Anda di halaman 1dari 6

Jawab semua soalan pada kertas jawapan yang disediakan.

7. Tarian Sumazau merupakan tarian


1. Keupayaan individu untuk kekal yang dipersembahkan ketika perayaan
melakukan suatu aktiviti yang Pesta Menuai. Tarian ini popular dalam
menggunakan tenaga aerobik dalam kalangan suku kaum .....
satu tempoh masa sebagai ... A Iban C Melayu asli
A kelenturan C daya tahan otot B Bidayuh D Kadazandusun
B kapasiti aerobik D kekuatan otot
8. Manakah antara berikut merupakan
2. Manakah antara berikut merupakan kemahiran asas tarian joget?
aktiviti senaman kelenturan? I. Maju dan undur
A Burpee C Naik turun bangku II. Terancang setempat
B Skipping D Jangkauan melunjur III. Ragam kunang-kunang mabuk
IV. Enjut setempat

Soalan 3 berdasarkan maklumat di bawah. A I, II, dan III C I, III, dan IV


B II, III, dan IV D I, II, III, dan IV
 Bangkit tubi
 Bangkit silang 9. Pilih pernyataan yang benar berkaitan
permainan bola sepak.
I Permainan ini dimainkan oleh
3. Jenis-jenis senaman di atas 11 orang pemain.
merupakan aktiviti bagi .... II Peruntukan bagi setiap separuh
A kelenturan C daya tahan otot masa adalah 40 minit.
B kapasiti aerobik D kekuatan otot III Diameter bola yang digunakan
adalah 68cm.
IV FIFA merupakan persatuan
Soalan 4 hingga 6 berdasarkan gambar yang menguruskan permainan
rajah di bawah. bola peringkat antarabangsa.

A I, II, dan III C I, III, dan IV


B II, III, dan IV D I, II, III, dan IV

10. Manakah antara berikut bukan jenis-


A B C jenis takel dalam permainan bola
sepak?
Padankan gambar rajah di atas A Takel sisi
dengan jenis kemahiran lantunan dan B Takel hadapan
layangan dalam aktiviti gimnastik di C Takel menggelungsur
atas trampolin. D Takel terbang

4. Putaran 360º : 11. Bergerak dengan bola sambil


__________________________ mengelak daripada ditakel oleh pihak
lawan adalah kemahiran...
5. Seat-drop : A menanduk.
__________________________ B menggelecek.
C hantaran leret.
6. Lompatan straddle : D hantaran lambung.
__________________________

1
Soalan 12 berdasarkan Rajah 1

Padankan kemahiran di atas dengan gambar


rajah yang ditunjukkan di bawah.

18
Rajah 1 19
17
12. Berdasarkan Rajah 1 namakan 3
posisi pertahanan pemain satu 16
pasukan bola jaring yang berada di
kawasan berlorek.
A GK, GD, WD 16. __________ 17.
B GS, GK, WD __________ 18. __________ 19.
C GA, WD, WA __________
D GS, GA, WA 20. Dua jenis servis yang biasa dilakukan
dalam permainan badminton ialah ...
13. Berikut adalah kemahiran melakukan
hantaran dalam permainan bola jaring I servis atas. III servis pendek.
kecuali
A hantaran aras dada II servis bawah. IV servis tinggi.
B hantaran aras bahu
C hantaran aras lengan A I dan II C I dan IV
D hantaran sisi B II dan III D III dan IV

21. Pukulan ___________________


14. Pemain yang dibenarkan menjaringkan
adalah sejenis pukulan serangan
gol dalam permainan bola jaring
yang sangat berkesan untuk
adalah ...
mematikan sesuatu rali.
A WA dan WD
B C dan GS A junam C hadapan
C GS dan GA B smesy D kilas
D GK dan GD
22. Apakah tujuan utama melakukan
15. Mendarat menggunakan kedua-dua pukulan junam dalam permainan
belah kaki, sebelah kaki dan satu badminton?
setengah langkah adalah
kemahiran ..... A Untuk memulakan permainan.
A menghantar bola. B Untuk membuat hantaran
B menerima bola rendah.
C menjaringkan gol. C Untuk mengelirukan pihak
D gerak kaki. lawan.
D Untuk menghantar bulu tangkis
ke garisan belakang
Soalan 16 hingga 19 berdasarkan gelanggang lawan.
jawapan di bawah.

