Anda di halaman 1dari 36

MOSEP SAINS SOSIAL DAN

PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 3.1.1( c ): Menamakan kawasan berdasarkan


gambar yang disediakan.

POLIS

GURU

JURURAWA
T

POSMEN

DOKTOR

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/ 6


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 3.1.1( d ): Melengkapkan ejaan bagi nama


Perkhidmatan.

1. H____SPITAL

2. BULA__N SABIT MER___H

3. SEK___LAH

4. BOM___BA

5. TELE___OM

6. PO___IS

6
EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/
SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 3.1.1( b ): Menuliskan nama bagi perkhidmatan.

_____________________

_______________________

_______________________

______________________

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 3.1.1( e ):Mewarnakan gambar perkhidmatan yang


ditunjukkan.

DOKTOR

POSMEN
EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/
SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 3.1.1( h ): Menyesuaikan gambar individu dengan


perkhidmatannya.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR 5

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 3.1.2( a ): Memadankan gambar perkhidmatan


dengan Alat.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 3.1.2( d ): Menulis nama situasi bagi gambar yang


ditunjukkan.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

……………………… ……………………….

…………………….. …………………

……

…………………….

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 3.1.2( c ): Menyebut situasi bagi gambar yang


ditunjukkan.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

5
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN
ALAM SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 3.1.2( e ): Mewarnakan gambar-gambar situasi


yang
menggunakan perkhidmatan masyarakat.

……………………………
…….

……………………………
……….

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

…………………………………

3
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM
SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 3.1.2( f ): Menyebut gelaran yang diberikan


kepada
individu yang berkhidmat dengan perkhidmatan
masyarakat.

BOMBA
POLIS

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

POSMEN
GURU

DOKTOR
JURURAWAT

6
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM
SEKITAR

Nama : ----------------------------------------- Tarikh:


Tahun : ……………….
Latihan Kemahiran : 4.1.1 ( a ): Menyebut nama-nama kawasan
sekolah

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

berdasarkan gambar.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.1 ( b ): Menamakan gambar kawasan sekolah


dengan perkataan yang betul.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

6
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM
SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.1 ( c ): Menyesuaikan gambar dengan


perkataan
yang betul.

TANDAS

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

PEJABAT

PERPUSTAKAAN

BILIK
DARJAH

PADANG SEKOLAH

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR 5
Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.1 ( d ): Mewarna peralatan yang terdapat


dalam
bilik darjah.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR 6

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.1 ( e ): Menyebut nama benda yang terdapat


di
sekeliling sekolah.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR 6

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.2 ( a ): Menamakan benda yang terdapat di


Pejabat Pos.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR 6

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.2 ( c ): Menyesuaikan gambar benda di


pejabat
dengan perkataan yang betul.

BU
NGKUSAN

PETI
SURAT

ALAT
TIMBANG

SETEM

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

SAMPUL
SURAT

5
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM
SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.2 ( b ): Menyebut nama gambar kawasan luar


sekolah.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM 5


SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.2 ( d ): Menulis perkataan berdasarkan


gambar.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

5
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM
SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.2 ( e ): Mewarna gambar benda yang terdapat


di Pejabat Pos.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR
5
Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.3 ( a ): Menyebut nama peralatan sukan.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
5
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.3 ( c ): Menyebut peralatan gotong-royong.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

6
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM
SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.3 ( d ): Menyesuaikan gambar dengan


perkataan
yang betul.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

CANGKUL

KAPAK

TONG
SAMPAH

PENCAKAR

SABIT

LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM


SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:


5

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.3 (e) : Mewarna peralatan gotong-royong.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

5
LEMBARAN KERJA PENDIDIKAN SAINS SOSIAL DAN ALAM

SEKITAR

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

Tahun : ……………….

Latihan Kemahiran : 4.1.3 ( b ): Menamakan peralatan sukan.

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN 5
MOSEP SAINS SOSIAL DAN
PERSEKITARAN
SEMESTER 1, SESI 2005/2006

EN. MOKHTAR TAHAR/ FATIMAH/ RATNA/


SITI MAISARAH/ MAZLAN