Anda di halaman 1dari 11

Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PENDIDIKAN MUZIK
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH
(SEMAKAN)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUN 2

PER ASPEK ITEM HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI IMPAK


1. Persepsi Estetik 1.1 Irama -Menyatakan perbezaan tempo lagu yang Kecergasan Pelbagai
1.1.1 Tempo diperdengarkan dengan betul - kinestatik
2. Pengalaman 2.2 Permaianan alat Perkusi -Memegang alat perkusi dengan teknik yang betul. -Pembelajaran Masteri
muzikal 2.2.1 teknik -Belajar cara belajar
- Memegang dan mengendali
3. Persepsi Estetik 1.1 Irama -Mengenalpasti detik lagu yang diperdengarkan -Kecergasan Pelbagai
1.1.2 Detik dengan betul.
4. Pengalaman 2.1.1 Teknik Nyanyian -Mempraktikkan Postur yang betul ketika menyanyi -Kecergasan Pelbagai
Muzikal -Postur secara berpandu. -Konstruktivisme
5. Persepsi Estetik 1.1.3 Corak Irama -Mengecam not panjang dan not pendek dengan -Konstruktivisme
-Nilai not-not panjang; not betul dalam sekumpulan bunyi yang
pendek diperdengarkan.
6. Pengalaman 2.2 Permaianan alat perkusi -Memainkan corak irama sepanjang dua bar -Kecergasan Pelbagai
Muzikal - Corak Irama dengan betul. -Konstruktivisme
7. Ekspresi Kreatif 3.2 Improvisasi -Membalas corak irama yang diperdengarkan -Kecergasan Pelbagai
3.2.1 Corak Irama dengan memberi satu jawapan yang sesuai. -Intra Personal
Pembelajaran Masteri
8. Persepsi Estetik 1.1 Irama -Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang -Konstruktivisme
1.1.3 Corak irama diperdengarkan dengan betul.
- Rentak- Mac ; Masri
9. Ekspresi 3.1 Penerokaan Bunyi _Menghasilkan dua bunyi menggunakan Kecergasan
Kreatif 3.1.1 Bunyi Perkusi bahagian anggota badan. Pelbagai
Badan - kinestatik
10. Pengalaman 2.1.1 Teknik Nyanyian -Mempraktikkan sebutan yang betul ketika Pembelajaran
Muzikal -Sebutan menyanyi secara berpandu. Masteri

Muka Surat 1
Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2
PER ASPEK ITEM HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI IMPAK
11. Pengalaman 2.2 Permainan alat Memainkan alat perkusi mengikut teknik Kecergasan
Muzikal perkusi yang betul Pelbagai
2.2.1 Teknik Konstruktivisme
-Memainkan
12. Pengalaman 2.1.1 Teknik Nyanyian -Mempraktikan pernafasan yang betul -Kecergasan
muzikal -Pernafasan ketika menyanyi secara berpandu. Pelbagai
Muzik
13. Persepsi 1.2 Melodi Mengenalpasti aras pic tinggi dan rendah Pembelajaran
Estetik 1.2.1 Pic dengan betul secara grafik. Masteri
-Aras Pic – pic tinggi ;
pic rendah.
14. Pengalaman 2.1.2Menyanyi secara Menyanyi lagu mengikut melodi dengan -Kecergasan
muzikal muzikal betul. Pelbagai
-Melodi Muzik
15. Pengalaman 2.2.2 Bermain alat -Memainkan detik mengikut tempo yang Kecergasan
muzikal perkusi secara muzikal ditetapkan dengan betul. Pelbagai
-Detik
16. Pengalaman 2.1.2 Menyanyi secara Menyanyi lagu mengikut tempo dengan -Kecergasan
Muzikal muzikal-Tempo betul. Pelbagai
Muzik
17. Persepsi 1.1 Irama -Menyatakan perbezaan tempo lagu yang KBKK
Estetik 1.1.1 Tempo diperdenganrkan dengan betul. Belajar Cara
-Tempo lambat ; tempo Belajar
cepat
18. Pengalaman 2.1.2 Menyanyi secara -Menyanyi lagu mengikut ekspresi dengan -Kecergasan
Muzikal muzikal betul. Pelbagai
-Ekspresi -Konstruktivisme

Muka Surat 2
Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER ASPEK ITEM HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI IMPAK


19. Penghargaan 4.1 Muzik Nyanyian _Memberi respon yang sesuai kepada lagu -KBKK
Estetik Menghayati muzik yang diperdengarkan -Kontekstual
nyanyian dari segi
konsep muzik:
-Ekspresi

20. Pengalaman 2.1.2 Menyanyi secara Menyanyikan pic la. So dan mi dengan Kecergasan Pelbagai
Muzikal Muzikal betul secara berpandu. Kontekstual
-Pic – Solfa: la : So: mi.

