Anda di halaman 1dari 9

Jawab semua soalan dibawah.

1. Berikut merupakan sebahagian peraturan bilik sains.


a. Berdasarkan gambar rajah di bawah, lengkapkan peraturan Bilik Sains yang betul.

PERATURAN BILIK SAINS

(2 markah)

b. Berikan satu peraturan lain semasa berada di bilik sains.

________________________________________________________________________
(1 markah)

c. Rajah menunjukkan situasi yang berlaku kepada seorang murid semasa dia berada di bilik
Sains.

Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh murid itu ?

________________________________________________________________________
(1 markah)

( 4 markah )

1
2. Berdasarkan senarai nama haiwan di bawah, jawab soalan berikut.

AYAM PENYU
(A) (B)

a. Bagaimanakah haiwan di atas membiak? Gariskan jawapan yang betul.

i. A : Bertelur / Melahirkan anak

ii. B : Bertelur / Melahirkan anak

( 2 markah )
b. Haiwan manakah yang menjaga anak dan telurnya?

________________________________________________________________________
( 1 markah )

c. Rajah 1 di bawah menunjukkan kepentingan kemandirian spesies.

Apakah yang akan berlaku sekiranya situasi tersebut terjadi kepada penyu?

________________________________________________________________________
( 1 markah )

( 4 markah )

3. Lengkapkan jadual dibawah dan jawab soalan berikut.

Haiwan Ciri-Ciri dan kelakuan khas

2
P Menggunakan penyengat berbisa untuk menyakitkan
atau membunuh musuh
Q Menggunakan tanduk yang tajam dan kuat apabila
diancam.
R Menyembunyikan badan dalam cangkerang keras.
S Menukarkan warna badan sama seperti latar
belakangnnya untuk mengelirukan musuh.

a. Namakan haiwan tersebut.

i. P : _____________________________________

ii. Q : _____________________________________

iii. R : _____________________________________

iv. S : _____________________________________
( 4 markah )

b. Duri landak yang tajam dan terpacak dapat melindungi diri daripada musuh.
Namakan haiwan lain yang mempunyai ciri-ciri khas seperti tersebut.

_____________________________________________________________________
(1 markah)

4. Gambar 1 dibawah menunjukkan seekor haiwan.

3
Gambar 1

a. Namakan haiwan pada Gambar 1.

________________________________________________________________________
(1 markah)

b. Bagaimanakah haiwan ini berlindung pada cuaca panas yang melampau?

________________________________________________________________________
(1 markah)
c. Berikan 2 ciri haiwan berlindung dari cuaca sejuk.

i. ______________________________________________________________________

ii.
______________________________________________________________________
(2 markah)
d. Pada musim sejuk, paus akan bergerak ke tempat yang panas untuk membiak dan
mendapatkan makanan? Namakan haiwan lain yang bermigrasi.

________________________________________________________________________
(1 markah)

( 5 markah )
5. Rajah dibawah menunjukkan satu rantai makanan di sebuah habitat.

BUAH KELAPA SAWIT TIKUS BURUNG HANTU

a. Namakan habitat (tempat tinggal) yang mungkin bagi rantai makanan di atas berlaku.

________________________________________________________________________
( 1 markah )
b. Apakah maksud anak panah tersebut di dalam rantai makanan.

________________________________________________________________________

4
( 1 markah )
c. Berikan inferens ( sebab ) pada jawapan kamu di 2(c).

________________________________________________________________________
( 1 markah )
d. Jawab soalan dengan betul berdasarkan situasi di bawah.

Nyatakan makanan bagi setiap haiwan dalam cerita ini.

