m ― 3.8 km = 6. 3 km ― 1950 m =

100
7. 3.04 km × 3 = 8. 1.05 km × 7 =

9. 0.8 km × 15 = 10. 7.04 km ÷ 5 =

11. 5.4 km ÷ 6 = 12. 3.65 km ÷ 13 =

12.11 Penyelesaian masalah jarak : istilah dan harian


800m
1. A h
2.
my Sekola M
1.4km in
1.4 km d
Rajah menunjukkan
Sekolah jarak searah780 m
Masji
dari simpang .Berapakah jarak,
dalam m, dari sekolah ke masjid. Berapakah jumlah jarak, dalam m,
dari rumah Amy ke rumah Min

101
melalui sekolah ?

3 4. Ali berlari membawa baton


10 km sejauh 1.2km dan Chin menyambung
P 7.4 km R larian itu sejauh 840 m lagi.
Q
Berapakah jumlah jarak, dalam m,
larian itu ?
Berapakah jarak, dalam m, dari Q
ke R ?

5. Azli berlari satu pusingan 6. Jarak dari P ke Q ialah 4.2 km.


trek sejauh 400 m. Berapakah Azhar memandu kereta dari P dan
jauh , dalam km, Azli berlari 12 berhenti 800 m sebelum Q .
pusingan ? Berapakah jarak , dalam m, Azhar
memandu kereta itu ?

12.12 Penyelesaian masalah panjang : istilah dan harian

1. 2.
1.7m
1.5 m  75
cm 75 cm
Rudy kotak
Perbezaan panjang, dalam cm, di
antara kedua-dua tali itu ialah Berapakah jumlah tinggi , dalam cm ,
apabila Rudy berdiri di atas kotak
itu ?

102
3. 4. Sebuah kayu yang panjangnya
8.34 m dipotong sama panjang kepada
6 bahagian. Berapakah panjang ,
12.6 m dalam cm, setiap bahagian ?

Berapakah panjang, dalam cm, 3


gulung getah yang sama itu ?

5. Segulung tali panjangnya 8m 6. Sebatang tebu panjangnya 3.5 m .


. Amy telah mengambil 3.6m Ibu memotong tebu itu kepada dua
daripadanya. Berapakah baki bahagian. Bahagian pertama
panjang, dalam cm , tali itu ? panjangnya 80cm. Berapakah panjang
, dalam cm, bahagian kedua?

13.0 MASA DAN WAKTU

13.1 Tukarkan waktu di bawah kepada sistem waktu 24 jam dan sebaliknya.

Bil Soalan Sistem Bil Soalan a.m.


24 jam p.m.
1 1.30 pagi 21 Jam 00 25
2 2.30 pagi 22 Jam 01 55
3 4.45 petang 23 jam 02 20
4 3.55 petang 24 Jam 03 10
5 6.10 petang 25 Jam 04 25
6 7.40 malam 26 Jam 05 45
7 8.15 malam 27 jam 06 35
8 9.25 malam 28 Jam 07 15
9 10.36 malam 29 Jam 08 20
10 11.59 malam 30 Jam 09 30
11 2.45 a.m. 31 Jam 10 25
12 4.39 a.m. 32 Jam 11 55
13 5.30 a.m. 33 jam 12 20
14 6.34 a.m. 34 Jam 13 10
15 7.12 a.m. 35 Jam 14 09
16 2.15 p.m. 36 Jam 15 40

103
17 3.20 p.m. 37 Jam 16 10
18 4.15 p.m. 38 Jam 17 35
19 9.50 p.m. 39 Jam 18 40
20 10.26 p.m. 40 Jam 19 40

13.2 Tukarkan waktu di bawah kepada sistem waktu 24 jam.

1. 2.
12 12

9 9 3 3

6 6

Petang malam

3 4.

12 12

9 9 3 3

6 6

Petang malam

5. 6.
12
12
9 3
9 3
6
6

Petang malam

104
13.3 Tukarkan waktu di bawah kepada sistem waktu 24 jam.

1. 2.
12 12

9 9 3 3

6 6

a.m. p.m.

3 4.

12 12

9 9 3 3

6 6

a.m. p.m.

5. 6.
12
12
9 3
9 3
6
6

a.m. p.m.

13.4 Lukiskan pada jarum jam dan jarum minit untuk waktu berikut.

1. 2.
12 12

9 9 3 3

6 6

Jam 05 35 Jam 13 25

105
3 4.

