Anda di halaman 1dari 12

PANITIA SAINS

SEKOLAH KEBANGSAAN KG. KUANTAN

PERADUAN TEKA SILANGKATA SAINS

NAMA : ______________________________________________ TAHUN : ______________

1 11 2 3

1 2 4

3 7

6 4

10 5

7 9 12

10

11 8

MELINTANG MENEGAK
1. Membiak melalui anak pokok 1. Unit ukuran untuk mengukur jarak
2. Besarnya sesuatu ruang 2. Keperluan asas tumbuhan
3. Cara cendawan membiak 3. Organ pernafasan katak
4. Tiada kaki 4. Membiak melalui daun
5. Cara kuda belang melindungi diri 5. Boleh menarik bahan tertentu
6. Henry Ford mencipta __________ 6. Haiwan yang makan tumbuhan dan daging
7. Gas untuk pernafasan 7. Membiak melalui spora
8. Keperluan asas 8. Pokok jagung daun berurat _________
9. Jumlah kaki labah-labah 9. Organ pernafasan ikan
10. Sisik di kaki 10. Cara pembiakan kelawar.
11. Haiwan omnivor 11. Deria manusia
12. Haiwan herbivor
http://science018.blogspot.com, http://faisal59.blogspot.com
2
PANITIA SAINS
SEKOLAH KEBANGSAAN KG. KUANTAN

PERADUAN MENCARI PERKATAAN SAINS

NAMA : ______________________________________________ TAHUN : ______________

H I D R O G E N K M A R I K H T O R E
B N O M N I V O R W M U O F W U M A C
H S E K O Y K G A J A H P O D R I U E
U A I A Z A U I P O G U D T E U E O N
K N E R S F P J Y R N I R O I R P B D
L G I N H O W E F W E U D S A D W I A
Z A G I N J A L P O T R P I E U G N W
I S N V S U M R F A G A F N G T O T A
R S P O R A W O N I R N A T B U L A N
A V E R N I O M P A O U D E E F W N E
F X O A P L U T O H A S K S O U I G U
A Y I M Y U C R K X D B P I Z B T R P
H E P E B I Y G S C O A Y S A S U U A
O M A T A H A R I D N G M O S I S M W
E W S E W X I Q G C W E A W A Z T L I
G A B O G O Y G E A H E R B I V O R E
E B U R U J B R N A Z U H A L A R U W

GAJAH PLUTO BURUJ BULAN


MAGNET BUMI INSANG SPORA
PEPARU OKSIGEN BINTANG MATAHARI
CENDAWAN HERBIVOR OMNIVOR METEOR
KARNIVOR ZUHAL HIDROGEN MARIKH

http://science018.blogspot.com, http://faisal59.blogspot.com
http://science018.blogspot.com, http://faisal59.blogspot.com
"TEKA SILANGKATA SAINS"
PANITIA SAINS SEK. KEB. KG. KUANTAN
NAMA : TAHUN :
1 2

1 19

2 3 4 5

4 3

7 5

7 8 6

10 11 17

9 12

10

11

12 13 16

14

14 20 15

15 18

16

17

MELINTANG MENEGAK
1. Alat untuk menyukat suhu 1. Sejenis logam yang berharga
2. Unit untuk menyukat masa 2. Mempunyai tujuh warna
3. Proses cecair menjadi gas 3. Sumber asas
4. Haiwan yang hidup di padang pasir. 4. Hidup di dua alam.
5. Memantulkan cahaya matahari. 5. Organ perkumuhan
6. Panjang antara dua titik. 6. Alat untuk menyukat masa.
7. Darjah kepanasan. 7. Kertas litmus menjadi merah.
8. Sifat fizikal bahan-kenyal. 8. Tiada kaki.
9. Satu cara pengawetan. 9. Keadaan bahan.
10. Salah sebuah planet. 10. Membiak melalui batang.
11. Haiwan hidup di air. 11. Bergerak aktif diwaktu malam.
12. Bahan kumuh 12. salah satu warna pelangi.
13. Pahit dan licin. 13. Untuk diminum.
14. Sumber elektrik 14. Menyambung dan memutuskan litar.
15 Untuk mendengar degupan jantung 15. Pepejal mempunyai bentuk yang _______
16. Bumi berputar di atas ___________ 16. Berkaitan dengan Fotosintesis
17. Tidak boleh di tembusi cahaya 17. Logam yang boleh ditarik oleh magnet.
18. Bersamaan 1000 kg.
19. Ahli system suria.
20. Keperluan asas benda hidup.

http://science018.blogspot.com
http://faisal59.blogspot.com
http://science018.blogspot.com
http://faisal59.blogspot.com
JAWAPAN TEKA SILANGKATA SAINS

