Anda di halaman 1dari 3

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA WARDEN / WARDEN

BIL KETUA WARDEN WARDEN

Menyelia Warden
Penempatan Pelajar
Merancang dan menyelia tugas
1 Memastikan tempat tinggal pelajar
warden asrama
selamat dan kondusif untuk diduduki.

Pendaftaran Asrama
Makanan
Menyelia kemasukan dan Memastikan makanan mengikut menu,
2
pendaftaran pelajar-pelajar di selamat dan tiada keracunan seperti
asrama. dimaktubkan di dalam kontrak

Menyediakan Rancangan Tugas


Kesihatan
Harian Penghuni
Mengurus kesihatan pelajar dengan
Memastikan jadual harian penghuni
3 menghantar ke klinik bagi pelajar yang
asrama disediakan dan
sakit selepas waktu pejabat.
dilaksanakan.
Mengawasi penggunaan ubatan.

Merancang Outing Ke Bandar


Pengurusan
dan Pulang Bermalam
4 Mengadakan mesyuarat AJK peringkat
Merancang dan menyediakan
blok/aras.
jadual ke luar bandar dan pulang
berrnalarn.
Merancang Kegiatan Pelajar
Merancang dan mengelola
kegiatan-kegiatan yang sesuai Melakukan Pemeriksaan Asrama
5
untuk perkembangan jasmani,
emosi, rohani, intelek dan sosial
penghuni asrama

Keselamatan
Memastikan penghuni asrama dalam
keadaan selamat dari sebarang
ancaman.
Memastikan peraturan/langkah- langkah
Mengambil Tindakan Terhadap
mencegah kecurian dan pencerobohan
Pelajar Yang Sakit Dan
6 dilaksanakan.
Memerlukan Rawatan
Membantu latihan kebakaran.
Mengawasi penggunaan alatan elektrik
bagi mencegah kebakaran.
Melaporkan kes disiplin /gangguan di
asrama.

Keselamatan Pelajar/Asrama Sukan dan Riadah


Memberi taklimat mengenai Memantau program sukan dan riadah
7 langkah-Iangkah keselamatan dan pelajar.
memastikan peralatan keselamatan
mencukupi.

Mengadakan Mesyuarat Warden Keceriaan dan kebudayaan


Mempengerusikan mesyuarat Melaksanakan program keceriaan bilik
8 dengan guru asrama sekurang- dan program kebudayaan.
kurangnya sebulan sekali. Memberi maklum batas mengenai
asrama kepada pihak pentadbiran.

Menghadiri Mesyuarat
Akademik
Pengurusan
9 Pemantauan waktu ‘prep’ pada waktu
Ahli mesyuarat Pengurusan Pusat
petang dan malam

Menerima Arahan Dari Pihak Aktiviti Sahsiah


Atasan Dari Semasa Ke Semasa Memastikan semua pelajar lelaki hadir
10 Menjalankan tugas yang diarahkan solat
oleh pihak Pengurusan berjemaah/Jumaat.
Pusat/MARA. Memastikan pelajar hadir dalam majlis-
majlis agama.
Peraturan Lawatan
Membantu pihak pentadbiran dalam
11
urusan dengan pelawat.

Anda mungkin juga menyukai