Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR NILAI SIKAP

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

PAKET KEAHLIAN : TEKNIK SEPEDA MOTOR KELAS : X TSM 2


MATA PELAJARAN : Memelihara Baterai SMTR : Genap
WALI KELAS :
NILAI SIKAP
NILAI
NO NIS NAMA SISWA KONVERSI
ASPEK SIKAP SIKAP
1 2 3 4 ANGK PREDIKAT

1   Ahmad T 80 79 78 79 79 2,67 B
2   Anang Sidi J 80 80 79 80 80 2,67 B
3   Andika Kriswan Y 85 85 83 83 85 3,00 B
4   April S 80 83 83 84 83 3,00 B
5   Bayu Murti 85 80 79 80 80 2,67 B
6   Dodik Cahyono 80 79 79 79 79 2,67 B
7   Dimas Herma D 80 79 79 79 79 2,67 B
8   Gita Reka Wibowo 85 83 80 83 83 3,00 B
9   Maryanto 82 83 80 82 82 3,00 B
10   Muhammad Fatkul A 80 79 79 79 79 2,67 B
11   Muhammad Ikhsan A 80 78 79 79 79 2,67 B
12   Mulia Genta P 80 79 78 80 80 2,67 B
13   Rendi Wibowo 80 83 80 80 80 2,67 B
14   Roni Syaiful C 80 80 79 79 80 2,67 B
15   Singgih Yuda V 82 78 78 78 78 2,67 B
16   Sutarman 85 83 80 80 80 2,67 B
17   Tria Alvian 85 80 79 80 80 2,67 B
KET : 1 tanggung jawab      
2 kerja keras      
3 kreatif      
4 rasa ingin tau

Mengetahui Kulon Progo, 17 Juni 2016


Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

Fauzi Rokhman,S.Pd Hari Rahmanto,S.Pd


Penata Tk I;III/d
NIP. 19711015 200312 1 003