21.. Persepsi 1.2 Melodi -Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah KBKK
Estetik 1.2.1 Pic dengan betul secara grafik. Belajar Cara Belajar
-Aras pic – pic tinggi ;
pic rendah
22. Pengalaman 2.2.2 Bermain alat -Memainkan tekanan dalam lagu meter 2 Kecergasan Pelbagai
Muzikal perkusi secara muzikal dan 4 Konstruktivisme
- Tekanan 2an ; 4an . 4 4
dengan betul.
23. Ekspresi 3.1 Penerokaan Bunyi -Menghasilak tiga bunyi menggunakan -Kecergasan Pelbagai
Kreatif 3.1.1 Bunyi Perkusi bahagian anggota badan Kinestetik
badan
24. Persepsi 1.1 Irama Mengecam not panjang dan not pendek -Konstruktivisme
Estetik 1.1.3 Corak irama dengan betul dalam sekumpulan bunyi
- Nilai not- not panjang; yang diperdengarkan
not pendek.

25. Penghargaan 4.1Muzik Nyanyian -Memberi respon yang sesuai kepada lagu -KBKK
Estetik -Menghayati muzik yang diperdengarkan -Kontekstual
nyanyian dari segi

Muka Surat 3
Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2
konsep muzik:
-Warna ton
PER ASPEK ITEM HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI IMPAK
26. Pengalaman 2.2 Permainan alat Memainkan alat perkusi mengikut teknik Kecergasan Pelbagai
Muzikal Perkusi yang betul. - kinestatik
2.2.1 Teknik
-Memainkan

27. Persepsi 1.2 Melodi Menyatakan dengan sesuai perbezaan Kemahiran berfikir
Estetik 1.2.2 Warna ton bunyi dua alat perkusi yang dimainkan KBKK
-Alat Perkusi secara terasing.
28. Pengalaman 2.3 Kriteria -Mengekalkan keseimbangan suara Kecergasan Pelbagai
muzikal Persembahan dengan baik ketika menyanyi dan bermain Konstruktivisme
2.3.1Keseimbangan alat muzik secara berkumpulan.
-Nyanyian
-Permainan muzik
instrumental.
29. Persepsi 1.3 Ekspresi -Memberi respon terhadap dinamik dengan -KBKK
Estetik 1.3.1 Dinamik betul pada lagu yang diperdengarkan -Kontekstual
-Lembut dengan baik.
-Kuat
30. Ekspresi 3.3 Reka Cipta -membina corak irama yang sesuai Konstruktivisme
Kreatif 3.3.1 Corak Irama sepanjang satu bar dengan meter 2 atau 4
secara berpadu
4 4

31. Pengalaman 2.3 Kriteria -Mengekalkan keseimbangan suara Kecergasan Pelbagai


muzikal Persembahan dengan baik ketika menyanyi dan bermain Konstruktivisme
2.3.1 Keseimbangan alat muzik secara berkumpulan.
-Nyanyian
-Permainan muzik
instrumental

Muka Surat 4
Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER ASPEK ITEM HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI IMPAK


32 Pengalaman 2.1.2 Menyanyi secara -Menyanyikan melodi mudah yang Kecergasan Pelbagai
muzikal Muzikal mengandungi pic la, so,mi dengan betul secara Konstruktivisme
- Pic ; solfa : La ; so ; berpandu.
mi.
33 Ekspresi Kreatif 3.2 Improvisasi -Membalas corak irama yang diperdengarkan Kecergasan Pelbagai
3.2.1 Corak irama dengan memberi satu jawapan yang sesuai.
34 Pengalaman 2.2.2 Bermain alat -Memainkan detik mengikut tempo yang Kecergasan Pelbagai
muzikal perkusi secara muzikal ditetapkan dengan betul. Konstruktivisme
-Detik
35 Penghargaan 4.1Muzik Nyanyian -Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang -KBKK
Estretik -Menghayati muzik diperdengarkan -Kontekstual
nyanyian dari segi
konsep muzik:
-Tekstur
36 Pengalaman 2.1.2Menyanyi secara Menyanyi lagu mengikut melodi dengan betul Kecergasan Pelbagai
muzikal muzikal Konstruktivisme
-Melodi
37 Pengalaman 2.1.2 Menyanyi secara -Menyanyi dengan betul melodi mudah yang Pembelajaran Masteri
muzikal Muzikal mengandungi pic la , so, mi
- Pic ; solfa : La ; so ;
mi.
38 Pengalaman 2.2.2 Bermain alat -Memainkan corak irama dengan betul dalam Kecergasan Pelbagai
muzikal perkusi secara muzikal tempo dan dengan dinamik yang ditetapkan Konstruktivisme
-Corak irama menggunakan alat perkusi. KBKK
39 Ekspresi Kreatif 3.2 Improvisasi -Membalas corak irama yang diperdengarkan KBKK
3.2.1 Corak Irama dengan memberi dua jawapan yang sesuai. Kecergasdan
Pelbagai