(i) Tikus :________________________________________________________

(ii) Ular :________________________________________________________


( 2 markah )

( 5 markah )

6.
7. Jawab soalan-soalan yang berikut.
a. Bina satu rantai makanan di pelbagai habitat di bawah.

padi, ayam, ular, ulat beluncas

i. _________  _________  _________  _________

berudu, ikan kecil, rumpai air, ikan besar

ii. _________  _________  _________  _________

( 2 markah )

b. Rajah 2 dibawah menunjukkan satu siratan makanan di habitat sawah padi.

ii. Haiwan X
Belalang 5

Padi
Rajah 2
c. Rujuk rajah di atas. Berdasarkan Rajah 2 nyatakan :

i. Pengeluar : ____________________________________________
ii. Haiwan X : _____________________________________________
( 2 markah )

d. Apakah yang dimaksudkan dengan siratan makanan? Tandakan ( / ) pada jawapan


yang betul.

Hubungan makanan antara hidupan


Gabungan beberapa rantai makanan
( 1 markah )
( 5 markah )
7. Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul.
Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Hermiko. Dia menanam satu anak
benih pokok keembung dalam sebuah pasu dan diletakkan di tempat yang bercahaya Matahari.
Anak benih pokok keembung itu disiram air setiap hari.

6
  Bilangan daun bagi anak benih pokok keembung itu dicatatkan dalam Jadual 1 bagi setiap 4
hari.

a. Nyatakan tujuan Hermiko menjalankan penyiasatan di atas.

    Untuk menyiasat bilangan hari pertumbuhan anak pokok keembung

    Untuk menyiasat bilangan daun pertumbuhan anak pokok keembung

    Untuk menyiasat kesuburan anak pokok keembung semasa pertumbuhannya

    Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan hari dan bilangan daun semasa
pertumbuhan anak pokok keembung

( 1 markah )

b. Nyatakan pembolehubah dimanipulasi (tidak sama) dalam penyiasatan di atas.


    Bilangan hari   Jenis anak benih

    Bilangan daun   Ketinggian anak pokok


( 1 markah )
c. Tandakankan satu pembolehubah bergerakbalas (diukur) dalam penyiasatan di atas.

    Bilangan hari   Jenis anak benih

    Bilangan daun   Ketinggian anak pokok

( 1 markah )
d. Tandakan satu hipotesis yang dapat dibuktikan oleh Helmi dalam penyiasatan di atas.

    Jika bertambah daun, maka bertambah lama bilangan hari.

    Jika bertambah disiram air, maka bertambah bilangan daun.

7
    Jika bertambah bilangan hari, maka bertambah bilangan daun.

    Jika bertambah panas anak pokok keembung, maka bertambah bilangan daun.

( 1 markah )
e. Tandakan dua keperluan asas anak pokok itu.

    Cahaya matahari   Air


    Tempat tinggal   Makanan
(2 markah)
f. Nyatakan satu corak bilangan hari jika bilangan daun bertambah. bola dari sumber
Menaik
Menurun
Tidak berubah
( 1 markah )

( 6 markah )

8. Sekumpulan murid menjalankan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4
dibawah untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan menggunakan
jenis paku yang sama. Keputusan penyiasatan direkod dalam Jadual 1 di bawah.

Rajah 4

Paku besi di dalam tabung uji Keadaan paku besi selepas seminggu

P Tidak berkarat
Q Berkarat
R Tidak Berkarat

a. Nyatakan tujuan penyiasatan?

Untuk menyiasat hubungan di antara ___________________________ dan


_______________________________________________________________________

8
( 1 markah )
b. Nyatakan
i. pemboleh ubah dimanipulasi : __________________________________
ii. pembolehubah bergerak balas :_________________________________
iii. pemboleh ubah dimalarkan :____________________________________
( 3 markah )

c. Nyatakan sebab (inferens) yang dapat dibuat tentang keadaan paku besi di dalam tabung
uji
Q : Kerana terdedah kepada ____________dan udara.
(1 markah)
d. Nyatakan satu cara untuk mengelakkan paku daripada berkarat?
________________________________________________________________________
(1 markah )
( 6 markah )

Anda mungkin juga menyukai