Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

BAB 6 : RUMUSAN

Setelah menjalani latihan industri (LI) selama 5 bulan dalam semester empat ini saya telah banyak mempelajari selok belok mengenai peluang pekerjaan saya kelak. Selain daripada itu melalui LI ini juga saya dapat meningkatkan tahap keyakinan diri dalam berhadapan dengan orang ramai.

Dengan adanya LI ini seorang pelajar dapat memahami tentang budaya di alam pekerjaan dan cara mengatasi masalah. Selama saya berkhidmat di bawah Jabatan Kerja Raya Labuan (JKR) bahagian bangunan saya telah diberi tunjuk ajar mengenai hal berkaitan kontrak.

En Law Jia Haur penyelia saya seorang jurutera awam j41 telah banyak membantu saya didalam hal berkaitan pengiraan untuk anggaran kos kontrak . Antara perkara yang telah dipelajari ialah cara-cara pengiraan untuk besi, keluasan bangunan dan pengiraan untuk kekuatan konkrit.

159

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Selain En Law saya juga dibimbing oleh juruteknik awam j17 En Mohd Jopri Abdullah, En Jopri telah mengajar saya mengenai cara-cara untuk mengawal keadaan ditapak. En Jopri mengajar cara untuk membuat semakan besi ditapak dan mengawal mutu konkrit bangunan.

Saya juga telah diberi percayaan oleh Pn Norlinah Nawir juruterakanan j44 untuk menyiapkan laporan untuk anugerah pengurusan berkualiti 2009. Selain daripada itu Pn Norlinah juga banyak mengajar saya berkaitan bayaran interim dan laporan kewangan untuk projek dibawah jagaan beliau. Saya juga telah diberi kepercayaan untuk membuat pengiraan bayaran kewangan(EOT, bayaran kelewatan cuaca) yang dituntut oleh pihak kontraktor.

Saya juga telah membantu En Dzulkufli dalam menyelaras fail-fail kontrak iaitu fail interim, fail minit mesyuarat, fail SPK (sistem penilaian kualiti), fail ujian dan buku catatan harian.

Saya telah belajar mengenai perbezaan diantara lukisan struktur dan lukisan senibina dengan dibimbing jurutera arkitek j 41 En Mohd Fauzi . Saya juga telah mempelajari cara-cara untuk melipat kertas lukisan bersaiz A3,A2,dan A1. En law juga telah mengajar saya untuk membaca pelan struktur dan pelan senibina.

Kesimpulannya, latihan industri ini adalah bagus untuk para pelajar dalam mematangkan dan mendewasakan diri didalam pekerjaan. Walaupun latihan selama 5 bulan ini tidak mencukupi untuk mempelajari semua bidang berkaitan tetapi sudah cukup untuk mengetahui selok belok kerjaya yang diceburi.

160

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

BAB 7 : KOMEN DAN CADANGAN

7.1 Komen

Pada pendapat saya semasa melakukan latihan industri (LI) di JKR Labuan adalah:

Latihan industri sememangnya dapat meningkatkan kebolehan didalam kelas mahupun untuk masa hadapan, selain dapat mempraktikan pelajaran yang telah dipelajari sebelum menjalani latihan industri.

Latihan 5 bulan tidak mencukupi untuk mengetahui lebih mendalam dan menambah pengetahuan dan pengalaman berkaitan. Ini disebabkan oleh banyak tempat dan bahagian yang belum sempat di pelajari.

Pekerja disektor awam tidak mengikuti peraturan dan undang-undang yang ditetapkan.

161

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Latihan industri ini perlu diadakan disemua IPTA(institut pengajian tinggi awam) dan IPTS(institut pengajian tinggi swasta) agar latihan ini dapat diselaraskan.

Para pelajar hendaklah menunjukkan sikap dan disiplin yang baik kepada semua staf dan pelanggan. Dengan ini sesuatu organisasi tidak serik untuk mengambil pelajar untuk membuat latihan industri dan ini membuka peluang untuk mendapat kerja di tempat yang sama setelah tamat belajar.

Para pelajar juga harus mengambil peluang dalam menjalani latihan industri, kerana hanya politeknik dan sebahagian kolej swasta member latihan industri kepada pelajarnya.

7.2 Cadangan

Cadangan saya untuk politeknik kota kinabalu ialah:      Agar memberikan latihan industri untuk pelajar politeknik pada masa hadapan. Meningkatkan lawatan mengejut ketempat latihan industri tanpa pengetahuan pelajar. Memberikan pelajar untuk memberikan khidmat dalam jabatan. Memanjangkan masa latihan industri. Memberikan penilaian daripada gerakkerja dan displin yang ditunjukkan. Memberikan buku panduan untuk menjadi pekerja yang berkebolehan dan berkuaiti.

162

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

BAB 8 : BAHAN RUJUKAN

8.1 Internet

         

www.wikipediabahasamelayu.com www.wikipediaindonesia.com www.wikipediaenglish.com http://images.google.com.my/images http://www.zaxco.com.my www.efka.utm.my www.lowerytamu.edu www.jkrlbn.gov.my www.jkrskala.gov www.blogspot.com

163

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

8.2 Buku

      

Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan 4. Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan 5. Modul Bahan Binaan. Modul Mekanik Struktur. Modul Hidraulik. Modul Geoteknik. Mekanik Bendalir Dan Teori Struktur.

8.3 Sumber Lain

        

Laporan industri terdahulu. Fail SPK JKR Labuan . Fail ujianJKR Labuan . Fail minit mesyuarat JKR Labuan . Fail interim JKR labuan. Lukisan struktur. Lukisan senibina. Buku catatan harian JKR Labuan. Secara lisan oleh staf JKR Labuan.

164

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

BAB 9 : PENUTUP DAN LAMPIRAN

9.1 Bahagian JKR Labuan

9.1.1 Bangunan utama JKR Labuan

165

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.2 Ruang pejabat bahagian bangunan

9.1.3 Bilik mesyuarat bahagian bangunan

166

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.4 Bilik rehat bahagian bangunan

9.1.5 Kaunter pertanyaan kawasan lobi

167

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.6 Kawasan untuk mengetit kehadiran kerja.

9.1.7 Dewan serbaguna Sri Angkasa JKR Labuan

168

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.8 Dewan serbaguna Sri Angkasa

9.1.9 Gerai makan Sri Keluarga

169

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.10 Simbol replika JKR Labuan

9.1.11 Taman mini JKR

170

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.12 Pintu masuk ke pejabat utama JKR Labuan.

9.1.13 Alamat pada pintu gerbang JKR Labuan.

171

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2 Lampiran

9.2.1 Panggilan mengikuti ceramah

172

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2.2 Contoh kad kehadiran kerja

173

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2.3 Contoh kertas minit mesyuarat tapak

174

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2.4 Contoh laporan kemajuan daripada kontraktor.

175

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2.5 Contoh lukisan struktur, pelan tapak dan lukisan senibina

176

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2.6 Contoh katalog pelanggan

177

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful