Anda di halaman 1dari 10

TUGASAN 2 KUMPULAN 1 : LIEW ZI XIAN LIEW SIEW JUN SO HUI TING PC1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani

Tunjang : Kemahiran

Tajuk : Hoki

Kemahiran : Memukul dan menahan

Tarikh : 16 April 2020

Masa : 8.00am -9.00am (1 jam )

Tahun : 5 Cemerlang

Bil. Murid : 20 orang ( 10 lelaki, 10 perempuan )

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan

dapat:

a) Psikomotor

Memukul bola hoki tepat ke sasaran dan menahan


dengan teknik yang betul pada jarak 5 meter
dengan 3 daripada 5 percubaan.

b) Kognitf

Menyatakan secara lisan teknik-teknik perlakuan


memukul bola dengan betul

c) Afektif

Bekerjasama dalam kumpulan dan mematuhi


peraturan semasa melakukan aktiviti

Pengalaman sedia ada : Murid-murid dalam kehidupan seharian pernah


Mendengar tentang permainan hoki, menonton `
perlawanan hoki melalui televisyen atau sumber lain

dan pernah melihat serta memegang bola dan kayu hoki.

Penerapan nilai : Mematuhi arahan, bekerjasama dan

bertanggungjawab

Penggabungjalinan : Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik

Bahan Sumber p&p : Bola hoki (20), kayu hoki (20) & field cone (20)

Strategi p&p : Arahan dan Demonstrasi, Teori kecergasan pelbagai

Bahagian Aktiviti Butir Mengajar/ Organisasi Alatan/


/ Masa
Fokus P&P Catatan
Set I. Memana 1. Guru menceritakan satu - Dalam barisan Simbol dalam
Induksi skan situasi permainan hoki di panjang
badan mana bola yang ditolak gambar:
(5 minit) dapat dikawal dengan
baik.
2. Setiap orang murid
memegang kayu hoki diri
sendiri. - - kon
3. Murid melari sejauh 10
meter bersama-sama - - murid
kayu hoki.
4. Murid melari pecut - - guru
apabila mendengar
tiupan wisel
5. Murid bergerak secara
perlahan ke hadapan Tunjang
bersama dengan bola
hoki menggunakan kayu
Kecergasan:
hoki.
6. Murid bergerak dengan
pantas bersama bola Daya tahan
apabila mendengar
tiupan wisel. kardiovaskul
7. Murid mengikut
pelakuan guru bagi ar meningkat
membuat regangan
menggunakan kayu dan
bola hoki.
8. Guru mengajar murid
cara betul memegang Alatan:
kayu hoki dengan
menggunakan kedua- -bola
dua belah tangan dan
tolak ke atas, kiri, kanan,
hoki
hadapan dan belakang.
9. Guru mengajar murid
mencangkung dan tolak
kayu hoki ke hadapan kiri
dan kanan -
10. Guru mengajar murid
menggunakan kayu hoki -
menggerakan bola ke kiri
dan kanan dan kawalkan kayu hoki
bola tersebut.

Nilai:

-Berdisiplin

-Kerjasama

Langkah 1 Perkembangan 1. Guru menerangkan Simbol dalam


1 keperluan kemahiran gambar:
(15 minit) memukul dan
Pukul dan menahan dalam
tahan bola permainan hoki.
I. Pengenalan 2. Murid diberi arahan
isi pelajaran oleh guru supaya
berdiri berpasangan
dengan jarak 3 meter
antara satu sama
lain.

3. Guru membuat Alatan:


demonstrasi kepada
pelajar cara memukul
II. Demonstras bola ke arah rakan
i secara perlahan.
4. Guru mengajar murid - bola hoki
cara menahan bola
menggunakan muka
atau hadapan kayu
hoki.
5. Murid melakukan
perkara yang sama
seperti demonstrasi
guru

- kayu hoki
6. Secara berpasangan,
murid memukul bola
ke arah rakan secara - wisel
III. Latih tubi perlahan.
7. Murid berlatih untuk
menahan bola - kon
menggunakan muka
atau hadapan kayu
hoki. - Arah
8. Guru memastikan pergerakan
kedudukan kaki dan Nilai:
tangan murid betul
semasa memukul
dan menahan. -Bertangg-
9. Guru memberi
nasihat supaya murid ungjawab
membengkokkan
lutut dan rendahkan
badan ke bawah -Mematuhi
semasa menahan
bola dan lihat bola. arahan
10. Murid menjalani latih
tubi untuk mengawal
bola dan pukul
semula kepada
rakan. Strategi:

-Arahan
11. Guru membuat
demonstrasi tentang
pegangan kayu hoki -Demon-
yang betul semasa
membuat pukulan.
12. Guru memberi strasi
ajaran tentang cara
pegangan kayu hoki
Demonstrasi iaitu meletakkan
I. Pegangan tangan kiri di hujung
kayu dan genggam
dengan longgar.
Tangan kanan
diletakkan di bawah
tangan kiri, jari
pegang batang kayu.
13. Satu bentuk ‘V’
dibentukkan dengan
ibu jari dan jari
telunjuk kedua-dua
tangan adalah selari
dengan jari kayu
hoki.