A Mengumpan
B Merejam
C Menyangga
D Mengadang

2
Soalan 23 berdasarkan Rajah
2
Soalan 27 berdasarkan Rajah 3

Rajah 2

23. Apakah kedudukan lari pecut yang


ditunjukkan di atas? Rajah 3
A Kedudukan ke garisan
B Kedudukan sedia 27. Apakah nama aktiviti rekreasi yang
C Kedudukan pecut ditunjukkan di atas ?
D Berlepas dari blok permulaan A Spider-web
B Alligator swamp
24. Manakah antara jenis-jenis gaya C Giant finger
pertukaran baton bagi acara lari D Ice breaking
berganti-ganti?
I Gaya tanpa pandang 28. Manakah antara berikut merupakan
II Gaya tanpa visual kepentingan rekreasi dan
III Gaya visual kesenggangan?
IV Gaya pandang I Melatih rasa tanggungjawab
dan prihatin terhadap
A I dan II C I dan IV keselamatan orang lain.
B II dan III D III dan IV II Menggalakkan perkembangan
nilai-nilai hidup yang negatif
25. Susun keempat-empat fasa melakukan dalam diri.
lontaran dalam lontar peluru di bawah III Melahirkan insan yang takut
mengikut urutan yang betul. untuk berhadapan dengan risiko
I Fasa gelongsoran dalam kehidupan.
II Fasa lontaran IV Menilai kepentingan
III Fasa pemulihan kecergasan terhadap nilai hidup
IV Fasa persediaan sambil berseronok.
A I dan II C I dan IV
A I, II, III, IV C IV, I, II, III B II dan III D III dan IV
B II, III, I, IV D IV, III, II, I
29. Manakah antara berikut merupakan
26. Apakah nama larian yang dilakukan teknik melempar cakera dalam
dalam lompat tinggi yang bertujuan permainan frisbee?
untuk menambah kelajuan yang I Lemparan belakang
optimum bagi memindahkan daya II Lemparan hadapan
mendatar kepada daya menegak ? III Lemparan kilas
A Larian landas ‘S’ IV Lemparan atas
B Larian landas ‘L’
C Larian landas ‘U’ A I dan II C I dan IV
D Larian landas ‘J’ B II dan III D III dan IV

3
B ketagihan dadah.

30. Sepak raga ratus merupakan sejenis C ketagihan alkohol


permainan laman. Manakah antara D ketagihan seks.
berikut bukan bahagian anggota
badan yang digunakan untuk
menimbang bola? 35. Antara berikut, yang manakah bukan
A Kaki C Lutut merupakan kesan ketagihan dadah
B Tumit D Kepala kepada jantung ?
A Sakit dada
31. Manakah antara berikut merupakan B Serangan jantung
tanda-tanda akil baligh bagi murid C Jantung berdegup laju
lelaki? D Jantung berdegup perlahan
I Saiz otot mengecil
II Suara semakin lunak 36. Manakah antara berikut merupakan
III Saiz otot membesar ciri-ciri membina sikap positif?
IV Suara bertambah garau I Ubah penampilan diri
II Dapatkan model ikutan
A I dan II C I dan IV III Dalami ilmu kecemerlangan
B II dan III D III dan IV IV Berkawan dengan orang yang
berjaya
32. Antara berikut, yang manakah bukan
merupakan tips penjagaan muka A I, II, dan III C I, III, dan IV
berjerawat? B II, III, dan IV D I, II, III, dan IV
A. Memicit jerawat kecil
B. Makan makanan seimbang 37. Apakah yang dimaksudkan dengan
C. Guna pencuci muka yang sesuai keluarga tunggal?
D. Mendapatkan rawatan doktor A Beberapa keluarga nukleus
yang tinggal serumah.
33. Manakah antara berikut merupakan B Keluarga yang tiada ibu atau
risiko seks sebelum nikah? bapa akibat penceraian atau
I Menggugurkan kandungan. kematian.
II Menaikkan maruah diri dan C Keluarga yang terdiri daripada
keluarga. suami isteri tanpa anak
III Hilang tumpuan dan kandung atau anak angkat.
kemerosotan pelajaran. D Keluarga yang terdiri daripada
IV Melahirkan anak tidak sah taraf. ibu bapa, anak kandung atau
anak angkatdan tinggal
A I, II, dan III C I, III, dan IV serumah.
B II, III, dan IV D I, II, III, dan IV
38. Apakah maksud komunikasi secara
lisan?
A Komunikasi yang menggunakan
Soalan 34 berdasarkan maklumat di bawah. isyarat tangan
B Komunikasi yang menggunakan
 Katarak pergerakan badan
 Penyakit Buerger C Komunikasi yang menggunakan
 Kanser hidung percakapan untuk
 Kanser paru-paru menyampaikan maklumat
kepada penerima.
D Komunikasi yang menggunakan
pergerakan fizikal secara aktif
34. Penyakit yang dinyatakan di atas
adalah kesan bagi …
A ketagihan merokok.

4
Soalan 40 berdasarkan maklumat di bawah.
39. Apakah punca-punca kanser serviks
pada kaum wanita?  Obesiti
I Tidak bertukar pasangan  Sakit jantung
kelamin
II Melakukan persetubuhan pada  Kolesterol tinggi
usia muda  Penyempitan pembuluh darah
III Tabiat merokok dan meminum
alkohol.
IV Jerawat atau ketuat pada penis 40. Maklumat di atas menunjukkan kesan-
A I, II, dan III C I, III, dan IV kesan berlebihan ....
B II, III, dan IV D I, II, III, dan IV A lemak. C vitamin.
B protein. D mineral.

- KERTAS SOALAN TAMAT -

5
JAWAPAN PAT PJPK TINGKATAN 1 2018

1. B 11. B 21. B 31. D


2. D 12. A 22. C 32. A
3. C 13. C 23. A 33. C
4. C 14. C 24. B 34. A
5. A 15. D 25. C 35. D
6. B 16. C 26. D 36. D
7. D 17. A 27. A 37. B
8. A 18. B 28. C 38. C
9. C 19. D 29. B 39. B
10. D 20. D 30. B 40. A