Anda di halaman 1dari 19

Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

BAB 6 : RUMUSAN

Setelah menjalani latihan industri (LI) selama 5 bulan dalam semester empat ini
saya telah banyak mempelajari selok belok mengenai peluang pekerjaan saya
kelak. Selain daripada itu melalui LI ini juga saya dapat meningkatkan tahap
keyakinan diri dalam berhadapan dengan orang ramai.

Dengan adanya LI ini seorang pelajar dapat memahami tentang budaya di alam
pekerjaan dan cara mengatasi masalah. Selama saya berkhidmat di bawah Jabatan
Kerja Raya Labuan (JKR) bahagian bangunan saya telah diberi tunjuk ajar
mengenai hal berkaitan kontrak.

En Law Jia Haur penyelia saya seorang jurutera awam j41 telah banyak
membantu saya didalam hal berkaitan pengiraan untuk anggaran kos kontrak .
Antara perkara yang telah dipelajari ialah cara-cara pengiraan untuk besi, keluasan
bangunan dan pengiraan untuk kekuatan konkrit.

159
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

Selain En Law saya juga dibimbing oleh juruteknik awam j17 En Mohd Jopri
Abdullah, En Jopri telah mengajar saya mengenai cara-cara untuk mengawal
keadaan ditapak. En Jopri mengajar cara untuk membuat semakan besi ditapak dan
mengawal mutu konkrit bangunan.

Saya juga telah diberi percayaan oleh Pn Norlinah Nawir juruterakanan j44 untuk
menyiapkan laporan untuk anugerah pengurusan berkualiti 2009. Selain daripada
itu Pn Norlinah juga banyak mengajar saya berkaitan bayaran interim dan laporan
kewangan untuk projek dibawah jagaan beliau. Saya juga telah diberi kepercayaan
untuk membuat pengiraan bayaran kewangan(EOT, bayaran kelewatan cuaca)
yang dituntut oleh pihak kontraktor.

Saya juga telah membantu En Dzulkufli dalam menyelaras fail-fail kontrak iaitu
fail interim, fail minit mesyuarat, fail SPK (sistem penilaian kualiti), fail ujian dan
buku catatan harian.

Saya telah belajar mengenai perbezaan diantara lukisan struktur dan lukisan
senibina dengan dibimbing jurutera arkitek j 41 En Mohd Fauzi . Saya juga telah
mempelajari cara-cara untuk melipat kertas lukisan bersaiz A3,A2,dan A1. En law
juga telah mengajar saya untuk membaca pelan struktur dan pelan senibina.

Kesimpulannya, latihan industri ini adalah bagus untuk para pelajar dalam
mematangkan dan mendewasakan diri didalam pekerjaan. Walaupun latihan
selama 5 bulan ini tidak mencukupi untuk mempelajari semua bidang berkaitan
tetapi sudah cukup untuk mengetahui selok belok kerjaya yang diceburi.

160
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

BAB 7 : KOMEN DAN CADANGAN

7.1 Komen

Pada pendapat saya semasa melakukan latihan industri (LI) di JKR Labuan
adalah:-

 Latihan industri sememangnya dapat meningkatkan kebolehan didalam


kelas mahupun untuk masa hadapan, selain dapat mempraktikan pelajaran
yang telah dipelajari sebelum menjalani latihan industri.
 Latihan 5 bulan tidak mencukupi untuk mengetahui lebih mendalam dan
menambah pengetahuan dan pengalaman berkaitan. Ini disebabkan oleh
banyak tempat dan bahagian yang belum sempat di pelajari.
 Pekerja disektor awam tidak mengikuti peraturan dan undang-undang yang
ditetapkan.

161
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

 Latihan industri ini perlu diadakan disemua IPTA(institut pengajian tinggi


awam) dan IPTS(institut pengajian tinggi swasta) agar latihan ini dapat
diselaraskan.

 Para pelajar hendaklah menunjukkan sikap dan disiplin yang baik kepada
semua staf dan pelanggan. Dengan ini sesuatu organisasi tidak serik untuk
mengambil pelajar untuk membuat latihan industri dan ini membuka
peluang untuk mendapat kerja di tempat yang sama setelah tamat belajar.

 Para pelajar juga harus mengambil peluang dalam menjalani latihan


industri, kerana hanya politeknik dan sebahagian kolej swasta member
latihan industri kepada pelajarnya.

7.2 Cadangan

Cadangan saya untuk politeknik kota kinabalu ialah:-


 Agar memberikan latihan industri untuk pelajar politeknik pada masa
hadapan.
 Meningkatkan lawatan mengejut ketempat latihan industri tanpa
pengetahuan pelajar.
 Memberikan pelajar untuk memberikan khidmat dalam jabatan.
 Memanjangkan masa latihan industri.
 Memberikan penilaian daripada gerakkerja dan displin yang ditunjukkan.
 Memberikan buku panduan untuk menjadi pekerja yang berkebolehan dan
berkuaiti.

162
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

BAB 8 : BAHAN RUJUKAN

8.1 Internet

 www.wikipediabahasamelayu.com
 www.wikipediaindonesia.com
 www.wikipediaenglish.com
 http://images.google.com.my/images
 http://www.zaxco.com.my
 www.efka.utm.my
 www.lowerytamu.edu
 www.jkrlbn.gov.my
 www.jkrskala.gov
 www.blogspot.com

163
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

8.2 Buku

 Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan 4.


 Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan 5.
 Modul Bahan Binaan.
 Modul Mekanik Struktur.
 Modul Hidraulik.
 Modul Geoteknik.
 Mekanik Bendalir Dan Teori Struktur.

8.3 Sumber Lain

 Laporan industri terdahulu.


 Fail SPK JKR Labuan .
 Fail ujianJKR Labuan .
 Fail minit mesyuarat JKR Labuan .
 Fail interim JKR labuan.
 Lukisan struktur.
 Lukisan senibina.
 Buku catatan harian JKR Labuan.
 Secara lisan oleh staf JKR Labuan.

164
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

BAB 9 : PENUTUP DAN LAMPIRAN

9.1 Bahagian JKR Labuan

9.1.1 Bangunan utama JKR Labuan

165
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.2 Ruang pejabat bahagian bangunan

9.1.3 Bilik mesyuarat bahagian bangunan

166
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.4 Bilik rehat bahagian bangunan

9.1.5 Kaunter pertanyaan kawasan lobi

167
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.6 Kawasan untuk mengetit kehadiran kerja.

9.1.7 Dewan serbaguna Sri Angkasa JKR Labuan

168
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.8 Dewan serbaguna Sri Angkasa

9.1.9 Gerai makan Sri Keluarga

169
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.10 Simbol replika JKR Labuan

9.1.11 Taman mini JKR

170
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.1.12 Pintu masuk ke pejabat utama JKR Labuan.

9.1.13 Alamat pada pintu gerbang JKR Labuan.

171
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2 Lampiran

9.2.1 Panggilan mengikuti ceramah

172
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2.2 Contoh kad kehadiran kerja

173
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2.3 Contoh kertas minit mesyuarat tapak

174
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2.4 Contoh laporan kemajuan daripada kontraktor.

175
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2.5 Contoh lukisan struktur, pelan tapak dan lukisan senibina

176
Ahmad Shayuti Bin Abdul Rahim/Jabatan Kejuruteraan Awam/LI Januari-Jun 2009

9.2.6 Contoh katalog pelanggan

177