Anda di halaman 1dari 1

JADUAL PELAKSANAAN UJIAN SEGAK 2019

PENGGAL 2 (OGOS)

TARIKH TINGKATAN KELAS MASA CATATAN

KRK 700 – 740 pagi


7/8/2019 LIMA SAINS 750 – 830 pagi
RABU TEKNOLOGI 840 – 920 pagi
EKONOMI 920 – 1000 pagi
PERDAGANGAN 1020 – 1100 pagi
SASTERA 1110 – 1200 pagi
KRK 700 – 740 pagi
20/8/2019 SATU KAA 750 – 830 pagi
SELASA DINAMIK 840 – 920 pagi
PROGRESIF 920 – 1000 pagi
AMANAH 1020 – 1100 pagi
EFISEN 1110 – 1200 pagi
KRK 700 – 740 pagi
21/8/2019 DUA KAA 750 – 830 pagi
RABU DINAMIK 840 – 920 pagi
PROGRESIF 920 – 1000 pagi
AMANAH 1020 – 1100 pagi
EFISEN 1110 – 1200 pagi
KRK 700 – 740 pagi
22/8/2019 TIGA KAA 750 – 830 pagi
KHAMIS DINAMIK 840 – 920 pagi
PROGRESIF 920 – 1000 pagi
AMANAH 1020 – 1100 pagi
EFISEN 1110 – 1200 pagi
KRK 700 – 740 pagi
28/8/2019 EMPAT SAINS 750 – 830 pagi
RABU TEKNOLOGI 840 – 920 pagi
EKONOMI 920 – 1000 pagi
PERDAGANGAN 1020 – 1100 pagi
SASTERA 1110 – 1200 pagi

29/8/2019 SEMUA PELAJAR TERCICIR 710 - SELESAI


KHAMIS KELAS

*Sebarang perubahan akan dimaklumkan lebih awal

- Semua murid wajib melaksanakan ujian SEGAK kecuali murid yang mempunyai masalah
kesihatan.

- Wajib menggunakan pakaian sukan semasa melaksanakan ujian SEGAK.

- Ujian akan dilaksanakan secara berpusat di Dewan Okk Mat Zakir, SMK Majakir.

- Murid hanya perlu membawa pen semasa ke dewan ujian.