Anda di halaman 1dari 1

INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA: PENGURUSAN GRAFIK DIGITAL

Tajuk Pengurusan Grafik Digital: ______________________________________________


Dihasilkan oleh: ____________________________________________________________

Bil. Aspek Penilaian Catatan


Isi Kandungan
1. Menunjukkan fakta dan huraian yang 1 2 3 4 5
tepat.
2. Konsep yang jelas menerusi grafik. 1 2 3 4 5
3. Ketepatan bahan dan nota. 1 2 3 4 5
4. Persembahan kreatif dan menarik. 1 2 3 4 5
Elemen Grafik
Elemen teks
1. Bahasa yang mudah dan ringkas. 1 2 3 4 5
2. Pemilihan font yang tidak sarat. 1 2 3 4 5
Elemen Audio
1. Muzik yang sesuai. 1 2 3 4 5
Elemen Video
1. Video yang menarik dan sesuai dengan
objektif pembelajaran. 1 2 3 4 5
2. Transisi yang menarik. 1 2 3 4 5
Elemen Imej / Grafik / Visual
1. Warna grafik sangat menarik. 1 2 3 4 5
2. Penggunaan grafik yang sesuai dan
mudah difahami. 1 2 3 4 5
3. Ringkas dan mudah untuk digunakan
semasa sesi pengajaran dan 1 2 3 4 5
pembelajaran.

Petunjuk

1: Sangat Tidak Memuaskan 4: Memuaskan


2: Tidak Memuaskan 5: Sangat Memuaskan
3: Sederhana

Cadangan dan Penambahbaikan