Anda di halaman 1dari 116

RUKUN NEGARA

Bahawasanya Negara Kita Malaysia


mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokrasi;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden.
MAKA KAMI, rakyat Malaysia,
berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
(Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)

RUKUN NEGARA.indd 1 23/09/16 8:24 PG


KURI
KULUM STANDARDSEKOLAHRENDAH

BAHASA
KADAZANDUSUN
TAHUN1
BUKUTEKS
Penuli
s
Jul
ianaJohn
I
vyEvelynG.Dusi
t
y
FounnahLumabai

Edit
or
Cl
i
ffA.Kamij
an
Rosl
inSampai

Per
ekaBent
uk
J
osr
iebi
nHaral

I
lus
trat
or
Ros
maini
binSunar
jo

DewanBahasadanPus
tak
a
Kual
aLumpur
2016
KK499-
221
-01
02071
-49-
1143-
201
01
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:21 PM
Utk Print 2nd pembetulan BT.indd 3 10/19/16 11:47 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 11:32 PM
Utk Print 2nd pembetulan BT.indd 7 10/19/16 11:49 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:25 PM
Utk Print 2nd pembetulan BT.indd 9 10/19/16 11:50 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:26 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:27 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:30 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:31 PM
Utk Print 2nd pembetulan BT.indd 18 10/19/16 11:56 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:33 PM
Utk Print 2nd pembetulan BT.indd 11 10/26/16 11:38 AM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:35 PM
Utk Print 2nd pembetulan BT.indd 20 10/26/16 11:43 AM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:36 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:37 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:40 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:41 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:43 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:44 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:47 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:48 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:49 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:50 PM
Utk Print 2nd pembetulan BT.indd 16 10/19/16 11:53 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:55 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:57 PM
Utk Print 2nd pembetulan BT.indd 17 10/19/16 11:53 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:58 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 10:59 PM
Utk Print 3rd pembetulan BT.indd 1 11/1/16 11:01 PM
Dengan ini SAYA BERJANJI akan menjaga buku ini
dengan baik dan bertanggungjawab atas kehilangannya
serta mengembalikannya kepada pihak sekolah pada
tarikh yang ditetapkan.

Skim Pinjaman Buku Teks

Sekolah ________________________________________

Tahun Darjah Nama Penerima Tarikh


Terima

Nombor Perolehan: __________________________________

Tarikh Penerimaan: __________________________________

BUKU INI TIDAK BOLEH DIJUAL