12 12

9 9 3 3

6 6

Jam 16 40 Jam 20 15

5. 6.
12
12
9 3
9 3
6
6

Jam 21 05 Jam 23 55

13.5 Penukaran unit tempoh masa.

Bil Soalan Jawapan

1 1 jam 20 minit kepada minit

2 2 jam 15 minit kepada minit

3 4jam 50 minit kepada minit

4 2 tahun 3 bulan kepda bulan

5 4 tahun 1 bulan kepada bulan

6 5 tahun 10 bulan kepada bulan

7 3 minggu 4 hari kepada hari

8 8 minggu 1 hari kepada hari

106
9 2 minggu 6 hari kepada hari

10 1 hari 10 jam kepada jam

11 4 hari 15 jam kepada jam

12 3 hari 20 jam kepada jam

13 8 hari 8jam kepada jam

14 10 hari 2 jam kepada jam

13.6 Penukaran unit tempoh masa.

Bil Soalan Jawapan

1 130 minit kepada jam dan minit

2 215 minit kepada jam dan minit

3 45 hari kepada minggu dan hari

4 34 hari kepada minggu dan hari

5 51 hari kepada minggu dan hari

6 50 bulan kepada tahun dan bulan

107
7 28 bulan kepada tahun dan bulan

13.7 Penukaran unit tempoh masa ( melibatkan pecahan unit masa)

Bil Soalan Jawapan

jam
1

jam
2

jam
3

jam
4

1 jam
5

2 jam
6

2 jam
7

tahun
8

tahun
9

tahun
10

tahun
11

4 tahun
12

5 tahun
13

5 tahun
14

13.8 Membaca maklumat daripada kalender

108
1. 2.
OGOS 20042005
JANUARI
AA I I S S R R KK J J S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 4 10 5 116 12 7 8
139 10 11 12 13 14
14151516 1617 17 18 1819 1920
2021 22
21 2122 2223 2324 2425 2526 26
2727
1. Nyatakan hari bagi 18.8.2004 1. Nyatakan hari bagi 1.1.2005

2. Nyatakan hari terakhir bagi 2. Nyatakan hari terakhir bagi bulan itu.
bulan itu ?
3. Nyatakan bilangan hari dari 5.1.2005
3. Nyatakan hari pertama bulan hingga 20.1.2005.
berikutnya?

3 4.
JULAI 2005
NOVEMBER 2005
AA I I SS RR KK J J
SS
1 2 3 14 2
3
5 6 4 7 5 8 6 9 7 108
9 1110 1211 1312 14131514 16
15 1716 18 17 19 18 20 19 2120
2122 2223 2324 2425 2526 26
2727 28 29

1. Nyatakan hari bagi 30.6.2005 1. Nyatakan bilangan hari dari 9.11.2005


hingga 23.11.2005.

2. Nyatakan hari terakhir dalam


itu ? 2. Nyatakan hari pertama bulan berikutnya .

13.9 Operasi +,- ,× dan ÷ yang melibatkan unit tempoh masa.

1. 2.

1 jam 30 minit 2 jam 40 minit


+ 3 jam 40 minit + 3 jam 55 minit

109
3 4.

9 jam 20 minit 3 jam 30 minit


+ 3 jam 50 minit ― 1 jam 40 minit

5. 6.

8 jam 10 minit 9 jam 05 minit


― 2 jam 55 minit ― 3 jam 20 minit

7. 8.

2 jam 40 minit 3 jam 50 minit


× 3 × 4

9. 10.

11 jam 40 minit ÷ 4 =
4 jam 35 minit
× 5

110
11. 12.

10 jam 36 minit ÷ 3 = 20 jam 30 minit ÷ 6 =

13.10 Operasi +,- ,× dan ÷ yang melibatkan unit tempoh masa.

1. 2.

1 tahun 8 bulan 12 tahun 4 bulan


+ 3 tahun 11 bulan + 13 tahun 9 bulan

3 4.

9 tahun 7 bulan 3 tahun 3 bulan


+ 3 tahun 8 bulan ― 1 tahun 4 bulan

5. 6.

8 tahun 8 bulan 9 tahun 5 bulan


― 2 tahun 11 bulan ― 3 tahun 8 bulan

111
7. 8.

5 tahun 5 bulan 6 tahun 4 bulan


× 3 × 4

9. 10.

11 tahun 4 bulan ÷ 4 =
7 tahun 5 bulan
× 5

11. 12.

10 tahun 3 bulan ÷ 3 = 18 tahun 8 bulan ÷ 8 =

13.11 Penyelesaian masalah :

112
1. 2. Majid ke kedai pada pukul 3.35
12 petang dan sampai jam kemudian.
9 3 Lukiskan jarum jam dan jarum minit
pada jam di bawah untuk
6
menunjukkan waktu Majid sampai di
pagi kedai.

Riza ke sekolah pada jam di atas.


Dia sampai 30 minit
12
kemudian.
Pukul berapa Riza sampai di
sekolah ? 9 3

3 Sebiji kek telah masak pada 4.


pukul 10.35 pagi. Kek12 itu dimasak
selama jam sebelumnya.
9 3 Lukiskan
jarum jam dan jarum6 minit pada
jam di bawah untuk menunjukkan
waktu Ibu mula memasak kek itu?

petang
12
Jam di atas menunjukkan waktu
9 3
balik, Dian dari kelas tambahan.
Kelasnya berjalan selama 1 jam 40
6
minit. Pukul berapakah Dian bertolak
dari rumahnya?

5. 6. Kathy memandu kereta ke


12
Bandar pada pukul 5.40 petang dan
tiba pada pukul 6.20 petang.
9 3 Berapakah lama Kathy memandu
kereta.
6

pagi

Jam di atas menunjukkan waktu


sampai sebuah bas disebuah stesen.
Perjalanan bas itu mengambil masa
50 minit. Pada pukul berapakah
bas itu bertolak

113
7. 8. Fendi mula membasuh kereta
pada jam 10.15 pagi. Dia membasuh
12 12 kereta itu selama 1 jam 50 minit. Pada
pukul berapakah Fendi siap
9 3 9 3 membasuh kereta itu?
6 6

Waktu mula Waktu sampai

Jam menunjukkan waktu mula dan


waktu sampai Zain berjalan ke
sekolah. Berapa lama Zain berjalan
kaki?

114