14. Kemudian, bahu kiri


menghadap sasaran
atau arah pukulan.
15. Kedudukan badan
adalah seimbang.
16. Kaki dijarakkan lebih
kurang lebar bahu.

II. Cara berdiri


17. Kedudukan bola pula
selari dengan jari
kaki dan berjarak
selesa.

18. Guru membuat


demonstrasi berdiri
ke sisi ke arah bola.
III. Bola 19. Guru memberi ajaran - Pegangan Kayu
tentang cara Hoki
pegangan kayu
dengan kedua belah
tangan rapat di atas
kayu hoki.
IV. Ayunan 20. Semasa kayu hoki
dihayun, pindahkan
berat badan dari kaki
belakang ke kaki
hadapan sambil bola
dipukul.

21. Murid memerhati dan


mengikuti perlakuan
guru ketika guru
membuat
demonstrasi tentang
pegangan kayu hoki,
cara berdiri,
kedudukan bola dan
ayunan kayu hoki.

Pemerhatian
dan mengikut
perlakuan - Cara berdiri

- Cara membuat

ayunan kayu hoki

Langkah 2 Perkembangan 1. Murid dibahagikan Simbol dalam


2 kepada 6 kumpulan gambar:
(10 minit) Latih tubi yang terdiri daripada
secara 3 orang satu
berkumpulan kumpulan.
(Memukul dan 2. Murid A dikehendaki
menahan bola memukul ke arah
bertiga) murid B, manakala
murid B memukul ke - Kumpulan bertiga
arah C dan murid C
akan memukul ke (Contoh cara Alatan:
arah murid A semula. pembahagian 2
3. Murid akan bergerak kumpulan bertiga
sambil memukul dan dalam gambar)
menahan mengikut
arahan yang - bola hoki
diberikan.

- Arah memukul dan


menahan dalam
setiap kumpulan - kayu hoki

- wisel

- kon

Nilai:

-Berdisiplin

-Kerjasama
Langkah 3 Perkembangan Peraturan permainan: Alatan:
3
(10 minit)  Bola hoki
Permainan (2)
Hockling 1. Setiap murid
 Botol (24)
menggunakan kayu
 K a
hoki untuk membuat
pukulan bagi
menjatuhkan enam
botol
2. Antara jarak pukulan Perlaksanaan (12)
dengan kedudukan permainan :
murid adalah sejauh
5 meter.  Murid
3. Setiap pemain hanya dibahagikan
boleh membuat satu kepada 4 Nilai:
pukulan sahaja kumpulan yang  Saling
4. Kumpulan yang terdiri daripada 3 membantu
dapat menjatuhkan orang setiap
 Bekerjsam
botol dalam bilangan kumpulan
a
yang tertinggi adalah
pemenang.
Strategi :
 Kaedah
pembelajar
an
konstruktivi
sme
Langkah 4 Kemuncak 1. Murid-murid Simbol dalam
dibahagikan kepada gambar:
(15 minit) 4 kumpulan yang
terdiri daripada 3 (3 orang setiap
orang setiap kumpulan)
kumpulan
2. Pasukan A dan
pasukan B
dikehendaki main
permainan hoki
seperti biasa dengan
peraturan-peraturan
istimewa. Alatan:
3. Antara peraturan
istimewa permainan
ini adalah murid
hanya dibenarkan
memukul dan - bola hoki
menahan sahaja
dalam permainan ini.
4. Pada pusingan
kedua bilangan
pemain akan
ditambah dan
kawasan gol juga
akan ditambah.
5. Kumpulan yang
memasuki gol yang
banyak dikira - kayu hoki
pemenang.
- wisel

- kon

Nilai:

 Berdisiplin

 Kerjasama
Penutup Aktiviti gerak Murid menyejukkan Kesepaduan:
kendur badan,
(5 minit) A) Anggota bawah  Matematik
I.Regangan B) Pinggang  Bahasa
C) Anggota atas Melayu

II.Tarik nafas 1. Guru membimbing


murid menarik nafas
dengan menggunakan
hidung dan
melepaskannya dalam
kiraan 3 kali.

iii.Refleksi 2. Pelajar memberi refleksi


kepada p&p permainan
memukul dan menahan
yang telah
dilaksanakan.
Sesi soal Contoh soalan refleksi yang
jawab: Kerja ditanya oleh guru:
susulan
A. Bagaimanakah
kedudukan bahu ketika
hendak melakukan
pukulan?
B. Bagaimanakan teknik
pegangan pada kayu
hoki ketika membuat
pukulan?

3. Guru meminta murid


untuk melayari internet
bagi mendapatkan
kefahaman yang kukuh
bagi kemahiran yang
diajar.
4. Guru membawa murid
menonton perlawanan
hoki yang disiarkan di
televisyen.
5. Guru juga mengalakkan
murid membuat
pembacaan tambahan
mengenai permainan
hoki di pusat sumber

Anda mungkin juga menyukai