11

K M C K
1 2 3

P I S A N G I S I P A D U
1 2 4

L T E H L
S P O R A K T A I
3 7

M O U L A R Y T
6 4

E M L W A
B T M E N Y A M A R
10 5

K E R E T A I T R
6

R R G V S
8

A N O K S I G E N L
7 9 12

N E R N L E
A T S A Y A M
10

I K A N A I R B
11 8

L A P A N I U
9

MELINTANG MENEGAK
1. Membiak melalui anak pokok –pisang 1. Unit ukuran untuk mengukur jarak- km
2. Besarnya sesuatu ruang- isipadu 2. Keperluan asas tumbuhan - cahaya
3. Cara cendawan membiak- spora 3. Organ pernafasan katak - kulit
4. Tiada kaki-ular 4. Membiak melalui daun- setawar
5. Cara kuda belang melindungi diri – menyamar 5. Membiak melalui spora- kulat
6. Henry ford mencipta kereta 6. Haiwan yang makan tumbuhan dan daging - omnivor
7. Untuk bernafas- oksigen 7. Boleh menarik bahan tertentu- magnet
8. Keperluan asas- air 8. Pokok jagung daun berurat selari
9. Jumlah kaki labah-labah- lapan 9. Organ pernafasan ikan- insang
10. Sisik di kaki-ayam 10. Cara pembiakan kelawar- Beranak
11. Haiwan omnivor 11. Deria manusia
12. Haiwan herbivor
"TEKA SILANGKATA SAINS"
PANITIA SAINS SEK. KEB. KG. KUANTAN
NAMA : TAHUN :

E P
1 2

1 19

T E R M O M E T E R B
A L U
S A A T K S A G L
2 3 4 5

U N T A P E N D I D I H A
4 3

M T G N N
A B U L A N I J
7 5

S U H U K K J A R A K
7 8 6

I H K E N Y A L
8

D A T L R M B
10 11 17

P E N G E T I N A N I E
9 12

E B P N U R A N U S
10

P U D A N G D I
P E L U H S A L K A L I
12 13 16

J S I L G
14

A K U M U L A T O R O O
14 20 15

L D I E R
A S T E T O S K O P
15 18

R A A F
A N P A K S I
16

L E G A P
17

MELINTANG MENEGAK
1. Alat untuk menyukat suhu 1. Sejenis logam yang berharga
2. Unit untuk menyukat masa 2. Mempunyai tujuh warna
3. Proses cecair menjadi gas 3. .Sumber asas
4. Haiwan yang hidup di padang pasir. 4. Hidup di dua alam- katak
5. Memantulkan cahaya matahari- bulan 5. Organ perkumuhan- ginjal
6. Panjang antara dua titik- jarak 6. Alat untuk menyukat masa
7. Darjah kepanasan 7. Kertas litmus menjadi merah- asid
8. Sifat fizikal bahan-kenyal 8. Tiada kaki
9. Satu cara pengawetan- pengetinan 9. Keadaan bahan
10. Salah sebuah planet 10. Membiak melalui batang- tebu
11. Haiwan hidup di air. 11. Bergerak aktif diwaktu malam
12. Bahan kumuh 12. salah satu warna pelangi
13. Pahit dan licin- alkali 13. Untuk diminum
14. Sumber elektrik 14. Menyambung dan memutuskan litar
15 Untuk mendengar degupan jantung 15. Pepejal mempunyai bentuk yang _______
16. Bumi berputar di atas ___________ 16.
17. Tidak boleh di tembusi cahaya 17. Logam yang boleh ditarik oleh magnet
18. Bersamaan 1000 kg
19. Ahli system suria
20. Keperluan asas benda hidup
N
JAWAPAN MENCARI PERKATAAN TERSEMBUNYI

H I D R O G E N K M A R I K H T O R E
B N O M N I V O R W M U O F W U M A C
H S E K O Y K G A J A H P O D R I U E
U A I A Z A U I P O G U D T E U E O N
K N E R S F P J Y R N I R O I R P B D
L G I N H O W E F W E U D S A D W I A
Z A G I N J A L P O T R P I E U G N W
I S N V S U M S F A G A F N G T O T A
R S N O K A W O P I R N A T B U L A N
A V E R N I O M P O O U D E E F W N E
F X O A P L U T O H R S K S O U I G U
A Y I M Y U C R K X D A P I Z B T R P
H E P E B I Y G S C O A Y S A I M U B
O M A T A H A R I D A M O T S I S M W
E W S E W X I Q G C W E A W A Z T L I
G A B O G O Y G E A H E R B I V O R E
E B U R U J B R N A Z U H A L A R U W

GAJAH PLUTO BURUJ BULAN


MAGNET BUMI INSANG SPORA
PEPARU OKSIGEN BINTANG MATAHARI
CENDAWAN HERBIVOR OMNIVOR METEOR
KARNIVOR ZUHAL HIDROGEN MARIKH
GINJAL NITROGEN URANUS STOMA