Anda di halaman 1dari 2

CARA MEMUPUK BUDAYA SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM KALANGAN

PELAJAR

Dalam era dunia tanpa sempadan, Sains dan teknologi membawa kita kepada suatu
perubahan kehidupan. Kemajuan sains dan teknologi tidak boleh dinafikan. Terdapat juga
yang menafikan tentang kesan sains dan teknologi. Pelbagai kesimpulan yang dibuat oleh
individu berdasarkan pengamatan tentang kesan sains dan teknologi sama ada membawa
kepada kemajuan mahupun kemusnahan alam sejagat. Tidak dapat dinafikan bahawa sains
dan teknologi mempunyai peri pentingnya dalam pembangunan masyarakat sejagat.
Walaupun kepentingan sains dan teknologi merupakan salah satunya yang penting namun,
sesetengah pelajar masih tidak mempunyai pemahaman dan kesedaran yang secukupnya
tentang budaya sains dan teknologi ini. Persoalnnya apakah cara untuk memupuk budaya
sains dan teknologi dalam diri pelajar.

Sebagai pembuka tirai, pihak ibu bapa haruslah peka terhadap anak-anak untuk
menyemai budaya ini dalam diri mereka. Hal ini demikian dalam memperkenalkan dunia
“sains dan teknologi., ibu bapa haruslah memainkan peranan penting untuk membawa anak-
anak ke pameran sains dan teknologi. Dengan ini, ibu bapa dapat menimbulkan minat dan
kesedaran terhadap budaya sains dan teknologi dalam kehidupan anak-anak. Pada masa
yang sama, ibu bapa juga menjadi suri teladan kepada anak-anak untuk memupuk budaya
ini.

Di samping itu di sekolah, Guru haruslah memberi penekanan terhadap pengajaran


amali,dan penyelidikan berbanding kepada pengajaran teori. Hal ini demikian kerana
pengajaran yang mementingkan amali ini dapat memberikan pengalaman kepada murid-
murid tentang subjek sains malah memupuk kesedaran tentang subjek ini dalam diri murid-
murid. Pada masa yang sama, guru juga boleh menganjurkan pelbagai pertandingan yang
menjuruskan kepada budaya sains dan teknologi seperti pesta sains, pertandingan reka
cipta dari semasa ke semasa. Selepas habis pertandingan, guru boleh menyediakan
ganjaran seperti hadiah untuk memupuk minat pelajar bagi mengambil bahagian dalam
pertandingan yang dianjurkan.

Tambahan pula, pihak Kementerian Pendidikan haruslah mengadakan pelbagai


kempen Budaya Sains dan Teknologi dalam kalangan murid-murid. Dalam kempen ini,
Pihak kementerian Pendidikan boleh mengadakan ceramah tentang sains dan teknologi
untuk masa hadapan murid-murid. Dalam ceramah ini, murid-murid digalakkan untuk
bertanya soalan kepada penceramah bagi meningkatkan pengetahuan am mereka tentang
budaya ini. Pelajar juga digalakkan untuk membuat catatan tentang kandungan ceramah
yang didengar agar pengetahuan yang diperoleh kekal lama.
Akhirnya, semua pihak haruslah berganding bahu dan menggembleng tenaga untuk
memupuk budaya ini dalam kalangan murid-murid. Bidang sains dan teknologi banyak
mendatngkan faedah kepada kehidupan manusia terutamanya kepada murid -murid sekolah
rendah sehingga pelajar institusi pengajian tinggi.

Anda mungkin juga menyukai