Anda di halaman 1dari 3

KISI-KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN LOMBOK TIMUR


TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Mata Pelajaran : Matematika


Jenjang : SMP/MTS
Kurikulum : K 13
No
Level Lingkup Materi Indikator
Urut

Pengetahuan dan Operasi bilangan bulat Menentukan hasil oprasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau
1
pemahaman pembagian bilangan bulat
Pengetahuan dan Operasi bilangan 2 Menentukan hasil oprasi penjumlahan, pengurangan, perkalian,
pemahaman berpangkat atau pembagian bilangan berpangkat
Pengetahuan dan Penyederhanaan 3 Dari pusat
pemahaman bentuk aljabar
Aplikasi Skala dan perbandingan 4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala dan
perbandingan
Aplikasi Pola barisan bilangan 5 Menentukan pola ke-n dari gambar berpola yang disajikan
Aplikasi Penyelesaian masalah 6 Dari Pusat
bilangan
pecahan/persen
Aplikasi Aritmetika sosial 7 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan dan
koperasi
Penalaran Barisan dan deret 8 Dari pusat
Pengetahuan dan Bentuk aljabar 9 Menyederhanakan bentuk aljabar
pemahaman
Pengetahuan dan Relasi dan fungsi 10 Menentukan rumus fungsi
pemahaman
Perhitungan persamaan 11 Dari pusat
Pengetahuan dan
linier satu variabel
pemahaman
No
Level Lingkup Materi Indikator
Urut

Himpunan (irisan 12 Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan


Aplikasi
/gabungan)
Aplikasi Pertidaksamaan linier 13 Menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel
satu variabel
Aplikasi Relasi dan fungsi 14 Menentukan nilai fungsi
Aplikasi Himpunan(diagram 15 Dari pusat
venn)
Aplikasi Persamaan garis lurus 16 Menentukan persamaan garis lurus sejajar atau tegak lurus garis
lain
Penalaran Fungsi kuadrat 17 Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan fungsi kuadrat
Pengetahuan dan Garis dan sudut 18 Menentukan pasangan sudut jika dua garis sejajar berpotongan
pemahaman dengan garis lain
Pengetahuan dan Segiempat dan 19 Menentukan keliling bangun datar
pemahaman segitiga
Pengetahuan dan Koordinat kartesius 20 Menentukan koordinat suatu titik terhadap titik tertentu
pemahaman
Aplikasi Teorema pthagoras 21 Menyelesaikan permasalahan nyata dengan menggunakan teorema
Pythagoras
Aplikasi Penyelesaian masalah 22 Dari pusat
bangun datar
Aplikasi Lingkaran 23 Menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran
Aplikasi Penyelesaian masalah 24 Dari pusat
bangun ruang sisi
datar
Aplikasi Bangun ruang sisi 25 Menghitung luas/volume bangun ruang sisi lengkung
lengkung
Penalaran Lingkaran 26 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan dua
lingkaran
Pengetahuan dan Transformasi 27 Menentukan bayangan garis hasil rotasi
pemahaman
No
Level Lingkup Materi Indikator
Urut

Aplikasi Ruang sampel 28 Menentukan ruang sampel


Aplikasi Diagram lingkaran 29 Menyelesaikan soal cerita dengan membaca diagram lingkaran
Penalaran Pemusatan data 30 Dari pusat
Aplikasi Operasi pecahan 31 Menentukan hasil operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian
dan pembagian bilangan pecahan.
Aplikasi Sistem persamaan 32 Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel
linier dua variabel
Aplikasi Transformasi 33 Menentukan bayangan garis hasil pencerminan
Penalaran Masalah 34 Dari pusat
kesebangunan
Aplikasi Peluang 35 Menentukan nilai peluang suatu kejadian