Muka Surat 5
Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER ASPEK ITEM HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI IMPAK


40 Penghargaan 4.1 Muzik Nyanyian -Menyatakan tentang konsep Kemahiran berfikir
Estetik Menghayati muzik muzik yang terdapat dalam lagu KBKK
nyanyian dari segi yang diperdengarkan, dengan
konsep muzik: betul.
-Tempo
41 Penghargaan 4.2 Muzik -Memberi respon yang sesuai Kecergasan Pelbagai
Estetik Instrumental kepada lagu yang diperdengarkan Muzik
Menghayati muzik secara berpadu
instrumental dari segi
konsep muzik:
-Warna Ton.
42 Persepsi 1.2Melodi -Menyatakan dengan sesuai Kemahiran berfikir
Estetik 1.2.2 Warna Ton perbezaan bunyi tiga alat perkusi KBKK
yang dimainkan secara terasing.
43 Pengalaman 2.1.2Menyanyi secara Menyanyi lagu mengikut melodi Kecergasan Pelbagai
muzikal muzikal dengan betul Konstruktivisme
-Melodi
44 Persepsi 1.2Melodi -Menyatakan dengan sesuai Kemahiran berfikir
Estetik 1.2.2 Warna Ton perbezaan bunyi empat alat KBKK
perkusi yang dimainkan secara
terasing

45 Pengalaman 2.1.2Menyanyi secara Menyanyi lagu mengikut tempo Kecergasan Pelbagai


muzikal muzikal dengan betul Konstruktivisme
-Tempo
46 Penghargaan 4.1Muzik Nyanyian -Menyatakan tentang konsep Kemahiran berfikir

Muka Surat 6
Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2
Estetik -Menghayati muzik muzik yang terdapat dalam lagu KBKK
nyanyian dari segi yang diperdengarkan dengan
konsep muzik: betul
-Tempo

PER ASPEK ITEM HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI IMPAK


47 Penghargaan 4.2 Muzik -Memberi respon yang sesuai -KBKK
Estetik Instrumental kepada lagu yang diperdengarkan -Kontekstual
Menghayati muzik secara berpadu
instrumental dari segi
konsep muzik:
-Tekstur
48 Pengalaman 2.2.2 Bermain alat -Memainkan detik mengikut tempo Kecergasan Pelbagai
muzikal perkusi secara yang ditetapkan dengan betul. Konstruktivisme
muzikal
-Detik
49 Ekspresi 3.1 Penerokaan Bunyi _Menghasilkan melebihi tiga bunyi KBKK
Kreatif 3.1.1 Bunyi Perkusi menggunakan bahagian anggota Kecergasan Pelbagai
Badan badan.
50 Persepsi 1.3 Ekspresi -Memberi respon terhadap Kontekstual
Estetik 1.3.1 Dinamik dinamik dengan betul pada lagu KBKK
- Lembut yang diperdengarkan, dengan
- Kuat betul.

51 Persepsi 1.3 Ekspresi -Memberi respon yang sesuai -KBKK


Estetik 1.3.2 Mud terhadap mud lagu yang -Kontekstual
-Riang ; diperdengarkan.
Sedih;Bersemangat
52 Pengalaman 2.2.2 Bermain alat -Memainkan tekanan dalam lagu Kecergasan Pelbagai
muzikal perkusi secara meter 2 dan 4 Konstruktivisme
muzikal 4
- Tekanan 2an ; 4an . dengan betul.

Muka Surat 7
Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

53 Ekspresi 3.2 Improvisasi -Membalas corak irama yang KBKK


Kreatif 3.2.1 Corak irama diperdengarkan dengan memberi
lebih daripada dua jawapan yang
sesuai.

