Anda di halaman 1dari 1

1 Bagaimanakah anda menggunakan peneguhan positif dan negatif untuk membentuk

tingkah laku yang diingini? Bincangkan dengan menggunakan satu contoh khusus.
- Cara peneguhan yang telah diberi oleh guru akan mempengaruhi tingkah
lakunya selepas itu. Setiap kali murid yang pemalu tersebut mengangkat tangan
atau menjawab dengan betul guru mestiah memberikan pujian dan sokongan
kepada beliau. Hal ini kerana peneguhan ini akan membuatkan murid tersebut
menjadi lebih berani dan berkeyakinan untuk menjawab soalan pada masa akan
datang. Ia juga sekaligus dapat mengurangkan rasa malu dalam dirinya.
- Peneguhan negatif pula ialah rangsangan serta merta yang tidak
menyenangkan selepas tingkah laku ditunjukkan. Contonya, murid menyiapkan
kerja rumahnya kerana tidak mahu didenda tidak boleh berehat pada waktu
rehat.

Anda mungkin juga menyukai