Anda di halaman 1dari 7

JABATAN HOSPITALITI

PROGRAM SENI KULINARI

KOLEJ VOKASIONAL TANAH MERAH


17500 TANAH MERAH KELANTAN

KERTAS TUGASAN / ASSIGNMENT SHEET


KOD DAN NAMA
PROGRAM /
HT-012-2:2012 FOOD PREPARATION AND PRODUCTION
PROGRAM’S CODE &
NAME
TAHAP / LEVEL 2 (DUA)

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
E02 BASIC STEWARDING
COMPETENCY UNIT NO.
AND TITLE
1. IDENTIFY BASIC STEWARDING REQUIREMENT
2. IDENTIFY TYPES OF CHEMICAL
NO. DAN PENYATAAN
3. IDENTIFY DIFFERENT TYPES OF CROCKERY,
AKTIVITI KERJA / WORK
CUTLERIES AND GLASSWARE
ACTIVITIES NO. AND
4. DETERMINE DIFFERENT TYPES OF WASTAGES
STATEMENT
5. CARRY OUT HYGIENE AND CLEANLINESS OF WORK
AREA
ID UNIT KOMPETENSI /
HT-012-2:2012/E02 Muka : 1 Drp :
COMPETENCY UNIT ID

NAMA CALON

NO KAD PENGENALAN

MARKAH / 25 / 100

TAJUK/TITLE:
BASIC STEWARDING

TUJUAN/PURPOSE:
Penilaian Pengetahuan adalah bertujuan untuk memantapkan pemahaman dan
pengetahuan pelatih mengenai kebersihan diri dan tempat kerja yang perlu diamalkan
ketika menjalankan amali Basic Stewarding
ID UNIT KOMPETENSI / HT-012-2:2012/E02 Muka / Page : 2
COMPETENCY UNIT ID

ARAHAN/INSTRUCTION :
 Jawab semua soalan.
 Jawab di atas kertas soalan ini.
 Penilaian ketrampilan adalah berdasarkan ketepatan jawapan yang diberi.
 Gunakan pen mata bola sahaja.
 Masa yang diberikan adalah 60 minit.
 Anda DIINGATKAN supaya tidak meniru dan berbincang. Sekiranya didapati
anda berbuat demikian, keputusan anda akan dikira tidak trampil.

HSK 3042 / 01 IDENTIFY BASIC STEWARDING REQUIREMENT

BAHAGIAN A

1. Di bawah adalah jawatan di dalam organisasi Stewarding KECUALI;


a. Assistant chief steward
b. Kitchen porter
c. Waiter
d. Chief steward
(1 markah)
2. Manakah di bawah adalah BUKAN tugas seorang Kitchen porter?
a. Mengemop lantai dapur
b. Menyediakan hidangan staf.
c. Mencuci pinggan
d. Membuang sampah
(1 markah)
3. Manakah di bawah adalah BUKAN tugas dan tanggungjawab seorang
Steward?
a. Mengendalikan mesin dapur mengikut SOP
b. Menguruskan dapur seperti membersih dan menggilap permukaan
peralatan
c. Memastikan kebersihan keseluruhan organisasi di sebuah hotel
d. Membuang sisa makanan serta kitar semula bahan buangan

(1 markah)
ID UNIT KOMPETENSI / HT-012-2:2012/E02 Muka / Page : 3
COMPETENCY UNIT ID

Rajah 1: Mesin X

4. Apakah nama mesin X diatas?


a. Mesin steril / sanitasi
b. Mesin penghancur kaca
c. Mesin pencuci pinggan
d. Mesin pemadat sampah
(1 markah)
5.

CHIEF
STEWARD

KITCHEN KITCHEN KITCHEN


PORTER PORTER PORTER

Rajah 2: Carta Organisasi Stewarding Department


5. Apakah tugas Y dalam organisasi
a. Menjalankan tugas pembersihan didapur
b. Membuang sampah
c. Bertanggungjawab terhadap inventori
ID UNIT KOMPETENSI / HT-012-2:2012/E02 Muka / Page : 4
COMPETENCY UNIT ID

d. Membersihkan perkakasan yang telah digunakan


(1 markah)

BAHAGIAN B

6. ………………………………… bertanggungjawab membuat laporan


Stewarding Department untuk dihantar kepada F&B Manager bagi sesebuah
organisasi. ( 1 Markah)

7. Namakan posisi jawatan bagi X, Y dan Z bagi sesebuah Carta Organisasi


Dapur

e.

Z Y

Rajah 3: Carta Organisasi

Jawapan:

i. X: ………………………………….

ii. Y:………………………………….

iii. Z:………………………………….

( 3 Markah)
ID UNIT KOMPETENSI / HT-012-2:2012/E02 Muka / Page : 5
COMPETENCY UNIT ID

8. Apakah yang di maksudkan dengan Prosedur Operasi Standard atau SOP?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

( 2 Markah)

9. Tandakan (√) bagi penyataan yang betul dan (X) bagi penyataan yang salah bagi
prosedur keselamatan di tempat kerja

BIL. PENYATAAN BETUL / SALAH


Memastikan mesin/ peralatan bersih dan selamat
1
untuk disimpan.
Membuat kerja berjarak 5 meter antara pekerja lain
2 bagi mengelakkan daripada kemalangan seperti
pengsan, keracunan, kebakaran.
Memakai pakaian yang sesuai mengikut bidang
3
tugas.
Meneruskan kerja walaupun tidak sihat
4

Jadual 1: Prosedur Keselamatan Di Tempat Kerja

( 4 Markah)
ID UNIT KOMPETENSI / HT-012-2:2012/E02 Muka / Page : 6
COMPETENCY UNIT ID

BAHAGIAN C: ESEI

10 Huraikan langkah – langkah yang perlu diamalkan semasa menggilap peralatan


Flatware dan Cutleries

Jawapan:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

(10 Markah)
ID UNIT KOMPETENSI / HT-012-2:2012/E02 Muka / Page : 7
COMPETENCY UNIT ID