Anda di halaman 1dari 5

Tarikh : 21 Oktober 2020

Hari : Rabu

MODUL
UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)
UNIT BERUNIFORM SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)

1. PENGENALAN

Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah


Malaysia (SEGAK) ini telah dirancang selari dengan Sukatan Pelajaran Pendidikan
Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah

" SEGAK ” mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005.
Ujian ini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya ke sekolah mulai sessi
persekolahan tahun 2008. Pelaporan hasil ujian ini akan mendapat pengiktirafan sijil
secara peperiksaan berpusat.

2. OBJEKTIF

Murid dapat :

a) mengetahui kepentingan kecergasan fizikal;


b) melakukan ujian kecergasan yang dirancang oleh pentadbir sekolah;
c) menganalisis, mengintepretasi dan menyimpan rekod kecergasan fizikal individu;
d) melakukan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan fizikal individu melalui
perancangan aktiviti kecergasan secara sistematik; dan
e) pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa.

3. PELAKSANAAN MODUL

a) Ujian ini dijalankan kepada semua murid tahap 2 iaitu Tahun 4 hingga Tahun 6.
b) Semua murid perlu menjalani ujian-ujian kecergasan fizikal yang dicadangkan dalam
buku panduan ini. Prosedur dan teknik ujian hendaklah mengikut peringkat umur,
keupayaan murid dan mengambilkira peralatan serta tempat ujian dijalankan. Umur
murid dikira pada 1 hb. Januari untuk rujukan norma.
c) Ujian ini boleh dijalankan semasa atau di luar waktu pengajaran Pendidikan Jasmani.
Ujian ini juga mesti dilengkapkan pada hari yang sama. Guru melatih murid terlebih
dahulu dan murid digalakkan membuat ujian secara individu, bersama rakan atau
keluarga mereka.
d) Ujian ini mesti dilengkapkan mengikut urutan secara berterusan. Urutan item bateri ujian
adalah seperti berikut:

• Naik Turun Bangku ( 3 minit )


• Tekan Tubi ( 1 minit )
• Ringkuk Tubi Separa (1 minit )
• Jangkauan Melunjur

1
Tarikh : 21 Oktober 2020
Hari : Rabu

1. Ukuran antropometrik untuk mendapatkan Indeks Jisim Badan perlu dibuat sebelum
melakukan ujian ini.
2. Ujian yang dicadangkan ini boleh digunakan sebagai aktiviti latihan kecergasan. Ujian ini
perlu dilaksanakan dua kali setahun pada bulan Mac dan Ogos.
3. Bagi murid yang tidak sihat, guru boleh menjalankan ujian pada hari yang lain pada
bulan yang sama.

CONTOH GAMBAR

Naik Turun Bangku ( 3 minit )

Tekan Tubi ( 1 minit ) (Lelaki)

2
Tarikh : 21 Oktober 2020
Hari : Rabu

Tekan Tubi ( 1 minit ) (Perempuan)

Ringkuk Tubi Separa (1 minit )

3
Tarikh : 21 Oktober 2020
Hari : Rabu

BORANG UJIAN SEGAK

NAMA MURID : _____________________________________________________________

KELAS : _____________________________________________________________

TARIKH : _____________________________________________________________

BIL JENIS AKTIVITI DAPATAN

1 BERAT (KG)

2 TINGGI (CM)

3 NAIK TURUN BANGKU (KADAR NADI SEMINIT)

4 TEKAN TUBI (ULANGAN)

5 RINGKUK TUBI SEPARA (ULANGAN)

6 JANGKAUAN MELUNJUR (JARAK [CM])

4
Tarikh : 21 Oktober 2020
Hari : Rabu