Anda di halaman 1dari 124
 
RUKUN NEGARA
Bahawasanya Negara Kita Malaysia
mendukung cita-cita hendak:Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalanganseluruh masyarakatnya;Memelihara satu cara hidup demokrasi;Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;Menjamin satu cara yang liberal terhadaptradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakansains dan teknologi moden.MAKA KAMI, rakyat Malaysia,berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAAN
(Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)
 
Editors
Ainol Rafezah binti AliasNurul Adilah binti Hamdan
TEXTBOOK
DUAL LANGUAGE PROGRAMME
Dewan Bahasa dan PustakaKuala Lumpur2016
Writers
Chan Yook LeanWan Yusof bin Wan NgahGobi a/l Krishnan
Graphic Designers
Najmi bin Mat SaritMohd Khairin bin Abd. Malek
Illustrator
Wong Chi Ming
Translator
Zaitun binti Othman

Puaskan Keingintahuan Anda

Segala yang ingin Anda baca.
Kapan pun. Di mana pun. Perangkat apa pun.
Tanpa Komitmen. Batalkan kapan saja.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505