PER ASPEK ITEM HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI IMPAK


54 Penghargaan 4.2 Muzik -Menyatakan tentang konsep Kemahiran berfikir
Estetik Instrumental muzik yang terdapat dalam lagu KBKK
Menghayati muzik yang diperdengarkan, dengan
instrumental dari segi betul secara perpadu
konsep muzik:
-Warna Ton.
55 Pengalaman 2.1.2Menyanyi secara Menyanyi lagu mengikut ekspresi Kecergasan Pelbagai
Muzikal muzikal dengan betul
-Ekspresi
56 Persepsi 1.1 Irama -Menyatakan ciri-ciri rentak Mac Kemahiran berfikir
Estetik 1.1.3 Corak Irama dan Masri dengan respon yang KBKK
-Rentak : Mac ; Masri sesuai secara berpandu.
57 Ekspresi 3.3 Reka cipta -membina corak irama yang Konstruktivisme
Kreatif 3.3.1 Corak Irama sesuai sepanjang dua bar dengan
meter 2 atau 4 secara berpadu
4 4
58 Pengalaman 2.1.2Menyanyi secara Menyanyi lagu mengikut melodi Kecergasan Pelbagai
muzikal muzikal dengan betul Pembelajaran Masteri
-Melodi
59 Pengalaman 2.3 Kriteria Dapat menunjukkan disiplin dalam Kecergasan Pelbagai
muzikal Persembahan persembahan nyanyian dan Intra personal
2.3.2 Etika permainan alat muzik instrumental
Persembahan
60 Persepsi 1.2 Melodi -Mengenal pasti Frasa dalam lagu Kecergasan Pelbagai
Estetik 1.2.3 Bentuk dengan betul secara berpandu. Konstruktivisme

Muka Surat 8
Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2
-Frasa
61 Persepsi 1.1 Irama -Membanding beza corak irama KBKK
Estetik 1.1.3 Corak Irama rentak Mac dan Masri pada lagu
-Rentak : Mac ; Masri yang diperdengarkan dengan
betul.

PER ASPEK ITEM HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI IMPAK


62 Pengalaman 2.2.2 Bermain alat -Memainkan detik mengikut tempo Kecergasan Pelbagai
muzikal perkusi secara yang ditetapkan dengan betul. Kontekstual
muzikal
-Detik
63 Pengalaman 2.1.2 Menyanyi -Menyanyi dengan betul melodi Kecergasan Pelbagai
muzikal secara Muzikal mudah yang mengandungi pic la , Pembelajaran Masteri
- Pic ; solfa : La so, mi
; so ; mi.

64 Penghargaan 4.1Muzik Nyanyian -Menyatakan tentang konsep Kemahiran berfikir


Estetik -Menghayati muzik muzik yang terdapat dalam lagu KBKK
nyanyian dari segi yang diperdengarkan dengan
konsep muzik: betul
-Ekspresi

65 Penghargaan 4.2 Muzik -Menyatakan tentang konsep Kecergasan Pelbagai


Estetik Instrumental muzik yang terdapat dalam lagu - kinestatik
Menghayati muzik yang diperdengarkan, dengan
instrumental dari segi betul secara perpadu
konsep muzik:
-Tempo

Muka Surat 9
Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER ASPEK ITEM HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI IMPAK


66 Persepsi 1.3 Ekspresi -Memberi respon terhadap Kecergasan Pelbagai
Estetik 1.3.1 Dinamik dinamik dengan betul pada lagu Konstruktivisme
- Lembut yang diperdengarkan, dengan
- Kuat betul.

67 Persepsi 1.2 Melodi Mengenal pasti seksyen A dan B KBKK


Estetik 1.2.3 Bentuk dalam sesebuah lagu dengan
-Struktur AB betul secara berpandu
68 Ekspresi 3.3 Reka Cipta -membina corak irama yang sesuai Konstruktivisme
Kreatif 3.3.1 Corak Irama sepanjang melebihi dua bar
dengan meter 2 atau 4
4 4
secara berpadu
69 Pengalaman 2.2.2 Bermain alat -Memainkan tekanan dalam lagu Kecergasan Pelbagai
muzikal perkusi secara meter 2 dan 4 KBKK
muzikal 4
- Tekanan 2an ; 4an . dengan betul

70 Penghargaan 4.2 Muzik -Menyatakan tentang konsep muzik Kecergasan Pelbagai


Estetik Instrumental yang terdapat dalam lagu yang - kinestatik
Menghayati muzik diperdengarkan, dengan betul
instrumental dari segi secara perpadu
konsep muzik:
-Ekspresi

Muka Surat 10
Rancangan Mengajar Mingguan Muzik Tahun 2

PER ASPEK ITEM HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI IMPAK


71 Ekspresi 3.3 Reka Cipta -membina corak irama yang sesuai Konstruktivisme
Kreatif 3.3.1 Corak Irama sepanjang melebihi dua bar dengan
meter 2 atau 4
4 4
secara berpadu.
72 Pengalaman 2.3 Kriteria Dapat menunjukkan disiplin dalam Kecergasan Pelbagai
muzikal Persembahan persembahan nyanyian dan Intra personal
2.3.2 Etika permainan alat muzik instrumental
Persembahan

Muka Surat 11