Anda di halaman 1dari 5

JABATAN HOSPITALITI

PROGRAM SENI KULINARI

KOLEJ VOKASIONAL TANAH MERAH


17500 TANAH MERAH KELANTAN

KERTAS TUGASAN / ASSIGNMENT SHEET


KOD DAN NAMA
PROGRAM /
HT-012-2:2012 FOOD PREPARATION AND PRODUCTION
PROGRAM’S CODE &
NAME
TAHAP / LEVEL 2 (DUA)

NO. DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
E02 BASIC STEWARDING
COMPETENCY UNIT NO.
AND TITLE
1. IDENTIFY BASIC STEWARDING REQUIREMENT
2. IDENTIFY TYPES OF CHEMICAL
NO. DAN PENYATAAN
3. IDENTIFY DIFFERENT TYPES OF CROCKERY,
AKTIVITI KERJA / WORK
CUTLERIES AND GLASSWARE
ACTIVITIES NO. AND
4. DETERMINE DIFFERENT TYPES OF WASTAGES
STATEMENT
5. CARRY OUT HYGIENE AND CLEANLINESS OF WORK
AREA
ID UNIT KOMPETENSI /
HT-012-2:2012/E02 Muka : 1 Drp :
COMPETENCY UNIT ID

NAMA CALON

NO KAD PENGENALAN

MARKAH / 25 / 100

TAJUK/TITLE:
BASIC STEWARDING

TUJUAN/PURPOSE:
Penilaian Pengetahuan adalah bertujuan untuk memantapkan pemahaman dan
pengetahuan pelatih mengenai kebersihan diri dan tempat kerja yang perlu diamalkan
ketika menjalankan amali Basic Stewarding
ID UNIT KOMPETENSI / HT-012-2:2012/E02 Muka / Page : 2
COMPETENCY UNIT ID

ARAHAN/INSTRUCTION :
 Jawab semua soalan.
 Jawab di atas kertas soalan ini.
 Penilaian ketrampilan adalah berdasarkan ketepatan jawapan yang diberi.
 Gunakan pen mata bola sahaja.
 Masa yang diberikan adalah 60 minit.
 Anda DIINGATKAN supaya tidak meniru dan berbincang. Sekiranya didapati
anda berbuat demikian, keputusan anda akan dikira tidak trampil.

HSK 3042 / 03 IDENTIFY DIFFERENT TYPES OF CROCKERY, CUTLERIES AND GLASSWARE

BAHAGIAN A

1. Antara berikut peralatan manakah yang diperbuat daripada tembikar

A. Holloware

B. Chinaware

C. Flatware

D. Glassware

(1 markah)

2.

Rajah 8: Size pinggan


ID UNIT KOMPETENSI / HT-012-2:2012/E02 Muka / Page : 3
COMPETENCY UNIT ID

Berdasarkan rajah diatas, apakah nama jenis pinggan yang berlabel (iii)

A. Bread and butter plate

B. Show plate

C. Dinner plate

D. Appetizer plate

(1 markah)

3. Stainless steel merupakan bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan


cutleries dan flatware kerana

A. Tidak mendatangkan penyakit berbahaya

B. Mudah didapati

C. Tahan karat

D. Harga yang murah

(1 markah)

4. Berikut adalah penyataan yang TIDAK BENAR tentang penjagaan flatware


kecuali
A. Elakkan daripada mengikatnya dengan getah bagi mengelakkan kesan
yang mungkin timbul ke atas peralatan.
B. Hendaklah disimpan dengan segera selepas dibersihkan

C. Peralatan ini perlu dikendalikan dengan cermat kerana mudah pecah   


D. Simpan di tempat yang terbuka untuk mengelakkan alat tersebut
daripada menjadi pudar
(1 markah)

5. Apakah yang dimaksudkan dengan cross contamination


A. Penyebaran bakteria di ruang udara kepada pengendali makanan
ID UNIT KOMPETENSI / HT-012-2:2012/E02 Muka / Page : 4
COMPETENCY UNIT ID

B. Pergerakan fizikal atau pemindahan bakteria berbahaya dari satu


orang, objek atau tempat ke tempat lainnya
C. Kesan sampingan akibat terdedah kepada bahan kimia semasa proses
pencucian
D. Penggunaan bahan bahaya semasa mengendalikan makanan di dapur
(1 markah)

BAHAGIAN B

6. Senaraikan TIGA (3) perkakasan daripada kategori Flatware

i. ………………………………………..
ii. ………………………………………..
iii. ………………………………………..
(3 markah)
7. Cutlery dan flatware diperbuat daripada stainess steel kerana :
i. ………………………………………..
ii. ……………………………………….
iii. ……………………………………….
iv. ……………………………………….
(4 markah)

8. Tandakan BETUL atau SALAH bagi kumpulan gelas dibawah

Jenis Gelas Contoh gelas BETUL / SALAH


Stemware Water goblet, Champagne glass, Old
fashioned glass
Tumblers Tall hi-ball glass, Juice glass
Fountain Sherbet glass, Soda glass

(3 markah)

BAHAGIAN C

10. Huraikan 5 langkah mencegah pencemaran silang


ID UNIT KOMPETENSI / HT-012-2:2012/E02 Muka / Page : 5
COMPETENCY UNIT ID

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

(10 markah)